Univerzita Karlova byla založena roku 1348. Patří k nejstarším univerzitám na světě. V současnosti se skládá ze 17 fakult a dalších pracovišť, je největší univerzitou v ČR. Nabízí studium ve více než šesti stech studijních oborech pokrývajících široké spektrum disciplín (od lékařských věd a přírodních věd přes společenské a humanitní vědy až po teologická studia, včetně studia učitelství).

Fakulta sociálních věd

Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie a finance  Ekonomie a finance (EN)  Soudobé dějiny  Marketingová komunikace a public relations  Mediální studia  Žurnalistika  Česko-německá studia/Deutsch-tschechische Studien (DE)   a dalších 36 oborů

Fakulta sociálních věd

Evangelická teologická fakulta

Praha 1

Obory: Evangelická teologie  Teologie křesťanských tradic  Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika  Biblická teologie  Biblická teologie (EN)  Historická teologie a teologie náboženství   a dalších 7 oborů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Hradec Králové | testy

Obory: Zdravotní laborant  Odborný pracovník v laboratorních metodách  Farmacie  Patobiochemie a xenobiochemie  Farmaceutická analýza  Farmaceutická chemie  Farmaceutická chemie (EN)  Farmaceutická technologie   a dalších 12 oborů

Filozofická fakulta

Praha 1

Obory: Anglistika - amerikanistika  Anglistika - amerikanistika (dvouoborové)  Čeština v komunikaci neslyšících  Čeština v komunikaci neslyšících (dvouoborové studium)  Český jazyk a literatura   a dalších 168 oborů

Fakulta humanitních studií

Praha 5-Jinonice

Obory: Studium humanitní vzdělanosti  Studium humanitní vzdělanosti (EN)  Sociální a kulturní ekologie  Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie)  Genderová studia  Historická sociologie   a dalších 24 oborů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Praha 6-Veleslavín

Obory: Fyzioterapie  Fyzioterapie (EN)  Ortotik-protetik  Management tělesné výchovy a sportu  Tělesná výchova a sport  Tělesná výchova a sport (EN)  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami   a dalších 8 oborů

Husitská teologická fakulta

Praha 4

Obory: Judaistika - Filozofie  Judaistika - Religionistika  Sociální a charitativní práce  Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání  Sociální pedagogika  Husitská teologie - Filozofie   a dalších 17 oborů

Katolická teologická fakulta

Praha 6

Obory: Dějiny evropské kultury  Dějiny křesťanského umění  Aplikovaná etika  Teologické nauky  Katolická teologie  Církevní a obecné dějiny

1. lékařská fakulta

Praha 2

Obory: Všeobecná sestra  Adiktologie  Fyzioterapie  Intenzivní péče  Všeobecné lékařství  Zubní lékařství  Bioetika  Bioetika (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky   a dalších 34 oborů

2. lékařská fakulta

Praha 5-Motol

Obory: Všeobecná sestra  Fyzioterapie  Všeobecné lékařství  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomedicínská informatika   a dalších 26 oborů

3. lékařská fakulta

Praha 10

Obory: Všeobecná sestra  Dentální hygienistka  Fyzioterapie  Veřejné zdravotnictví  Všeobecné lékařství  Antropologie  Biochemie a patobiochemie  Biologie a patologie buňky  Biomechanika  Experimentální chirurgie   a dalších 24 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Hradec Králové 1

Obory: Všeobecné lékařství  Zubní lékařství  Anatomie, histologie a embryologie  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Fyziologie a patologická fyziologie  Fyziologie a patologická fyziologie (EN)  Gynekologie a porodnictví   a dalších 22 oborů

Lékařská fakulta v Plzni

Plzeň 3

Obory: Všeobecné lékařství  Všeobecné lékařství (EN)  Zubní lékařství  Zubní lékařství (EN)  Anatomie, histologie a embryologie  Fyziologie a patologická fyziologie  Gynekologie a porodnictví   a dalších 19 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Praha 2

Obory: Fyzika zaměřená na vzdělávání  Obecná fyzika  Obecná informatika  Programování a softwarové systémy  Softwarové a datové inženýrství  Finanční matematika  Matematické metody informační bezpečnosti   a dalších 80 oborů

Pedagogická fakulta

Praha 1

Obory: Psychologie a speciální pedagogika  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání   a dalších 122 oborů

Právnická fakulta

Praha 1 | testy

Obory: Právo  Evropské právo  Finanční právo a finanční věda  Mezinárodní právo  Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu   a dalších 13 oborů

Přírodovědecká fakulta

Praha 2

Obory: Biochemie  Biologie  Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Ekologická a evoluční biologie  Demografie s ekonomií   a dalších 99 oborů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení je plně v kompetenci jednotlivých fakult. Některé fakulty zohledňují výsledky Národních srovnávacích zkoušek.