Přírodovědecká fakulta byla založena v roce 1991. Nabízí studium v oborech pokrývajících celé spektrum přírodních věd od biologie a chemie přes geologii a geografii včetně po matematiku, fyziku a informatiku. Absolventi se uplatňují v pedagogických profesích na různých stupních vzdělávání, v oblasti IT, v bankovnictví a financích, ve vědeckých a výzkumných pracovištích nebo ve specializovaných profesích, které využívají znalostí přírodních věd.

prf.osu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

V případě některých oborů je podmínkou přijetí úspěšné složení oborového písemného testu. Na některé obory přijímá VŠ bez přijímací zkoušky.

Přihlášku je možné podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Třetí místo!

Třetí místo!

Přírodovědecká fakulta OU získala třetí místo v hodnocení přírodovědeckých fakult veřejných vysokých škol! číst více