Univerzita Tomáše Bati navazuje na více než čtyřicetiletou tradici Fakulty technologické ve Zlíně. Počtem studentů (cca 13 500) se řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. Na svých šesti fakultách nabízí studium v desítkách humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů. Uplatnění absolventů se zpravidla odvíjí od absolvované fakulty, resp. oboru.

www.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky

Zlín | testy

Obory: Bezpečnostní technologie, systémy a management  Informační a řídicí technologie  Integrated Systems in Buildings  Automatické řízení a informatika  Informační technologie  Integrované systémy v budovách   a dalších 7 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Zlín | testy

Obory: Účetnictví a daně  Management and Economics  Management a ekonomika  Řízení výroby a kvality  Finance  Veřejná správa a regionální rozvoj  Management a marketing  Management ve zdravotnictví  Podniková ekonomika  Průmyslové inženýrství

Fakulta humanitních studií

Zlín | testy

Obory: Všeobecná sestra  Porodní asistentka  Anglický jazyk pro manažerskou praxi  English for Business Administration  Německý jazyk pro manažerskou praxi  Sociální pedagogika  Učitelství pro mateřské školy   a další 4 obory

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště

Obory: Ochrana obyvatelstva  Ovládání rizik  Řízení environmentálních rizik

Fakulta multimediálních komunikací

Zlín

Obory: Marketingové komunikace  Multimedia a design  Animovaná tvorba  Audiovizuální tvorba  Produkce  Multimédia a design  Marketing Communications  Multimedia and Design

Fakulta technologická ve Zlíně

Zlín

Obory: Inženýrství ochrany životního prostředí  Polymerní materiály a technologie  Chemie a technologie potravin  Technologie a řízení v gastronomii  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů   a dalších 14 oborů