Fakulta informatiky vznikla v roce 1994 a navázala na obor Matematická informatika na Přírodovědecké fakultě MU.

Studijní programy

Nabízí studium v programech souvisejících s informatikou a jejími aplikacemi – od teoretické informatiky přes umělou inteligenci a zpracování přirozeného jazyka až po programovatelné technické struktury.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především jako programátoři, analytici či architekti informačních systémů, případně na pozicích nižšího a středního managementu v IT firmách a odděleních či v základním i aplikovaném výzkumu. Fakulta rovněž připravuje učitele informatiky pro střední školy.

www.fi.muni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studia je shodná pro všechny obory. Má charakter Testu studijních předpokladů (TSP MU). Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří získají percentil alespoň 70 v testu Obecných studijních předpokladů v Národních srovnávacích zkouškách či splní další kritéria (dobrý výsledek v testu SAT I z matematiky, 1. až 3. místo v regionálním kole středoškolské odborné činnosti, úspěšné řešení regionálního kola středoškolské odborné olympiády kategorie A nebo P, úspěšné řešení korespondenčního semináře FI MU).

Přihlášky je možné podat do 29.2. (Bc.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 70 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Mimořádné motivační stipendium

Mimořádné motivační stipendium

Studenti, kteří složili maturitní zkoušku z matematiky s hodnocením 1 (na Slovensku s procentem úspěšnosti 85 procent a vyšším) nebo se účastnili mezinárodních soutěží v matematice nebo informatice mohou získat Mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. číst více

Aktuality z fakulty

Aktuality z fakulty

Co se děje na fakultě? číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programů Erasmus+, Aktion či pomocí Norský fondů a fondů EHP. Bližší informace o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

Fakulta nabízí i zahraniční pracovní stáže, jejichž nabídku naleznete zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.