Vysoká škola ekonomická je největší vysokou školou s ekonomickým zaměřením v ČR. Skládá se ze šesti fakult, na nichž studuje v současné době více než 19 000 studentů. Pro VŠE je charakteristická vysoká míra integrace jednotlivých fakult. Absolventi se uplatňují především na nejrůznějších pozicích v průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, v obchodě, marketingu a v oblasti IT.

Fakulta mezinárodních vztahů

Praha 3

Obory: Cestovní ruch a regionální rozvoj  Mezinárodní obchod  Mezinárodní studia - diplomacie  Podnikání a právo  Cestovní ruch  Evropská integrace  Mezinárodní politika a diplomacie  Politologie  Evropská studia   a dalších 12 oborů

Fakulta mezinárodních vztahů

Fakulta financí a účetnictví

Praha 3

Obory: Bankovnictví a pojišťovnictví  Finance  Účetnictví a finanční řízení podniku  Zdanění a daňová politika  Finanční inženýrství  Finance a oceňování podniku   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky a statistiky

Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Multimédia v ekonomické praxi  Podnikové informační systémy  Informační management  Informační systémy a technologie  Kognitivní informatika  Znalostní a webové technologie   a dalších 13 oborů

Fakulta podnikohospodářská

Praha 3

Obory: Arts Management  Podniková ekonomika a management  International Management  Ekonomie  Экономика предприятия и менеджмент (RU)  Corporate Finance and Management  Economics  Business Economics and Management

Národohospodářská fakulta

Praha 3 | testy

Obory: Ekonomie  Národní hospodářství  Veřejná správa a regionální rozvoj  Ekonomická analýza  Hospodářská politika  Hospodářské a politické dějiny  Regionální studia  Veřejná správa  Ekonomické teorie   a další 2 obory