Přecházíte ke konkurenci? Pozor na doložku

Ve firmě, kde pracuji, mě po třech letech povýšili. Od ledna budu působit ve středním managementu a povedu osmičlenný tým. Šéf mi řekl, že ještě před povýšením musím podepsat konkurenční doložku. Ta mi má v případě odchodu z firmy zakazovat práci nejen pro naši konkurenci, ale i pro přímé dodavatele po dobu jednoho roku. Na co si mám dát při sjednání doložky pozor? A jak je to s případnou smluvní pokutou?

shutterstock_57718849

Na dotaz odpovídá Gabriel Talaga z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners:

Doložka firmu chrání před zneužitím citlivých dat

Zaměstnavatel může konkurenční doložku se zaměstnancem sjednat, jestliže to od něj může spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků a znalostí, které v současném zaměstnání získal a jejichž využití u konkurence by zaměstnavateli mohlo závažně ztížit jeho činnost. Týká se to například znalosti pracovních a technologických postupů.

Zákaz pracovat pro dodavatele? To je sporné

Konkurenční doložka firmu chrání před tím, aby zaměstnanec tyto informace a zkušenosti nevyužil v novém zaměstnání nebo nezačal ve stejném oboru podnikat sám. V zásadě by tedy doložka měla být sjednávána jen pro pracovní pozice, na kterých zaměstnanec bude mít přístup k citlivým a důvěrným informacím a poznatkům. Konkurenční doložku lze sjednat nejdéle na jeden rok. Výkon jiné než konkurenční činnosti zakázat nelze. Zákaz pracovat pro dodavatele je proto sporný.

Dotaz bohužel není dostatečně konkrétní na to, aby bylo možné posoudit, zda je požadavek zaměstnavatele na sjednání doložky oprávněný. Není podstatné, jak velký tým podřízených budete jako manažer vést. Rozhodující je, k jakým informacím, poznatkům apod. budete mít na nové pozici přístup. Konkurenční doložky bývají sjednávány spíše s pracovníky vrcholového managementu.

Konkurenční doložka znamená peníze pro zaměstnance

Je třeba si uvědomit, že každá konkurenční doložka představuje pro zaměstnavatele finanční zátěž. Při uzavření doložky se totiž firma musí zavázat, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně ve výši poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc, kdy doložka trvá. V některých případech může být vyrovnání i vyšší. Zohledňuje se zejména rozsah sjednaného zákazu konkurence, zejména územní a věcný. Rozsah zákazu konkurence by měl být přiměřený oprávněnému požadavku zaměstnavatele na ochranu před využitím získaných informací a poznatků. Například u firmy s lokální působností může být nepřiměřené sjednání konkurenční doložky pro celé území ČR. Neplatí to ale striktně.

Porušení konkurenční doložky? Hrozí pokuta

Pokud je závazek zaměstnance zajištěn smluvní pokutou, její výše musí být přiměřená povaze a významu podmínek, za jakých je konkurenční doložka sjednána. Žádná maximální výše smluvní pokuty v zákoně stanovená není, je třeba vycházet zejména z újmy, která zaměstnavateli hrozí v případě, že zaměstnanec zákaz konkurence poruší. Žádný univerzální návod ale neexistuje.

Další články k tématu

Pozor na mzdový výměr. Firma může odměnu snižovat

Každá pracovní smlouva musí obsahovat tři podstatné náležitosti: vymezení druhu práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Výši mzdy není třeba ve smlouvě uvádět. Pokud částku nenajdete přímo ve smlouvě, pravděpodobně budete podepisovat ještě mzdový výměr. Mzdu může upravovat také kolektivní smlouva. Jaký je mezi nejčastějšími způsoby rozdíl? Mzdový výměr podepište nejpozději první … číst více

Na co máte nárok, když vás šéf posílá na školení

Zaměstnavatel vás může vyslat na kurz nebo školení a vy je nemůžete odmítnout. Odborné vzdělávání je totiž součástí vaší práce. Po dobu, kdy se školíte, ale máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, připomíná advokátní kancelář Jasanská & Co. Prohlubování kvalifikace má nejčastěji podobu nárazových školení, workshopů a konferencí. Mohou to být ale i hodiny, … číst více

Právní rádce: Jak se dohodnout na přesčasech

Základní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Nad to může zaměstnanec vykonávat ještě přesčasy – podle zákoníku práce až 150 hodin ročně. Pokud se však pracovník s firmou dohodne, lze tento limit překročit. Přesčasem se rozumí práce, která je vykonávaná nad stanovenou pracovní dobu, tedy nad 40 hodin týdně. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel přesčasy nařídit jen výjimečně, … číst více

Právní rádce: Co raději připsat do pracovní smlouvy

Každá pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Kromě označení zaměstnance a zaměstnavatele, data a jejich podpisů musí obsahovat tři podstatné náležitosti, bez kterých je neplatná: druh práce (číšník, účetní, projektový manažer), místo výkonu práce (postačí většinou název obce) a den nástupu do práce (datum, kdy začíná zaměstnanec pracovat). Kromě toho může smlouva obsahovat i další, … číst více