Přírodovědecká fakulta byla založena v roce 1991. PřF uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a v souvislosti s tím vykonává vědeckou, výzkumnou a vývojovou a další tvůrčí činnost.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech pokrývajících celé spektrum přírodních věd od biologie a chemie přes geologii a geografii včetně po matematiku, fyziku a informatiku.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v pedagogických profesích na různých stupních vzdělávání, v oblasti IT, v bankovnictví a financích, ve vědeckých a výzkumných pracovištích nebo ve specializovaných profesích, které využívají znalostí přírodních věd.

prf.osu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

V případě některých oborů je podmínkou přijetí úspěšné složení oborového písemného testu. Na některé obory přijímá VŠ bez přijímací zkoušky.

Přihlášku je možné podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Třetí místo!

Třetí místo!

Přírodovědecká fakulta OU získala třetí místo v hodnocení přírodovědeckých fakult veřejných vysokých škol! číst více

Doplňující informace

Studium a stáž v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní či pracovní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců na některou ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Jedná se o tyto země: Belgie, Bulharsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Řecko, Slovensko, Španělsko a Turecko. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+.

Fakulta má rovněž uzavřené bilatelární smlouvy s vybranými institucemi v Indii, Malaysii a Mexiku, které umožňují vzájemnou spolupráci mezi školami.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Kapacitně patří tyto koleje mezi menší, nabízejí dvou až čtyřlůžkové pokoje s možností ubytování pro 514 studentů. Měsíčně zaplatí student za ubytování cca 2000 Kč. Více informací o kolejích Jana Opletala naleznete zde: http://koleje.osu.cz/. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde: http://www.osu.cz/index.php?id=2564.