Nový občanský zákoník: změny, které se týkají zaměstnanců

Pouze 1 koruna základního kapitálu bude od ledna stačit na založení společnosti s ručením omezeným. A cestovní kancelář, která rodině zmaří dovolenou, nahradí kromě ceny zájezdu i „citovou“ újmu. Jaké další novinky přináší nový občanský zákoník?shutterstock_70050673

Odškodné za zkaženou dovolenou

Dva roky šetříte a pak si koupíte krásný zájezd u cestovní kanceláře. Ta ale na poslední chvíli zkrachuje a vy místo zaslouženého odpočinku bezmocně stepujete na letišti. Podle dnešních pravidel mají klienti zkrachovalých cestovek nárok na vrácení všech peněz, které do zmařeného zájezdu vložili. Nový občanský zákoník chrání jejich práva ještě víc – přiznává lidem nárok žádat kvůli zkažené dovolené ještě další odškodné (nemajetkovou újmu).

Snazší podnikání: jen s korunou kapitálu

Založení „eseróčka“ dosud přišlo na 200 tisíc korun. Tolik totiž činilo povinné základní jmění. Nový občanský zákoník začínajícím podnikatelům přináší výraznou „slevu“. Společnost s ručením omezeným totiž bude možné založit s pouhou korunou základního kapitálu. Takové uvolnění podmínek je pro byznysmeny jistě příjemné. Otázkou však je, nakolik bude korunová s. r. o. důvěryhodná pro budoucí obchodní partnery.

Rodiče mohou dítěti zakázat brigádu

Patnáctiletý syn si chce vydělat na nový snowboard. Najde si brigádu v rychlém občerstvení, kde tráví všechna odpoledne, večery a často i víkendy. Peníze na studentském kontě rychle přibývají, zato školní výsledky se horší… Podle nových pravidel mohou otec a matka za dítě mladší 16 let rozvázat pracovní poměr, pokud je to v zájmu jeho zdraví nebo vzdělání. I po 1. lednu nadále platí, že brigádu si může najít pouze člověk starší 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou.

Pozor, kdo jedná za zaměstnavatele

Uchazeč o zaměstnání přijde do firmy, kde se jej ujme mzdová účetní. Řekne mu, že ji šéf pověřil, aby s ním podepsala pracovní smlouvu. Tak se k velké radosti kandidáta i stane. Jenže krátce na to se ukáže, že si účetní vymýšlela a neměla právo pracovní smlouvy s novými zaměstnanci uzavírat. Co teď? Podle nového občanského zákoníku bude smlouva závazná. Uchazeč totiž nemohl vědět, že s ním účetní jedná neoprávněně. Zaměstnavatelé proto musí od ledna více dbát na to, kdo za ně jejich jménem v provozovně jedná.

Smlouva je na spadnutí? Nemůžete cuknout

Firma hledá nového IT ředitele. Po dlouhém a pro všechny strany vyčerpávajícím výběrovém řízení konečně vybere vítězného kandidáta. Ten však den před nástupem přijme nabídku od konkurence. Od ledna 2014 mu takové jednání jen tak neprojde. Začne totiž platit takzvaná předsmluvní odpovědnost.

Každý má sice možnost vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídat za její neuzavření, ale jen do chvíle, než se její uzavření bude jevit jako vysoce pravděpodobné. V ten moment jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany jednání o smlouvě ukončí bez spravedlivého důvodu.

Následkem je odpovědnost za způsobenou škodu. Zaměstnavatel tak po uchazeči, který nakonec nenastoupil, může chtít náklady za přijímací proces, eventuálně i ušlý zisk. V opačném případě se může přihodit, že zaměstnavatel na poslední chvíli pozici neotevře nebo ji nabídne někomu jinému. Uchazeč se pak bude domáhat náhrady škody, například na stěhování atd.

Srážky ze mzdy na splácení dluhů

Po předchozím souhlasu zaměstnavatele bude od ledna možné zajistit jakýkoliv dluh zaměstnance dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy. Zaměstnanci lze takto strhnout až polovinu měsíčního příjmu. Takové ustanovení se nepříjemně dotýká hlavně lidí s nižší mzdou, kterým tak bude možné zabavit více peněz než při exekuci, kde je dlužník chráněn základní nepostižitelnou částkou a jednou třetinou čisté mzdy.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Pozor na mzdový výměr. Firma může odměnu snižovat

Každá pracovní smlouva musí obsahovat tři podstatné náležitosti: vymezení druhu práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Výši mzdy není třeba ve smlouvě uvádět. Pokud částku nenajdete přímo ve smlouvě, pravděpodobně budete podepisovat ještě mzdový výměr. Mzdu může upravovat také kolektivní smlouva. Jaký je mezi nejčastějšími způsoby rozdíl? Mzdový výměr podepište nejpozději první … číst více

Na co máte nárok, když vás šéf posílá na školení

Zaměstnavatel vás může vyslat na kurz nebo školení a vy je nemůžete odmítnout. Odborné vzdělávání je totiž součástí vaší práce. Po dobu, kdy se školíte, ale máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, připomíná advokátní kancelář Jasanská & Co. Prohlubování kvalifikace má nejčastěji podobu nárazových školení, workshopů a konferencí. Mohou to být ale i hodiny, … číst více

Právní rádce: Co raději připsat do pracovní smlouvy

Každá pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Kromě označení zaměstnance a zaměstnavatele, data a jejich podpisů musí obsahovat tři podstatné náležitosti, bez kterých je neplatná: druh práce (číšník, účetní, projektový manažer), místo výkonu práce (postačí většinou název obce) a den nástupu do práce (datum, kdy začíná zaměstnanec pracovat). Kromě toho může smlouva obsahovat i další, … číst více

Přecházíte ke konkurenci? Pozor na doložku

Ve firmě, kde pracuji, mě po třech letech povýšili. Od ledna budu působit ve středním managementu a povedu osmičlenný tým. Šéf mi řekl, že ještě před povýšením musím podepsat konkurenční doložku. Ta mi má v případě odchodu z firmy zakazovat práci nejen pro naši konkurenci, ale i pro přímé dodavatele po dobu jednoho roku. Na co si … číst více