VUT v Brně byla první českou vysokou školou na Moravě. Byla založena v roce 1899, kdy uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně.

Podle prestižního mezinárodního hodnocení sestavovaném společností QS Quacquarelli Symonds Limited se VUT v Brně již několik let řadí mezi 400-600 nejlepších světových univerzit (patří mezi 3% nejlepších). Je také držitelem prestižních certifikátů Evropské komise ECTS Label a DS Label, které oceňují kvality vysokoškolské instituce. V současné době studuje na 8 fakultách a 2 vysokoškolských ústavech cca. 24 tisíc studentů.

Ve své výzkumné činnosti se univerzita věnuje především těmto následujícím oblastem: letecké inženýrství, pokročilé polymerní a keramické materiály, snímání obrazu a jeho zpracování, robotika a umělá inteligence, IT a komunikační technologie, procesní a chemické inženýrství, environmentální technologie, návrhy stavebních a strojních konstrukcí, výrobní technologie, materiálové inženýrství, nanotechnologie a mikroelektronika, atd.

Fakulta stavební

Brno | testy

Obory: Architektura pozemních staveb  Building Constructions  Geodézie a kartografie  Stavebně materiálové inženýrství  Pozemní stavby  Vodní hospodářství a vodní stavby  Management stavebnictví   a dalších 9 oborů

Fakulta podnikatelská

Brno | testy

Obory: Účetnictví a daně  Ekonomika a procesní management  Ekonomika podniku  Manažerská informatika  European Business and Finance  Podnikové finance a obchod  Účetnictví a finanční řízení podniku   a dalších 5 oborů

Fakulta výtvarných umění

Brno

Obory: Průmyslový design (tělový design)  Výtvarné umění - malířství - volná tvorba (malířství 2)  Výtvarné umění - malířství - volná tvorba (malířství 3)   a dalších 15 oborů

Fakulta architektury

Brno

Obory: Architektura  Urbanismus  Urban design  Architecture

Fakulta chemická

Brno

Obory: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Spotřební chemie  Biotechnologie  Potravinářská chemie  Potravinářská chemie a biotechnologie  Fyzikální chemie   a dalších 5 oborů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Brno | testy

Obory: Biomedicínská technika a bioinformatika  Teleinformatics  Electronics and Communication  Microelectronics and Technology  Power Electrical and Electronic Engineering  Automation and Measurement   a dalších 33 oborů

Fakulta informačních technologií

Brno | testy

Obory: Informační technologie  Počítačová grafika a multimédia  Informační systémy  Inteligentní systémy  Počítačové sítě a komunikace  Management a informační technologie  Bioinformatika a biocomputing   a další 4 obory

Fakulta strojního inženýrství

Brno | testy

Obory: Materiálové inženýrství  Mechatronika  Matematické inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie  Průmyslový design ve strojírenství  Základy strojního inženýrství  Aplikovaná informatika a řízení   a dalších 24 oborů

Ústav soudního inženýrství

Brno

Obory: Řízení rizik stavebních konstrukcí  Řízení rizik strojních zařízení  Řízení rizik elektrotechnických zařízení  Řízení rizik v informačních systémech  Řízení rizik chemických technologií   a dalších 5 oborů