Ekonomická fakulta TU v Liberci (do r. 2009 Hospodářská fakulta) zahájila výuku k 1.9.1992. Studium je kromě Liberce realizováno rovněž v konzultačních centrech v Jičíně a České Lípě (kombinovaná forma vzdělávání). Nabízí studium zaměřené na ekonomiku podniku domácího i mezinárodního prostředí, se zvláštním zřetelem k obchodu službami a cestovnímu ruchu. Je nabízeno rovněž studium orientované na informační a komunikační management. Většina oborů bakalářského a navazujícího magisterského programu je realizována v prezenční formě. Absolventi se profilují jako odborníci v podnikatelské i neziskové sféře, znalí principů fungování ekonomického subjektu. V praxi se mohou věnovat řízení stejně jako vývoji podnikových procesů. Nacházejí uplatnění v běžných podnicích, jakož i v bankovních a nadnárodních korporacích, často v úseku znalostního managementu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské obory jsou přístupny uchazečům, kteří úspěsně vykonají přijímací zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (AJ/NJ) a všeobecných studijních předpokladů. 

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a více a současně v testu z Anglického nebo Německého jazyka percentil 50 a více. Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijat uchazeči, kteří úspěšně složili státní maturitní zkoušku z matematiky

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 550 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk
Výsledek pro přijetí: 60 %
Německý jazyk
Výsledek pro přijetí: 60 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy