Právní rádce

Právní rádce: Když vás zaměstnává pracovní agentura

Agenturní zaměstnávání je v současnosti vyhledávanou a oblíbenou formou flexibilního zaměstnání. Je vhodné především pro ty, kteří hledají práci při studiu či rodičovské dovolené, chtějí práci na zkrácený úvazek nebo sezónní práci. Při agenturním zaměstnávání vzniká jakýsi pomyslný trojúhelník, kde vystupuje zaměstnanec (vy), agentura práce (AP) jako zaměstnavatel a uživatel, tj.  zaměstnavatel, pro kterého bude … číst více

Pracovní smlouva na dobu určitou: co si ohlídat

Pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou jen tehdy, jestliže je v pracovní smlouvě výslovně uvedena doba trvání pracovního poměru. Pokud takovéto výslovně ujednání v pracovní smlouvě chybí, je pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou. Během trvání pracovního poměru však lze dohodou dobu neurčitou změnit na dobu určitou. Maximálně 3 x 3 roky Pravidla pro … číst více

Diskriminační otázky: Co na pohovoru nesmí padnout

Podle zákoníku práce se vás při pracovním pohovoru smí zaměstnavatel ptát pouze na to, co bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy, vzděláním a prací samotnou. V praxi se  můžete setkat s otázkami diskriminačního charakteru. Nejvíce se zaměstnavatelé dotazují na rodinný stav, počet a věk dětí, náboženské vyznání, nebo zda kouříte.  Na tyto otázky nemusíte reagovat, případně můžete zaměstnavatele upozornit na jejich … číst více

Mějte jasno: co je a není diskriminace při náboru

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou a vzniká dnem, který byl ve smlouvě sjednán jako den nástupu do práce. Samotnému sjednání pracovního poměru zaměstnavatele s určitým zaměstnancem však většinou předchází výběrové řízení. Celý proces začíná obvykle tím, že zaměstnavatel zveřejní nabídku práce. A již zde může dojít k diskriminaci. Z výzkumu ombudsmana vyplývá, že diskriminujících … číst více

Odchod do důchodu a přivýdělky

Pokud se vám blíží období odchodu do důchodu anebo už jste důchod začali pobírat, může být pro vás zajímavá informace o tom, za jakých podmínek si můžete i při důchodu přivydělat.  Řádný starobní důchod Během pobírání řádného starobního důchodu je možnost podnikat nebo pracovat bez omezení. Pokud roční výdělek přesáhne určitou výši, vznikne povinnost platit sociální … číst více

Pracovní dohody a odvod daně

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a dohoda o provedení práce (DPP) jsou nejčastější právní dokumenty, které řeší brigády a přivýdělky mimo hlavní pracovní poměr. S dodatečnými finančními příjmy se pojí i otázka jejich zdanění. Zdanění odměny z dohod Zdanění se odvíjí od kombinace několika situací, a to podle výše výdělku a zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani. Při … číst více

Studentské brigády aneb Práce mladistvých

Pokud chodíte alespoň čas od času na brigádu, studujete střední školu a plnoletost máte ještě před sebou, určitě pro vás bude dobré vědět, jak se na práci mladistvých dívá zákon.  Až po skončení základní školy Zaměstnavatel s vámi může uzavřít pracovněprávní vztah pouze pokud už vám bylo 15 let a ukončili jste povinnou školní docházku, tedy základní školu. Jako mladiství … číst více

Jaké druhy smluv firmy sepisují s brigádníky

Sezonní práce, krátkodobé výpomoci, zkrátka brigády. Tradičními právními nástroji, jak je sjednat, jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce zná dva typy – dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Obě tyto dohody musí být uzavřeny písemně a v zásadě se na ně vztahují stejná pravidla jako na pracovní smlouvy. … číst více

Jak má vypadat pracovní smlouva

Pracovní smlouva je nejdůležitější dokument pracovněprávního vztahu. Přesto se často jedná o formalitu, kterou podceňují obě smluvní strany, tedy jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Pro obě strany však může být takové podcenění riskantní až osudové.  Co se může stát Představte si, že hledáte práci. Po poměrně dlouhé době se vám konečně podaří vysněnou pozici získat. Formálnímu podpisu … číst více