Fakulta aplikovaných věd byla založena v roce 1990. Skládá se z pěti kateder: katedry fyziky, katedry informatiky a výpočetní techniky, katedry kybernetiky, katedry matematiky a katedry mechaniky. Nabízí studium v oborech inženýrsko-přírodovědných disciplín, od aplikované a inženýrské fyziky přes finanční statistiku a informatiku až po geomatiku. Absolventi se díky své univerzálnosti a rozvinuté schopnosti analytického myšlení uplatňují na nejrůznějších odborných či řídících pozicích v průmyslu, obchodu, IT, bankovním sektoru, v konzultačních firmách, ve výzkumu či ve školství.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Automaticky jsou přijati uchazeči, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek:1. Uchazeč vykonal Národní srovnávací zkoušku (NSZ) z matematiky s percentilem alespoň 70%; 2. Uchazeč byl úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola olympiády(vyhlašované MŠMT) v matematice (MO) nebo fyzice (FO) v posledních třech letech studia; 3. Uchazeč byl úspěšným řešitelem finálového kola soutěže v programování PilsProg alespoň jednou v posledních třech letech studia.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech