Jak má vypadat pracovní smlouva

Pracovní smlouva je nejdůležitější dokument pracovněprávního vztahu. Přesto se často jedná o formalitu, kterou podceňují obě smluvní strany, tedy jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Pro obě strany však může být takové podcenění riskantní až osudové. 

shutterstock_156661385

Co se může stát

Představte si, že hledáte práci. Po poměrně dlouhé době se vám konečně podaří vysněnou pozici získat. Formálnímu podpisu pracovní smlouvy již nepřikládáte důležitost, a jelikož do práce je potřeba nastoupit ihned, nemáte chuť se administrativou zabývat. Podmínky byly přece dojednány na pohovoru přímo s generálním ředitelem a beztak většinu výhod upravují vnitřní předpisy či kolektivní smlouva. Mzdu máte určenou výměrem, tak proč se ještě zabývat pracovní smlouvou? Tu podepíšete, až se vrátíte ze školení…

Mít podepsanou smlouvu v kapse se vyplatí

Na podpisu smlouvy se však vyplatí trvat. Pracovní smlouva musí být totiž uzavřena písemně. Totéž platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení od ní. Pokud smlouvu nejpozději v den nástupu do práce písemně neuzavřete, vy i váš zaměstnavatel podstupujete riziko v případě kontroly ze strany Inspekce práce. Vy jako zaměstnanec jednak nemáte doklad o svém zaměstnání a jednak se můžete dostat do nezáviděníhodné situace v případě kontroly Inspekce práce zaměřené na nelegální práci. Nově totiž od začátku roku 2012 platí, že zaměstnanec musí být schopen prokázat přímo na místě, kde vykonává svou práci, že je zaměstnancem, nikoliv například načerno pracujícím externistou. K prokázání slouží samozřejmě pracovní smlouva, proto ji musí mít váš zaměstnavatel vždy k dispozici přímo na pracovišti.

Pokuta za nelegální práci

Za to, že u sebe nemáte pracovní smlouvu, resp. nemá ji k dispozici váš zaměstnavatel, můžete dostat pokutu až 10 000 Kč a to i opakovaně. Pokud Inspekce práce zjistí, že pracujete nelegálně, může vám udělit pokutu až 100 000 Kč.

Co ve smlouvě musí být

Pokud vám na pohovoru předloží vzorovou pracovní smlouvu, vtírá se otázka, co v ní musí být napsáno a co je naopak nevhodné.

Zákoník práce stanoví, že platná pracovní smlouva musí obsahovat tři základní údaje:

  •  druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
  •  místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
  •  den nástupu do práce.

Den nástupu do práce patrně nečiní výkladové problémy. Jedná se o první pracovní den nebo třeba den, kdy zaměstnanec nastoupí na školení nařízené zaměstnavatelem.

Sjednaný druh práce vymezuje okruh pracovních úkolů, které má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Druh práce je nutné sjednat dostatečně přesně, aby nevznikaly pochybnosti o tom, jaké pracovní úkoly je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci přidělovat, respektive jaké pracovní úkoly je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele vykonávat.

V pracovní smlouvě lze sjednat i více než jeden druh práce, což je praktické zejména v malých společnostech, kde má zaměstnavatel zájem na širším využití kvalifikace a schopností svých zaměstnanců. Bližší vymezení pak zaměstnavatelézpravidla stanoví písemně v tzv. pracovní náplni.

Poslední podstatnou náležitostí pracovní smlouvy je místo výkonu práce. Pro zaměstnavatele je vždy výhodné ho sjednat jako co možná nejširší, tedy např. obec Praha. Zaměstnanec má zase zájem na užším vymezení, aby se mu případně neprodloužila a neprodražila bez jeho souhlasu cesta do práce. Pozor tedy zejména na určení typu „provozovny zaměstnavatele“. Zaměstnavatel pak může pokladní ze supermarketu ve Břeclavi přesunout od následujícího pondělí do Aše.

Další náležitosti smlouvy

Závěrem ještě nutno dodat, že pokud v pracovní smlouvě chybí údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. To platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat identifikační údaje zaměstnavatele (především jeho název a adresu), bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaj o délce dovolené (zákonné minimum činí 4 týdny v kalendářním roce), popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, údaj o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, údaj o mzdě/platu a způsobu odměňování, splatnosti a termínu výplaty mzdy/platu, místu a způsobu vyplácení mzdy/platu a údaj o kolektivních smlouvách.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Povodně: kdy máte nárok vzít si volno

Rozsáhlé záplavy způsobují problémy nejen přímo zasaženým, ale i spoustě dalších lidí, kteří mají kvůli dopravním uzavírkám složitou cestu do práce. Ovšem pozor, vymlouvat se na povodně vás může stát i místo. Spolu s právníky rozebereme 4 povodňové situace, které se zaměstnanců mohou v těchto kritických dnech týkat. 1. Mám zaplavený dům Vnikla vám velká voda do … číst více

Jaké druhy smluv firmy sepisují s brigádníky

Sezonní práce, krátkodobé výpomoci, zkrátka brigády. Tradičními právními nástroji, jak je sjednat, jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce zná dva typy – dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Obě tyto dohody musí být uzavřeny písemně a v zásadě se na ně vztahují stejná pravidla jako na pracovní smlouvy. … číst více

Daně, zdraví, pojištění. Co se mění od ledna 2014?

Nový rok přináší pár změn, na které je potřeba se připravit, ať už jste zaměstnanec nebo na volné noze. Pojďte se seznámit s těmi nejdůležitějšími. Čistá mzda Zajímá vás, kolik budete v novém roce dostávat čistého? Spočítejte si to jednoduše pomocí naší kalkulačky. Daňové přiznání Pokud vaše výplata v některém měsíci roku 2013 přesáhla částku 103 536 korun, musíte … číst více

Kdy vám zaměstnavatel musí dát volno navíc

Svatba, pohřeb, stěhování, nemoc – berete si na ně dovolenou? Nemusíte, zákoník práce nařizuje, aby vám v těchto lidských situacích vyšel zaměstnavatel vstříc. ↑ Dopravní zácpa. I to je situace, kdy vám šéf musí omluvit nepřítomnost v práci. Překážky na straně zaměstnance Ne vždy můžete dostát uloženým pracovním povinnostem, například kvůli nečekané nemoci nebo komplikované dopravní … číst více