Velký přehled: druhá kola přijímaček na vysoké školy

Nevzali vás na vysokou školu? Nebo sice vlastníte dopis o přijetí, ale nejste si svým výběrem tak úplně jisti? Pak zbystřete: mnohé fakulty totiž vypsaly druhé kolo přijímacího řízení. Je možné, že v nabídce najdete právě obor vašich snů. Ovšem pozor, dodatečnou přihlášku je často nutné odeslat co nejdřív.

shutterstock_140404654

↑ Druhá kola přijímaček spouštějí vysoké školy právě teď.

Slezská univerzita v Opavě

» Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Bakalářské studijní obory: bez přijímací zkoušky: Astrofyzika, Monitorování životního prostředí, Počítačová technika a její aplikace, Informatika a výpočetní technika (prezenční i kombinovaná forma studia). S přijímací zkouškou: Multimediální techniky, Historie – muzeologie, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, Audiovizuální tvorba. Zkoušky organizované společností Scio: Kulturní dějiny, Archeologie, Aplikovaná informatika (prezenční i kombinovaná forma studia).

Přihlášky: do 1. července 2014

» Matematický ústav

Bakalářské studijní obory: bez přijímací zkoušky: Obecná matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací.

Navazující magisterské obory: s přijímací zkouškou: Matematická analýza, Aplikovaná matematika, Geometrie a globální analýza.

Přihlášky: do 25. července 2014

» Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářské studijní obory: s přijímací zkouškou: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Gastronomie, hotelnictví a turismus.

Přihlášky: do 31. srpna 2014

shutterstock_84148612

Vysoké učení technické v Brně

» Fakulta chemická

Bakalářské studijní obory: všechny

Přihlášky: do 30. června 2014

» Fakulta elektrotechnicky a komunikačních technologií

Bakalářské a navazující magisterské studijní obory: všechny (prezenční i kombinovaná forma studia, zpravidla bez přijímacích zkoušek).

Přihlášky: do 20. srpna 2014

shutterstock_71166559

Univerzita Palackého v Olomouci

» Přírodovědecká fakulta

Vybrané prezenční bakalářské obory vypisované v rámci těchto programů: Matematika, Geologie, Geografie, Biochemie, Chemie, Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (obor), Ekologie a ochrana prostředí, Fyzika, Informatika.

Kombinované bakalářské obory: Matematika – Deskriptivní geometrie, Matematika – Geografie.

Vybrané prezenční navazující magisterské obory vypisované v rámci těchto programů: Matematika, Aplikovaná matematika, Geologie, Geografie, Biochemie, Chemie, Biologie, Ekologie a ochrana životního prostředí, Fyzika, Informatika.

Vybrané kombinované navazující magisterské obory vypisované v rámci těchto programů: Matematika, Fyzika.

Přihlášky: do 15. července 2014

» Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářský studijní obor: Charitativní a sociální práce – Mezinárodní sociální a humanitární práce (ve spolupráci s CARITAS – VOŠ sociální v Olomouci).

Přihlášky: do 31. července 2014

shutterstock_150587657

Vysoká škola ekonomická v Praze

» Fakulta informatiky a statistiky

Bakalářské studijní obory: všechny kromě oboru Multimédia v ekonomické praxi a prvního kola pro obor Podnikové informační systémy(PIS). Pro obor PIS bude nejzazší termín pro odevzdání přihlášky ve 2. kole 17. srpna 2014.

Přihlášky: do 30. června 2014

Česká zemědělská univerzita v Praze

» Institut tropů a subtropů

Bakalářské a navazující magisterské studijní obory: všechny

Přihlášky: do 4. července 2014

shutterstock_59718916

Technická univerzita v Liberci

» Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářské a navazující magisterské studijní obory: všechny

Přihlášky: do 15. srpna 2014

» Ekonomická fakulta

Bakalářské studijní obory: všechny s výjimkou oboru Information and Communication Management.

Přihlášky: od 15. do 31. srpna 2014

» Fakulta strojní

Bakalářský studijní obor: Strojní inženýrství (bez přijímacích zkoušek, prezenční i kombinovaná forma studia).

Přihlášky: do 31. srpna 2014

Navazující magisterské obory: Konstrukce strojů a zařízení, Strojírenská technologie a materiály, Výrobní systémy a procesy, Inovační inženýrství (prezenční i kombinovaná forma studia).

Přihlášky: do 10. srpna 2014

» Textilní fakulta

Bakalářské studijní obory: bez přijímací zkoušky: Textilní marketing, Textilní technologie, materiály a nanomateriály, Výroba oděvů a management obchodu s oděvy.

