Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší vysokou školou na území ČR a nejstarší na Moravě. Skládá se z osmi fakult (Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd), na nichž studuje v současné době více než 23 000 studentů. Uplatnění absolventů je široké, odvíjí se zpravidla od absolvované fakulty, resp. oboru.

Filozofická fakulta

Olomouc

Obory: Andragogika  Andragogika (dvouoborové)  Andragogika v profilaci na personální management  Anglická filologie  Anglická filologie (dvouoborové)  Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad   a dalších 73 oborů

Filozofická fakulta

Cyrilometodějská teologická fakulta

Olomouc

Obory: Biblická teologie  Charitativní a sociální práce  Charitativní a sociální práce  Katolická teologie  Mezinárodní sociální a humanitární práce  Praktická teologie  Sociální pedagogika   a dalších 5 oborů

Fakulta tělesné kultury

Olomouc | testy

Obory: Aplikovaná tělesná výchova  Aplikované pohybové aktivity  Fyzioterapie  Trenérství a sport  Rekreologie  Tělesná výchova (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport  Kinantropologie  Ochrana obyvatelstva  Trenérství a management sportu

Fakulta zdravotnických věd

Olomouc

Obory: Všeobecná sestra  Fyzioterapie  Radiologický asistent  Porodní asistentka  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Ošetřovatelství

Lékařská fakulta

Olomouc

Obory: Všeobecné lékařství  Zubní lékařství  Onkologie  Stomatologie  Lékařská biofyzika  Anatomie, histologie a embryologie  Fyziologie a patologická fyziologie  Gynekologie a porodnictví   a dalších 17 oborů

Pedagogická fakulta

Olomouc

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 60 oborů

Právnická fakulta

Olomouc | testy

Obory: Právo ve veřejné správě  Právo  Evropská studia se zaměřením na evropské právo  Občanské právo  Správní právo  Trestní právo  Ústavní právo  Evropské a mezinárodní právo

Přírodovědecká fakulta

Olomouc | testy

Obory: Analytická chemie  Anorganická chemie  Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná fyzika  Aplikovaná chemie  Aplikovaná informatika  Aplikovaná statistika  Bioanorganická chemie  Biofyzika  Biochemie   a dalších 77 oborů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení je plně v kompetenci jednotlivých fakult. Právnická fakulta UP využívá testů realizovaných společností Scio.