Fakulta aplikovaných věd byla založena v roce 1990. Skládá se z pěti kateder: katedry fyziky, katedry informatiky a výpočetní techniky, katedry kybernetiky, katedry matematiky a katedry mechaniky. Nabízí studium v oborech inženýrsko-přírodovědných disciplín, od aplikované a inženýrské fyziky přes finanční statistiku a informatiku až po geomatiku. Absolventi se díky své univerzálnosti a rozvinuté schopnosti analytického myšlení uplatňují na nejrůznějších odborných či řídících pozicích v průmyslu, obchodu, IT, bankovním sektoru, v konzultačních firmách, ve výzkumu či ve školství.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Automaticky jsou přijati uchazeči, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek:1. Uchazeč vykonal Národní srovnávací zkoušku (NSZ) z matematiky s percentilem alespoň 70%; 2. Uchazeč byl úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola olympiády(vyhlašované MŠMT) v matematice (MO) nebo fyzice (FO) v posledních třech letech studia; 3. Uchazeč byl úspěšným řešitelem finálového kola soutěže v programování PilsProg alespoň jednou v posledních třech letech studia.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy