Fakulta chemicko-technologická vznikla roku 1950 - původní název zněl Vysoká škola chemicko-technologická. Nabízí studium v celém spektru chemických a chemicko-technologických oborů, od anorganických materiálů až po vlákna a textilní chemii nebo farmakochemii. Absolventi nacházejí uplatnění v chemickém průmyslu, v laboratořích farmaceutického nebo potravinářského průmyslu, dále v institucích monitorujících kvalitu potravin, životního prostředí atp.

www.upce.cz/fcht/index.html

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

K bakalářskému studiu je uchazeč přijat bez přijímacích zkoušek - jedinou podmínkou je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání.

Součástí přijímacího řízení k magisterskému studiu je ústní pohovor nebo písemná zkouška. Součástí přijímacího řízení k doktorskému studiu je ústní pohovor.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.), 31.7. (Mgr.), 30.4. (PhD.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Co se děje na fakultě

Co se děje na fakultě

Konference - přednášky - dny otevřených dveří - přečtěte si, co se u nás děje ... číst více