Přihlášky: do 9. srpna 2014

shutterstock_110279900

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

» Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářské a navazující magisterské studijní obory: všechny (bez přijímacích zkoušek).

Přihlášky: do 10. srpna 2014

» Fakulta strojní

Bakalářské studijní obory: všechny

Přihlášky: do 11. července 2014

» Hornicko-geologická fakulta

Bakalářské a navazující magisterské studijní obory: všechny (bez přijímacích zkoušek, prezenční i kombinovaná forma studia).

Přihlášky: do 15. srpna 2014

» Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářské studijní obory: všechny

Přihlášky: do 18. července 2014

» Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářské studijní obory: vybrané obory v rámci programu Elektrotechnika, Informační a komunikační technologie a Projektování elektrických zařízení.

Přihlášky: do 15. července 2014

Inženýrské studijní obory: vybrané obory v rámci programu Elektrotechnika a Informační a komunikační technologie.

Přihlášky: do 31. července 2014

» Fakulta stavební

Bakalářské studijní programy: Stavební inženýrství (prezenční i kombinovaná forma studia), Architektura a stavitelství (pouze prezenční forma studia).

Přihlášky: do 15. července 2014

shutterstock_62840188

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

» Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářské studijní obory: Ovládání rizik (prezenční i kombinovaná forma studia), Ochrana obyvatelstva, Řízení environmentálních rizik.

Přihlášky: do 10. srpna 2014

Univerzita Karlova v Praze

» Evangelická teologická fakulta

Bakalářský studijní obor: Teologie křesťanských tradic

Přihlášky: do 31. července 2014

shutterstock_23789599

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářské studijní obory: Aplikovaná informatika (bez přijímacích zkoušek), Cestovní ruch (prezenční i kombinovaná forma studia, u kombinované formy bez přijímacích zkoušek), Finance a řízení (prezenční i kombinovaná forma studia, u kombinované formy bez přijímacích zkoušek), Počítačové systémy (bez přijímacích zkoušek), Porodní asistentka (bez přijímacích zkoušek), Všeobecná sestra (prezenční i kombinovaná forma studia), Zdravotně sociální pracovník.

Přihlášky: do 28. července 2014

»Tento přehled nemusí být úplný. Pro aktuální informace o doplňujících kolech přijímacího řízení sledujte webové stránky jednotlivých fakult nebo sekci Vysoké školy na Jobs.cz.

Lucie Černá, spolupracovnice Jobs.cz

Další články k tématu

Které vysoké školy berou ještě v létě

Nevyšlo vám první kolo přijímacích zkoušek, ale přesto byste rádi zasedli na podzim do přednáškových sálů univerzit? Napište odvolání, zaměřte se na dodatečná kola přijímacích zkoušek nebo prozkoumejte nabídku soukromých vysokých škol. Technické i humanitní obory Nejžádanější obory sice hlásí plno, pořád ale existuje možnost najít obor, který se vašemu vysněnému studiu alespoň blíží. K mání … číst více

Co potřebujete vědět o národních srovnávacích zkouškách

Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pojem národní srovnávací zkoušky pro vás jistě není nový. Možná vám ale není zcela jasné, jak se na ně přihlásit, na jaké zkoušky, v jakých termínech a na jaké fakulty. Odlišnosti a výhody národních srovnávacích zkoušek (NSZ) oproti tradičním přijímačkám fakult shrnuje tento článek. NSZ jsou organizovány nezávisle na fakultách … číst více

Dny otevřených dveří na vysokých školách

Přehled otevřených dveří na jednotlivých fakultách vysokých škol. Většina škol je pořádá v lednu a únoru, některé ale své brány otevírají už na podzim. Pokud jste dny otevřených dveří na “své” fakultě zmeškali, zajděte se 28. a 29. ledna podívat do Prahy na veletrh pomaturitního studia Gaudeamus. Vaše vysněné fakulty tam určitě budou a navíc … číst více

Co dělat u zkoušek, když se ocitnete v úzkých?

Zkoušky jsou dost velký stres samy o sobě, zvlášť, když jde o maturitu nebo přijímačky. A někdy se stane, že prostě nemáte šťastnou ruku na volbu otázky. Většina učitelů se vás snaží podpořit a pomoci vám. Ale stává se i to, že vás zavedou do témat, která vám neříkají vůbec nic. Nepanikařte. Existují způsoby, jak … číst více