Právní rádce: kdy vás smí převést na jinou práci

V určitých případech vás zaměstnavatel na základě vaší žádosti nebo lékařského posudku musí převést na jinou práci, než jakou máte uvedenu v pracovní smlouvě. Kdy? Například po pracovním úrazu nebo v případě, že byste infekční chorobou mohli nakazit své okolí.

shutterstock_79944745

Za určitých podmínek vás ale zaměstnavatel může přeřadit na jinou práci i bez vašeho souhlasu. Například pokud vás podezřívá, že z firmy vynášíte citlivé údaje a vede kvůli tomu s vámi trestní řízení.

Zaměstnavatel vás může převést na jinou práci za těchto situací:

  • Předpoklady a požadavky

Pokud například lékař nedokáže doložit vysokoškolský diplom, nesplňuje předpoklady pro výkon práce stanovené právními předpisy. Podobně když pracuje na klinice se zahraniční klientelou, ale nedomluví se dostatečně anglicky, nesplňuje požadavky pro výkon sjednané práce. Zaměstnavatel mu může v obou případech dát výpověď a po dobu výpovědní lhůty jej může přeřadit na jinou práci, a to i hůře placenou.

  • Trestní řízení

Pokud vás zaměstnavatel podezřívá, že mu chcete při výkonu práce způsobit škodu (například že vynášíte z firmy citlivé údaje), může s vámi zahájit trestní řízení. Po dobu jeho trvání vás může bez vašeho souhlasu převést na jinou práci. Případný pokles výdělku při výkonu jiné práce nesete vy. Pokud však nebudete pravomocně odsouzeni pro takový úmyslný trestný čin, za dobu převedení vám přísluší doplatek do výše průměrného výdělku, kterého jste dosahovali před převedením.

  • Nepříznivé vlivy

Pokud kvůli prostoji nebo nepříznivým povětrnostním vlivům musíte přerušit práci, zaměstnavatel vás může s vaším souhlasem převést na jinou práci. Za dobu převedení vám ze zákona přísluší doplatek do výše průměrného výdělku, kterého jste dosahovali před převedením. Jestliže by vás zaměstnavatel v těchto případech nepřevedl na jinou práci, šlo by o překážku v práci na straně zaměstnavatele a vám by příslušela za stanovených podmínek náhrada mzdy nebo platu.

  • Mimořádné události

Na jinou práci vás může zaměstnavatel „převelet“ také kvůli odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehodě nebo kvůli zmírnění jejich bezprostředních následků. V tomto případě je převedení možné pouze na dobu nezbytné potřeby. Za dobu převedení vám přísluší doplatek do výše průměrného výdělku, kterého jste dosahovali před převedením.

Změna musí být písemně

Zaměstnavatel s vámi musí důvod převedení na jinou práci a dobu jeho trvání předem projednat. Pokud převedením došlo ke změně pracovní smlouvy, musí vám zaměstnavatel vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci.

Převedení bez vašeho souhlasu

Kromě vyjmenovaných případů mohou nastat i situace, kdy vás zaměstnavatel musí převést na jinou práci, bez ohledu na to, zda on sám chce. Například pokud máte žloutenku nebo jinou infekční chorobu, kterou ohrožujete své okolí.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Bakaláři a zdravotní pojištění

Dokončili jste letos bakalářské studium a dosud nevíte, jestli vás přijali k navazujícímu magisterskému studiu? V tom případě si pohlídejte povinnosti ohledně platby zdravotního pojištnění, radí Jana Vítková, partnerka poradenské a auditorské společnosti TPA Horwath. Kdy pojištění platí stát Letošní absolventi bakalářských oborů nyní stojí před problémem, do kdy za ně bude zdravotní pojištění platit stát a … číst více

Diskriminace v práci: Jak ji poznat a jak se bránit

Paní I. nastoupila do zaměstnání na městském úřadě. Po několika letech došlo ke změně právních předpisů, na jejímž základě bylo na danou pozici vyžadováno vyšší vzdělání. Zaměstnavatel jí odmítl umožnit další studium, které by jí zajistilo požadované znalosti. Diskriminace na pracovišti Neuzavřel s ní dohodu o zvyšování kvalifikace a sdělil jí, že pokud chce studovat, tak … číst více

Diskriminační otázky: Co na pohovoru nesmí padnout

Podle zákoníku práce se vás při pracovním pohovoru smí zaměstnavatel ptát pouze na to, co bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy, vzděláním a prací samotnou. V praxi se  můžete setkat s otázkami diskriminačního charakteru. Nejvíce se zaměstnavatelé dotazují na rodinný stav, počet a věk dětí, náboženské vyznání, nebo zda kouříte.  Na tyto otázky nemusíte reagovat, případně můžete zaměstnavatele upozornit na jejich … číst více

Pracovní dohody a odvod daně

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a dohoda o provedení práce (DPP) jsou nejčastější právní dokumenty, které řeší brigády a přivýdělky mimo hlavní pracovní poměr. S dodatečnými finančními příjmy se pojí i otázka jejich zdanění. Zdanění odměny z dohod Zdanění se odvíjí od kombinace několika situací, a to podle výše výdělku a zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani. Při … číst více