Přírodovědecká fakulta zahájila svoji činnost v roce 1920. Nabízí studium v širokém spektru oborů v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi, včetně učitelského vzdělání. Absolventi se uplatňují v širokém spektru odborných či manažerských pozic zpravidla v návaznosti na absolvovaný obor, dále se uplatňují ve výzkumu a vzdělávání.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářský studijní obor se účastní Testu studijních předpokladů (TSP Scio) a v závislosti na zvoleném oboru i odborného testu. Písemná přijímací zkouška může být prominuta na základě: prospěchu, NSZ, olympiády, SOČ, maturity, absolvování vzdělávacího kurzu ViBuCh.

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc.), 30.4. (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy