Právní rádce: Co raději připsat do pracovní smlouvy

Každá pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Kromě označení zaměstnance a zaměstnavatele, data a jejich podpisů musí obsahovat tři podstatné náležitosti, bez kterých je neplatná: druh práce (číšník, účetní, projektový manažer), místo výkonu práce (postačí většinou název obce) a den nástupu do práce (datum, kdy začíná zaměstnanec pracovat). Kromě toho může smlouva obsahovat i další, oboustranně výhodná ustanovení.

shutterstock_121296112

Výše mzdy

Podle zákoníku práce má být sice mzda sjednána ještě před začátkem výkonu práce, ale nemusí to být sepsáno přímo v pracovní smlouvě.  Pro zaměstnance je nicméně výhodné mít výši odměny ve smlouvě přímo uvedenu. Pro zaměstnavatele je naopak výhodnější, pokud je částka uvedena ve mzdovém výměru apod.

» Pozor na mzdový výměr. Firma může odměnu snižovat

Zkušební doba

Zkušební doba slouží k vzájemnému ověření vhodnosti nového pracovního vztahu a není automatickou součástí pracovního poměru. Její výhodou je snadné ukončení poměru ve sjednané době, pokud některá ze stran projeví nespokojenost. Lze ji sjednat pouze jednorázově na délku až tří měsíců. Výjimku tvoří vedoucí zaměstnanci, u nich se sjednává až šestiměsíční.

» Právní rádce: Zkušební doba 

Sjednání poměru na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou je možné sjednat nejdéle na tři roky s tím, že u stejného zaměstnavatele lze smlouvu ještě dvakrát prodloužit. Pracovní poměr na dobu určitou tak bude trvat nejdéle 9 let. Avšak pokud sjednáte například roční kontrakt, můžete ho sice dvakrát prodloužit, ale již se nedostanete na více než 7 let – jde o limit počtu prodloužení a zároveň limit maximální délky. Pokud smlouva neobsahuje ujednání o pracovním poměru na dobu určitou, je pracovní poměr vždy sjednán na dobu neurčitou.

» Právní rádce: Pracovní poměr na dobu určitou

Práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru

Zahrnují dovolenou, výpovědní dobu, pracovní dobu, seznámení zaměstnance s pracovním řádem a ostatními předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pokud údaje nejsou uvedeny ve smlouvě, podle zákoníku práce o nich zaměstnavatel musí zaměstnance písemně informovat nejdéle do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru.

» Právní rádce: Čerpání dovolené

Vysílání na pracovní cesty

Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat a pracovní cestu jen s jeho souhlasem, který lze obecně uvést již v pracovní smlouvě. Platí zde výjimka pro těhotné zaměstnankyně a zaměstnance pečující o děti – u těch se vyžaduje individuální souhlas před každou cestou.

Upravená pracovní doba

Na kratší pracovní dobu nemá zaměstnanec automaticky nárok, lze ji však za souhlasné vůle obou stran sjednat. Kratší pracovní době poté odpovídá i mzda zaměstnance. Přestože zákoník nestanovuje pro její sjednání písemnou formu, pro praxi ji lze jen a pouze doporučit.

» Pracovní úvazky: jaké jsou možnosti

Další možnosti

V dnešní době lze sjednat i další nároky nad rámec pracovněprávních předpisů – například možnost pracovat z domova, nárok na neplacené volno atd.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Jaké druhy smluv firmy sepisují s brigádníky

Sezonní práce, krátkodobé výpomoci, zkrátka brigády. Tradičními právními nástroji, jak je sjednat, jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce zná dva typy – dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Obě tyto dohody musí být uzavřeny písemně a v zásadě se na ně vztahují stejná pravidla jako na pracovní smlouvy. … číst více

Jak má vypadat pracovní smlouva

Pracovní smlouva je nejdůležitější dokument pracovněprávního vztahu. Přesto se často jedná o formalitu, kterou podceňují obě smluvní strany, tedy jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Pro obě strany však může být takové podcenění riskantní až osudové.  Co se může stát Představte si, že hledáte práci. Po poměrně dlouhé době se vám konečně podaří vysněnou pozici získat. Formálnímu podpisu … číst více

Daně, zdraví, pojištění. Co se mění od ledna 2014?

Nový rok přináší pár změn, na které je potřeba se připravit, ať už jste zaměstnanec nebo na volné noze. Pojďte se seznámit s těmi nejdůležitějšími. Čistá mzda Zajímá vás, kolik budete v novém roce dostávat čistého? Spočítejte si to jednoduše pomocí naší kalkulačky. Daňové přiznání Pokud vaše výplata v některém měsíci roku 2013 přesáhla částku 103 536 korun, musíte … číst více

Kdy vám zaměstnavatel musí dát volno navíc

Svatba, pohřeb, stěhování, nemoc – berete si na ně dovolenou? Nemusíte, zákoník práce nařizuje, aby vám v těchto lidských situacích vyšel zaměstnavatel vstříc. ↑ Dopravní zácpa. I to je situace, kdy vám šéf musí omluvit nepřítomnost v práci. Překážky na straně zaměstnance Ne vždy můžete dostát uloženým pracovním povinnostem, například kvůli nečekané nemoci nebo komplikované dopravní … číst více