Technická univerzita v Liberci vznikla v roce 1953 jako Vysoká škola strojní. Patří mezi středně velké vysoké školy v ČR a je výrazně orientovaná na sepětí studia s praxí.

Ekonomická fakulta

Liberec | testy

Obory: Ekonomika a management mezinárodního obchodu  Ekonomika a management služeb  Podniková ekonomika  Information and Communication Management  Manažerská informatika  Podniková ekonomika (EN)  Řízení a ekonomika podniku   a další 3 obory

Fakulta umění a architektury

Liberec

Obory: Architektura  Design prostředí  Vizuální komunikace  Vizuální komunikace - digitální média  Architecture

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Liberec

Obory: Elektronické informační a řídicí systémy  Informatika a logistika  Informační technologie  Nanomateriály  Engineering of Interactive Systems  Mechatronics  Automatické řízení a inženýrská informatika  Mechatronika   a další 3 obory

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Liberec | testy

Obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 37 oborů

Fakulta strojní

Liberec

Obory: Strojní inženýrství  Inovační inženýrství  Konstrukce strojů a zařízení  Strojírenská technologie a materiály  Výrobní systémy a procesy  Aplikovaná mechanika  Materiálové inženýrství  Strojírenská technologie

Fakulta textilní

Liberec

Obory: Textilní a oděvní návrhářství  Textilní marketing  Textilní technologie, materiály a nanomateriály  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy  Oděvní a textilní technologie  Netkané a nanovlákenné materiály   a další 4 obory

Ústav zdravotnických studií

Liberec

Obory: Biomedicínská technika  Všeobecná sestra  Biomedicínské inženýrství  Zdravotnický záchranář