Fakulta dopravní vzniká v září 1952 ve snaze reflektovat a nezaostávat za světovými univerzitami nejen v rozvoji technologií a techniky, ale i v rozvoji oborů přidružených zabývajících se například telekomunikacemi a dopravními systémy.

Nabízí studium zaměřené na problematiku dopravy a velká část se zabývá zejména dopravou leteckou. Dále zde jsou zastoupeny klasické obory jako logistika, obecné dopravní systémy a telekomunikace. Všechny obory jsou doplněné o ekonomické a humanitní předměty. Fakulta nabízí klasické třístupňové studijní etapy, kde všechny programy jsou prezenční a doktorské jsou i kombinované. Pro zájemce připravuje fakulta přípravné kurzy z matematiky a fyziky.

Absolventi se uplatní při návrhu a správě programů automatizovaného řízení dopravy v dopravních institucích. Dále v nižších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby a v odborných pozicích jako projektanti dopravních systémů. Absolventi projektují řízení jak silniční tak i kolejové dopravy a zabezpečující systémy ve vozidlech a soupravách. Další uplatnění je v letecké dopravě v provozních, technických a ekonomických funkcích. Zajímavé uplatnění absolventů je také jako údržbář letadel v oblasti motoru a aviatiky. Po získání vyšší etapy vzdělání se otevírají pozice manažerů specializovaných firem zaměřených na oblast dopravy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí na většinu bakalářských studijním oborů konají všichni uchazeči písemný test z matematiky. Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč o studium vykonal v uplynulých pěti letech maturitní zkoušku z matematiky. Výjimkou je studijní obor Profesionální pilot, uchazči musí pro přijetí splnit písemný test z angličtiny a matematiky a absolvovat ústní pohovor.

Další výjimku tvoří uchazeči o studium v Děčíně, kde se koná pouze ústní pohovor. Na navazující magisterské studijní programy se koná výběrové řízení, kde se hodnotí předchozí výsledky v bakalářské etapě studia.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč