Dny otevřených dveří na vysokých školách

Přehled otevřených dveří na jednotlivých fakultách vysokých škol. Většina škol je pořádá v lednu a únoru, některé ale své brány otevírají už na podzim. Pokud jste dny otevřených dveří na “své” fakultě zmeškali, zajděte se 28. a 29. ledna podívat do Prahy na veletrh pomaturitního studia Gaudeamus. Vaše vysněné fakulty tam určitě budou a navíc jich stihnete během jednoho dne oběhat více, než kdybyste se vydali na každou zvlášť.

dny otevrenych dveri

Ostravská univerzita v Ostravě

10. a 11. 1.
10. a 11. 1.
10. a 11. 1.
10. a 11. 1.
Fakulta sociálních studií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

15. 1.
18. 1.
24. 1.
29. 1.
31. 1. a 1.2.
27. 1.
29. 1.
31. 1.
31. 1.
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Ekonomická fakulta
Fakulta stavební
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Hornicko-geologická fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky– Uherské Hradiště
Fakulta elektrotechniky a informatiky – Šumperk
Fakulta elektrotechniky a informatiky – Ostrava
Strojní fakulta

 

Slezská univerzita v Opavě

14. 1.
22. 1.
5. 2.
Obchodně-podnikatelská fakulta – Karviná
Fakulta veřejných politik
Filozoficko-přírodovědecká fakulta

 

 

Karlova univerzita v Praze

10. 1.
11. 1.
11. 1.
13. 1.
15. 1.
15. 1.
17. 1.
18. 1.
18. 1.
20. 1.
3.lékařská fakulta
1. lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Husitská teologická fakulta
Lékařská fakulta – Plzeň
Fakulta humanitních studií
Přírodovědecká fakulta
2. lékařská fakulta
Lékařská fakulta – Hradec Králové
Evangelická teologická fakulta
Fakulta sociálních věd – více termínů dle oborů, více informací zde

 

 

 

 

 

České vysoké učení technické

24. 1.
5. 2.
11. 2.
24. 1.
28. 1.
3. 2.
4. 2.
4. 2.
7. 2.
červen 2014
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta dopravní
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Praha
Fakulta informačních technologií
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Děčín
Fakulta dopravní – Děčín
Fakulta biomedicínského inženýrství – Kladno
Fakulta architektury

Vysoká škola ekonomická v Praze

11. 1.
17. 1.
17. 1. a 15. 3.
24. 1.
31. 1.
8. 2.
Národohospodářská fakulta
Fakulta financí a účetnictví
Fakulta managementu
Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta mezinárodních vztahů

 

 

 

Česká zemědělská univerzita

24. a 25. 1.
24. a 25. 1.
24. a 25. 1.
24. a 25. 1.
24. a 25. 1.
24. a 25. 1.
Provozně-ekonomická fakulta
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Technická fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Fakulta životního prostředí
Fakulta tropického zemědělství

Masarykova univerzita v Brně

9. 1.
11. 1. a 15. 1.
11. 1. a 8. 2.
16., 22. a 28. 1.
17. 1.18. 1. a 21. 1.
21. 1.
27. 1.
31. 1.
Právnická fakulta
Lékařská fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií
Přírodovědecká fakulta
Fakulta sportovních studií
Ekonomicko-správní fakulta
Filozofická fakulta

 

Mendlova univerzita v Brně

3., 17. a 31. 1.
10., 24. 1. a 14.2.
31. 1.
10., 24. 1. a 7. 2.
15. 1. a 5. 2.
Agronomická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů
Lesnická a dřevařská fakulta
Provozně-ekonomická fakulta
Zahradnická fakulta

Vysoké učení technické v Brně

17. 1.
17. 1.
18. 1.
29. 1.
Fakulta informačních technologií
Fakulta strojního inženýrství
Stavební fakulta
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Západočeská univerzita v Plzni

10. 1.
13. a 15. 1.
16. 1.
16. 1.
21. 1.
21. a 24. 1.
22. 1.
29. 1.
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Strojní fakulta
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta elektrotechnických studií
Ekonomická fakulta
Právnická fakulta
Fakulta aplikovaných věd

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

17. 1.
17. 1.
17. 1.
17. 1.
17. 1.
17. 1.
17. 1.
17. 1.
Ekonomická fakulta
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta rybářství a ochrany vod
Teologická fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Zemědělská fakulta

 

Univerzita Palackého v Olomouci

17. 1.
17. 1.
17. 1.
17. 1.
17. 1.
Cyrilometodějská fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta tělesné kultury

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

23. 1.
23. 1.
23. 1.
23. 1.
23. 1.
23. 1.
23. 1.
23. 1.
Fakulta výrobních technologií a managementu
Fakulta životního prostředí
Pedagogická fakulta
Fakulta umění a designu
Filozofická fakulta
Fakulta zdravotnických studií
Přírodovědecká fakulta
Sociálně ekonomická fakulta

Univerzita Hradec Králové

10. 1.
10. 1.
10. 1.
10. 1.
10. 1.
Pedagogická fakulta
Fakulta informatiky a managementu
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Ústav sociální práce

Univerzita Pardubice

9. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
20. 1.
23. 1.
7. 2.
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta chemicko-technologická
Fakulta dopravní Jana Pernera
Fakulta restaurování
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta filozofická
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

24. 1.
24. 1.
24. 1.
24. 1.
24. 1.
24. 1.
Technologická fakulta
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediální komunikace
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta logistiky a krizového řízení – Uherské Hradiště

Další články k tématu

Které fakulty berou přihlášky ještě v březnu a dubnu

Většina fakult uzavřela možnost pro podání přihlášky 28. února. Neznamená to však, že pokud chcete studovat, musíte teď rok pasivně čekat. Stále je spousta škol, které uchazečům dávají šanci přihlásit se ještě v průběhu března, dubna nebo i později. A zdaleka nejde jen o ty soukromé. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů –  do 31.3. … číst více

Velký přehled: druhá kola přijímaček na vysoké školy

Nevzali vás na vysokou školu? Nebo sice vlastníte dopis o přijetí, ale nejste si svým výběrem tak úplně jisti? Pak zbystřete: mnohé fakulty totiž vypsaly druhé kolo přijímacího řízení. Je možné, že v nabídce najdete právě obor vašich snů. Ovšem pozor, dodatečnou přihlášku je často nutné odeslat co nejdřív. ↑ Druhá kola přijímaček spouštějí vysoké školy … číst více

Nebuď za hlupáka: jak nasát všeobecný přehled

Někteří lidé dokážou hodiny a hodiny hovořit na své oblíbené téma, ale v ostatních oblastech jsou naprosto ztracení. Chybí jim totiž základní společenská dovednost: všeobecný rozhled. Vynikající orientace v mnoha rozličných oblastech lidského vědění z vás udělá nejen dobrého společníka, ale dostane vás i na vysokou školu. Vítězové a poražení Viděli jste někdy nějakou vědomostní televizní hru? Vítězné … číst více

Přijímačky se blíží. Co při nich zúročíte?

Možná už vám dorazila pozvánka k přijímacím zkouškám. A my pro vás máme rady, jak u nich můžete zazářit. Vysoké školy berou v potaz kvalitní seznam přečtené literatury, výsledky z olympiád, jazykové zkoušky, dobré známky na maturitním vysvědčení i vlastní tvorbu. Zjistěte, co je důležité pro váš obor a přijetí máte v kapse. » 2 … číst více