Ostravská univerzita v Ostravě

Přírodovědecká fakulta (PřF OU)

Přírodovědecká fakulta byla založena v roce 1991. Nabízí studium v oborech pokrývajících celé spektrum přírodních věd od biologie a chemie přes geologii a geografii včetně po matematiku, fyziku a informatiku. Absolventi se uplatňují v pedagogických profesích na různých stupních vzdělávání, v oblasti IT, v bankovnictví a financích, ve vědeckých a výzkumných pracovištích nebo ve specializovaných profesích, které využívají znalostí přírodních věd.

prf.osu.cz

Obory studia

Chyba při načítání oborů školy

Více informací o studovaných předmětech:
Sylabus {{$index+1}}

Typ studia:{{item.schooldegree_text}}
Forma studia:{{item.studyform_text}}
Titul:{{item.meta3}}

Co se u nás děje

Zobrazit další zajímavosti (1)

Přijímačky

Elektronická přihláška - 560 Kč

Podrobnější informace o přijímacím řízení

Zobrazit přihlášku

Absolventi

Počet absolventů v roce 2010:

  • Počet absolventů bakalářských oborů: 263
  • Počet absolventů magisterských oborů: 182
  • Počet absolventů doktorských oborů: 12

Počet absolventů v roce 2011:

  • Počet absolventů bakalářských oborů: 219
  • Počet absolventů magisterských oborů: 168
  • Počet absolventů doktorských oborů: 20

Počet absolventů v roce 2012:

  • Počet absolventů bakalářských oborů: 242
  • Počet absolventů magisterských oborů: 158
  • Počet absolventů doktorských oborů: 11

Kontaktní údaje

Přírodovědecká fakulta

prf.osu.cz

Sídlo:

30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1
Telefon: +420 597 092 108
Fax: +420 596 120 478
E-mail: natalie.simonkova@osu.cz
Zadejte prosím platný email
Zadejte prosím Vaše jméno a příjmení
Zadejte prosím platný email

Dobrý den,

{{data.senderName}} Vám zasílá tip na zajímavou školu:

{{currentUrl}}

Váš tým Jobs.cz

(volitelné)
Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.