Fakulta ekonomicko-správní byla založena roku 1991. Nabízí studium v oborech týkajících se managementu a podnikového hospodářství a dále v oborech veřejnosprávních (ekonomika veřejného sektoru, veřejná ekonomika a správa). Absolventi se uplatní v širokém spektru nižších a středních manažerských pozic v obchodu, službách a výrobních podnicích, stejně tak na řídících a odborných funkcích ve veřejné správě.

Studijní obory

Aktuality

KONTAKT 2015

KONTAKT 2015

Veletrh pracovních příležitostí s názvem „KONTAKT “ se stal na Univerzitě Pardubice již tradiční jarní akcí. Letos se bude konat 18. března 2015. číst více

Co se děje na fakultě

Co se děje na fakultě

Informace o zajímavých akcí fakulty číst více

Přihlášky a přijímačky

Základní kritérium pro přijetí/nepřijetí uchazeče do bakalářských studijních programů představuje studijní průměr ze všech povinných předmětů z 1. pololetí posledního ročníku střední školy se zohledněním úspěšné účasti v krajském kole matematické olympiády či účasti na krajské přehlídce Středoškolské odborné činosti (SOČ).

Přihlášku je možné podat do 15.3. (Bc.), 15.4. (Mgr.).

Elektronická přihláška - bakalářské studium
Elektronická přihláška - bakalářské studium: 500 Kč
Elektronická přihláška - navazující magisterské a doktorské studium
Elektronická přihláška - navazující magisterské a doktorské studium: 500 Kč
Papírová přihláška - bakalářské studium
Papírová přihláška - bakalářské studium: 500 Kč
Papírová přihláška - navazující magisterské a doktorské studium
Papírová přihláška - navazující magisterské a doktorské studium: 500 Kč