Fakulta sportovních studií je nejmladší fakultou Masarykovy univerzity, vznikla v roce 2002. Nabízí studium v oborech souvisejících s tělesnou výchovou, sportem či rehabilitací. Absolventi se uplatňují jako středoškolští učitelé tělesné výchovy, trenéři a instruktoři, fyzioterapeuti, odborníci na regeneraci a výživu, manažeři a odborníci v oblasti tělesné výchovy a sportu v privátním i veřejném sektoru.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se skládá až ze tří částí dle zvoleného oboru: 1) test studijních předpokladů; 2) oborové písemné testy (biologie, chemie, fyzika) a 3) praktická zkouška z tělesné výchovy (atletika plavání, basketbal a další).

Přihlášky je možné podat do 28.2. (Bc.), 30.4. (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy