Fakulta informatiky vznikla v roce 1994 a navázala na obor Matematická informatika na Přírodovědecké fakultě MU.

Studijní programy

Nabízí studium v programech souvisejících s informatikou a jejími aplikacemi – od teoretické informatiky přes umělou inteligenci a zpracování přirozeného jazyka až po programovatelné technické struktury.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především jako programátoři, analytici či architekti informačních systémů, případně na pozicích nižšího a středního managementu v IT firmách a odděleních či v základním i aplikovaném výzkumu. Fakulta rovněž připravuje učitele informatiky pro střední školy.

www.fi.muni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studia je shodná pro všechny obory. Má charakter Testu studijních předpokladů (TSP MU). Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří získají percentil alespoň 70 v testu Obecných studijních předpokladů v Národních srovnávacích zkouškách či splní další kritéria (dobrý výsledek v testu SAT I z matematiky, 1. až 3. místo v regionálním kole středoškolské odborné činnosti, úspěšné řešení regionálního kola středoškolské odborné olympiády kategorie A nebo P, úspěšné řešení korespondenčního semináře FI MU).

Přihlášky je možné podat do 29.2. (Bc.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 70 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Open Day Masarykovy univerzity

Open Day Masarykovy univerzity

I v roce 2016 se můžete těšit na speciální den otevřených dveří na všech devíti fakultách MU. Do diářů si zapište čtvrtek 15. září 2016! číst více

Mimořádné motivační stipendium

Mimořádné motivační stipendium

Studenti, kteří složili maturitní zkoušku z matematiky s hodnocením 1 (na Slovensku s procentem úspěšnosti 85 procent a vyšším) nebo se účastnili mezinárodních soutěží v matematice nebo informatice mohou získat Mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. číst více

Aktuality z fakulty

Aktuality z fakulty

Co se děje na fakultě? číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programů Erasmus+, Aktion či pomocí Norský fondů a fondů EHP. Bližší informace o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

Fakulta nabízí i zahraniční pracovní stáže, jejichž nabídku naleznete zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.