Pružné pracovní úvazky: jaké jsou možnosti

Pokud vám nevyhovuje pracovat na plný úvazek, máte několik možností, jak se zaměstnavatelem dohodnout: dojednejte si zkrácený úvazek, pružnou pracovní dobu, práci z domova nebo sdílené pracovní místo.

shutterstock_76103263

Zkrácený úvazek

Jednou z možností je domluvit se na kratší pracovní době, například na 30 hodinách týdně. Musíte však počítat s tím, že se to projeví na výši mzdy.

O zkrácenou pracovní dobu zádají zejména těhotné zaměstnankyně a lidé pečující o malé dítě nebo bezmocnou osobu. Zaměstnavatel je povinen takové žádosti vyhovět, ledaže by tomu bránily vážné provozní důvody.

Pružná pracovní doba

V poslední době je velmi oblíbená pružná pracovní doba. Pracovní doba je v tomto případě rozdělena do základních a volitelných úseků. Zaměstnanci například musí být na pracovišti povinně od 10 do 15 hodin. U zbývajících hodin pracovního dne si sami zvolí, kdy budou pracovat.

V každém případě musí být dodržena maximální délka denní směny, a to 12 hodin. Rovněž je nutno naplnit průměrnou týdenní pracovní dobu ve vyrovnávacím období, které stanoví zaměstnavatel. Vyrovnávací období nesmí překročit 26 týdnů respektive 52 týdnů, stanoví-li tak kolektivní smlouva.

Práce z domova

Poměrně výhodným řešením je tzv. home office. Zaměstnanec práci vykonává na jiném místě než je obvyklé pracoviště, obvykle se jedná o práci z domova. Bližší podmínky se sjednávají v pracovní smlouvě nebo jsou stanoveny ve vnitřním předpise. Musí však být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci a většinou neplatí pravidla pro rozvržení pracovní doby (záleží ovšem na dohodě).

Práce přes agenturu

Vyšší míru flexibility oproti klasickému pracovnímu vztahu nabízí také agenturní zaměstnávání, kdy si zaměstnavatel „pronajme“ pracovníka na základě smlouvy s agenturou práce. Zaměstnanec má pracovní smlouvu s agenturou práce, která jej přiděluje k uživateli a platí mu mzdu.

Sdílené pracovní místo

Modifikací kratší pracovní doby je sdílení jednoho pracovního místa dvěma (nebo i více) zaměstnanci. Ti pracují kombinovaně tak, aby pokryli stanovenou týdenní pracovní dobu pro konkrétní pracovní pozici. Český zákoník práce nezná institut job share (sdíleného místa), nicméně lze na něj rámcově použít úpravu kratší pracovní doby.

Na podobném principu je založeno i rozdělení jednoho pracovního místa na dva pracovníky, tzv. job split. V praxi ale job share a job split zůstávají stranou zájmu.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Povodně: kdy máte nárok vzít si volno

Rozsáhlé záplavy způsobují problémy nejen přímo zasaženým, ale i spoustě dalších lidí, kteří mají kvůli dopravním uzavírkám složitou cestu do práce. Ovšem pozor, vymlouvat se na povodně vás může stát i místo. Spolu s právníky rozebereme 4 povodňové situace, které se zaměstnanců mohou v těchto kritických dnech týkat. 1. Mám zaplavený dům Vnikla vám velká voda do … číst více

Právní rádce: Ošetřování člena rodiny

Pokud vám onemocní dítě mladší 10 let nebo jiný blízký člen rodiny, máte nárok s ním zůstat doma a čerpat tzv. ošetřovné. Výše ošetřovného se uplatňuje tiskopisem, který vydá a potvrdí příslušný ošetřující lékař.  Dávka se vypočítá stejným způsobem jako nemocenská. ↑ Zůstat doma máte nárok i v případě, kdy například škola nařídí karanténu a dítě musí … číst více

Odpočinek v práci: kdy máte nárok na přestávku

Pracujete-li v kanceláři, pravděpodobně si do značné míry sami určujete, kdy si dáte přestávku a kdy vyrazíte třeba na oběd. Ne všude je ale možné být v otázce čerpání odpočinku tak benevolentní. Například ve výrobních podnicích čerpají i kancelářští zaměstnanci přestávky v podobném rozvržení jako jejich manuálně pracující kolegové. Nejdéle po 6 odpracovaných hodinách (mladiství po 4,5 hodinách) mají … číst více

Češi a práce: změny od ledna 2013

Čeští zaměstnanci si od ledna polepší hlavně v cestovních náhradách – zvyšují se příspěvky na stravné i paušály pro ceny benzinu a nafty. Lépe na tom budou i nezaměstnaní, kterým se zvýší podpora. Peníze lidem odčerpá hlavně vyšší DPH a zájemcům také vstup do II. pilíře důchodového pojištění. Vyšší cestovní náhrady Stravné:  Pokud zaměstnanec vyrazí na … číst více