Kdy vám zaměstnavatel musí dát volno navíc

Svatba, pohřeb, stěhování, nemoc – berete si na ně dovolenou? Nemusíte, zákoník práce nařizuje, aby vám v těchto lidských situacích vyšel zaměstnavatel vstříc.

shutterstock_211320424

↑ Dopravní zácpa. I to je situace, kdy vám šéf musí omluvit nepřítomnost v práci.

Překážky na straně zaměstnance

Ne vždy můžete dostát uloženým pracovním povinnostem, například kvůli nečekané nemoci nebo komplikované dopravní situaci. Může se ale jednat i o plánovaný výkon veřejné funkce či stěhování. Pokud nastanou skutečnosti, které vám znemožňují výkon práce, nazývají se překážkami v práci na straně zaměstnance. Zákoník práce je rozděluje takto:

  • Důležité osobní překážky
  • Překážky z důvodu obecného zájmu

Na odběr krve neplacené volno

Mezi překážky z důvodu obecného zájmu lze řadit výkon občanských povinností, například pomoc při požáru, odběr krve, účast na školeních či odborovou činnost. Za tyto překážky, pokud není domluveno jinak, vám náleží pouze pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nikoliv však náhrada platu nebo mzdy. Do této skupiny patří i výkon veřejné funkce. Pokud se necháte zvolit do zastupitelstva obce, máte od zaměstnavatele nárok na minimálně 20 dnů pracovního volna navíc.

Kdy vám musí uznat „omluvenku“?

Nejčastěji však výkon práce znemožňují důležité osobní překážky. Skrývají se za nimi dlouhodobější záležitosti, jako je dočasná pracovní neschopnost, ošetřování a péče o dítě, mateřská a rodičovská dovolená či karanténa. Další takové situace upravuje speciální nařízení vlády. Jsou jimi lékařská vyšetření, doprovod člena rodiny do zdravotnického zařízení, narození dítěte, stěhování, svatba či pohřeb blízkého člena rodiny.

Půlden týdně na hledání zaměstnání

Mezi důležité osobní překážky v práci, kdy zaměstnanec sice má nárok na volno, ale nikoli na náhradu mzdy, se řadí čas strávený při přerušení dopravního provozu nebo pracovně-lékařské prohlídce, jeden den k chystání svatby, dobu, po kterou se muž účastní porodu svého dítěte, půlden týdně na hledání nového zaměstnání během výpovědní doby nebo dva dny na přestěhování zaměstnance.

shutterstock_162605024

↑ Pracovní volno náleží i tatínkům, kteří se účastní porodu svého dítěte.

Za stěhování kvůli práci placené volno

Pokud se ale zaměstnanec stěhuje v zájmu zaměstnavatele, náhrada mzdy či platu mu náleží. Stejně tak i za den strávený na svatbě svého potomka a další den na chystání své vlastní (na svatbu jsou tak určeny dva dny – jeden placený a druhý neplacený). Náhrada odměny patří zaměstnanci na den či dva i při úmrtí blízkých příbuzných, pohřbu kolegy či na den doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení.

S oznámením neotálejte

Povinností pracovníka je v takových situacích vždy informovat zaměstnavatele. Pokud je vám překážka v práci předem známa, musíte včas zažádat o poskytnutí pracovního volna. Pokud nastane neočekávaná událost znemožňující výkon práce, jako je nemoc nebo úraz, jste povinni ji oznámit zaměstnavateli bez zbytečných průtahů.

Stávkujete? Dostanete neplacené volno

Zvláštním druhem překážky na straně zaměstnavatele je stávka, neboť při ní rovněž nedochází k výkonu práce z důvodu vzniklého na straně zaměstnance. Účast na ní se považuje za omluvenou nepřítomnost v práci, za kterou nepřísluší mzda ani její náhrada.

Povodeň? Náleží vám část odměny

Překážky v práci samozřejmě nejsou záležitostí pouze zaměstnanců a mohou vzniknout i na straně zaměstnavatele. V takových případech se jedná o prostoje, přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a živelními událostmi či jiné překážky, a pracovníci mají nárok na poměrnou část své odměny.

Článek vypracovala pražská advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Odpočinek v práci: kdy máte nárok na přestávku

Pracujete-li v kanceláři, pravděpodobně si do značné míry sami určujete, kdy si dáte přestávku a kdy vyrazíte třeba na oběd. Ne všude je ale možné být v otázce čerpání odpočinku tak benevolentní. Například ve výrobních podnicích čerpají i kancelářští zaměstnanci přestávky v podobném rozvržení jako jejich manuálně pracující kolegové. Nejdéle po 6 odpracovaných hodinách (mladiství po 4,5 hodinách) mají … číst více

Marodíte? Kdy si můžete vzít „sick days“

Bolí vás v krku nebo se ohlásila migréna? Krátkodobé volno na vyléčení či zdravotní volno (známé pod anglickým názvem sick days) patří mezi stále oblíbenější zaměstnanecké výhody. Jaké jsou však podmínky a důsledky jeho využití? Poradí advokátní kancelář Jasanská & Co. ↑ Rýmička? Kvůli krátkodobé nevolnosti nemusíte hned běžet pro neschopenku. Sick days a free days … číst více

Povodně: kdy máte nárok vzít si volno

Rozsáhlé záplavy způsobují problémy nejen přímo zasaženým, ale i spoustě dalších lidí, kteří mají kvůli dopravním uzavírkám složitou cestu do práce. Ovšem pozor, vymlouvat se na povodně vás může stát i místo. Spolu s právníky rozebereme 4 povodňové situace, které se zaměstnanců mohou v těchto kritických dnech týkat. 1. Mám zaplavený dům Vnikla vám velká voda do … číst více

5 tipů, jak odcházet z práce včas a stihnout v životě více

Už si ani nevzpomínáte, kdy naposledy jste odešli z práce po osmi hodinách a nedoháněli o víkendech? Přečtěte si, jak to můžete zlepšit. Zkuste se také podívat po nabídkách práce s pružnou pracovní dobou. Začátek a konec pracovních hodin si určíte sami a získáte více času pro sebe, rodinu, nebo koníčky. » 2 minuty čtení « … číst více