Pracovní smlouva na dobu určitou: co si ohlídat

Pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou jen tehdy, jestliže je v pracovní smlouvě výslovně uvedena doba trvání pracovního poměru. Pokud takovéto výslovně ujednání v pracovní smlouvě chybí, je pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou. Během trvání pracovního poměru však lze dohodou dobu neurčitou změnit na dobu určitou.

shutterstock_133296503

Maximálně 3 x 3 roky

Pravidla pro platné sjednání pracovního poměru na dobu určitou se od 1. ledna 2012 výrazně změnila a jsou následující:

1. Doba trvání pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou nesmí přesáhnout u jednoho zaměstnavatele 3 roky. Tzn. že u jednoho zaměstnavatele může takový pracovní poměr trvat nejdéle například od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014.

2. Ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být tato doba prodloužena, respektive opakována, nejvýše dvakrát. Je-li využita maximální možná délka, může pracovní poměr na dobu určitou trvat 3 x 3 roky, tedy celkem 9 let. Nejdéle tak může pracovní poměr na dobu určitou trvat například od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2021, případně jakékoliv kratší období v tomto rozmezí.

Jak to probíhá v praxi

V praxi to může vypadat například takto: K zaměstnavateli XY nastoupíte 1. ledna 2012 na dobu určitou, která končí 31. prosince 2012. Poté odejdete pracovat k jinému zaměstnavateli. Pokud se rozhodnete vrátit k zaměstnavateli XY a začnete pro něj znovu pracovat 1. června 2013, započítává se do vašeho celkového pracovního poměru na dobu určitou u tohoto zaměstnavatele i váš původní a řádně ukončený pracovní poměr.

Sezónní práce a pracovní smlouva

Posledně jmenované pravidlo může v praxi činit potíže. Vrátí-li se zaměstnanec ke stejnému zaměstnavateli například po dvou a půl letech, je třeba nejprve zjistit, zda lze vůbec pracovní poměr na dobu určitou uzavřít. Typicky u sezonních prací jako třeba plavčík, vlekař bývají uzavírány opakovaně smlouvy na dobu určitou v délce několika měsíců. Právě u sezonních prací mohou nová pravidla pro pracovní poměr na dobu určitou způsobit potíže. Po sjednání a následně dvojím prodloužení pracovního poměru, musí obě strany čekat tři roky, než mohou znovu platně uzavřít pracovní poměr na dobu určitou.

Z doby určité doba neurčitá

Jak bylo uvedeno výše, nová pravidla platí od 1. 1. 2012. Jak je to ale s pracovními poměry na dobu určitou uzavřenými před 1. 1. 2012? Pokud pracovní poměr zaměstnanci skončil v roce 2011, nebere se vůbec v úvahu a nový pracovní poměr na dobu určitou se stejným zaměstnavatelem se sjednává dle nových pravidel. Jestliže doba trvání pracovního poměru na dobu určitou přesahuje do roku 2012, je nutno tento pracovní poměr počítat jako první pracovní poměr na dobu určitou a je možno jej prodloužit respektive opakovat nejvýše dvakrát.

Překlopení poměru na dobu neurčitou

Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem pracovní poměr v rozporu s výše uvedenými pravidly, může být považován za pracovní poměr na dobu neurčitou. Skončení pracovního poměru na dobu neurčitou je samozřejmě výrazně složitější.

Stejně tak, pokud by po uplynutí doby, na níž byl pracovní poměr sjednán, zaměstnanec dále chodil do zaměstnání a zaměstnavatel mu přiděloval práci, platí, že se pracovní poměr překlopil do režimu pracovního poměru na dobu neurčitou.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Na co máte nárok, když vás šéf posílá na školení

Zaměstnavatel vás může vyslat na kurz nebo školení a vy je nemůžete odmítnout. Odborné vzdělávání je totiž součástí vaší práce. Po dobu, kdy se školíte, ale máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, připomíná advokátní kancelář Jasanská & Co. Prohlubování kvalifikace má nejčastěji podobu nárazových školení, workshopů a konferencí. Mohou to být ale i hodiny, … číst více

Povodně: kdy máte nárok vzít si volno

Rozsáhlé záplavy způsobují problémy nejen přímo zasaženým, ale i spoustě dalších lidí, kteří mají kvůli dopravním uzavírkám složitou cestu do práce. Ovšem pozor, vymlouvat se na povodně vás může stát i místo. Spolu s právníky rozebereme 4 povodňové situace, které se zaměstnanců mohou v těchto kritických dnech týkat. 1. Mám zaplavený dům Vnikla vám velká voda do … číst více

Daně, zdraví, pojištění. Co se mění od ledna 2014?

Nový rok přináší pár změn, na které je potřeba se připravit, ať už jste zaměstnanec nebo na volné noze. Pojďte se seznámit s těmi nejdůležitějšími. Čistá mzda Zajímá vás, kolik budete v novém roce dostávat čistého? Spočítejte si to jednoduše pomocí naší kalkulačky. Daňové přiznání Pokud vaše výplata v některém měsíci roku 2013 přesáhla částku 103 536 korun, musíte … číst více

Kdy vám zaměstnavatel musí dát volno navíc

Svatba, pohřeb, stěhování, nemoc – berete si na ně dovolenou? Nemusíte, zákoník práce nařizuje, aby vám v těchto lidských situacích vyšel zaměstnavatel vstříc. ↑ Dopravní zácpa. I to je situace, kdy vám šéf musí omluvit nepřítomnost v práci. Překážky na straně zaměstnance Ne vždy můžete dostát uloženým pracovním povinnostem, například kvůli nečekané nemoci nebo komplikované dopravní … číst více