Vše, co potřebujete vědět o čerpání dovolené

Ač by se zdálo, že o dovolenou žádáte vy, zákoník práce to vidí jinak. Dle něj je to zaměstnavatel, kdo vám dovolenou nařizuje. Stejně tak se vyplatí vědět, že od roku 2012 došlo ke změně v převodu dovolené do dalšího roku. Pokud vás zaměstnavatel z dovolené odvolá, musí vám nahradit vaše náklady.

shutterstock_127662245

Dovolenou je třeba vyčerpat v tom kalendářním roce, v němž na ni vzniklo právo. Dovolenou za rok 2012 tedy čerpáte v roce 2012. Dle zákoníku práce určuje dobu jejího čerpání zásadně zaměstnavatel (v určitých případech si ji však může určit i zaměstnanec sám). Vždy by měly být poskytnuty alespoň 2 týdny vcelku.

Kdy zaměstnavatel dovolenou určuje

Určení čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dní předem, avšak lze se dohodnout i na kratší době. Za písemnou formu se považuje i e-mail, zpráva v interním systému firmy apod. V případě, že nelze dovolenou určit v kalendářním roce, ve kterém na ni vznikl nárok, určí se čerpání tak, aby byla dovolená vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku. Pokud vám tedy vznikne nárok na 4 týdny dovolené v roce 2012 a v tomto roce vyčerpáte pouze 3 týdny (např. z důvodu pracovní neschopnosti), zbývající týden musíte vyčerpat v roce 2013.

V praxi to nicméně často funguje tak, že se zaměstnanec domluví se zaměstnavatelem, kdy by chtěl na dovolenou jít a zaměstnavatel mu v rámci svých provozních možností takto dovolenou určí (umožní). Vyplatí se proto, abyste si nejprve v práci „zařídili“ termín dovolené a teprve pak si třeba zaplatili zájezd.

Převod dovolené

Právní úprava účinná od 1. 1. 2012 vnesla do pravidel čerpání převáděné dovolené zásadní změny. Zaměstnavatel je povinen určit čerpání převedené dovolené (tedy té, která nebyla čerpána v daném kalendářním roce) do 30. 6. následujícího roku. K čerpání nemusí ale dojít do 30. 6., může být například čerpána v srpnu. Důležité je, že je do 30. 6. nařízeno její čerpání.

Neurčí-li zaměstnavatel dovolenou, můžete si po 30. 6. určit čerpání dovolené sami. Musíte to však oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dní předem (fakticky tak nejdřív můžete nastoupit na dovolenou 15. 7.). Právo na dovolenou dle nové právní úpravy nezaniká.

Nestihli jste vyčerpat dovolenou?

Pokud nestihnete dovolenou vyčerpat ani do konce následujícího kalendářního roku (tj. v daném případě do konce roku 2013), a to z důvodu dočasné pracovní neschopnosti či z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, zaměstnavateli vznikne povinnost určit vám dobu čerpání dovolené po skončení těchto překážek v práci.

V případě, že vám zatím nevznikl nárok na dovolenou, má zaměstnavatel možnost vám její čerpání určit, pokud lze předpokládat, že splníte podmínky pro získání nároku na dovolenou do konce kalendářního roku (resp. do skončení pracovního poměru).

Pro zaměstnavatele existují jistá omezení. Nesmí vám například určit čerpání dovolené na dobu výkonu vojenského cvičení, na dobu, kdy jste uznáni dočasně práce neschopným, na dobu čerpání mateřské či rodičovské dovolené.

Zrušení dovolené

V případě, že vám z vážných důvodů zaměstnavatel změní termín dovolené nebo vás dokonce z dovolené odvolá, musí vám nahradit náklady, které vám nezaviněně vznikly ve spojitosti s takovou změnou či odvoláním z dovolené.

Náhrada za dovolenou

Za dobu čerpání dovolené vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. V případě skončení pracovního poměru, kdy budete mít ještě nevyčerpanou dovolenou, vám za ni také náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Krácení dovolené

Krácení dovolené je buď povinné (z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance a v důsledku výkonu trestu odnětí svobody) nebo možné, a to z důvodu neomluvené absence.

Pokud jste byli během roku dlouhodobě nemocní (příp. došlo z vaší strany k jiným překážkám v práci), zkrátí vám zaměstnavatel dovolenou. Za prvních 100 neodpracovaných směn resp. pracovních dnů se dovolená krátí o 1/12 a pak za každých dalších 21 dnů rovněž 1/12 dovolené.

Důležité je ale následující pravidlo: pokud váš pracovní poměr trval celý kalendářní rok, musí vám zaměstnavatel poskytnout dovolenou alespoň v délce 2 týdnů i v případě, že dojde k jejímu krácení.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Na co máte nárok, když vás šéf posílá na školení

Zaměstnavatel vás může vyslat na kurz nebo školení a vy je nemůžete odmítnout. Odborné vzdělávání je totiž součástí vaší práce. Po dobu, kdy se školíte, ale máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, připomíná advokátní kancelář Jasanská & Co. Prohlubování kvalifikace má nejčastěji podobu nárazových školení, workshopů a konferencí. Mohou to být ale i hodiny, … číst více

Povodně: kdy máte nárok vzít si volno

Rozsáhlé záplavy způsobují problémy nejen přímo zasaženým, ale i spoustě dalších lidí, kteří mají kvůli dopravním uzavírkám složitou cestu do práce. Ovšem pozor, vymlouvat se na povodně vás může stát i místo. Spolu s právníky rozebereme 4 povodňové situace, které se zaměstnanců mohou v těchto kritických dnech týkat. 1. Mám zaplavený dům Vnikla vám velká voda do … číst více

Daně, zdraví, pojištění. Co se mění od ledna 2014?

Nový rok přináší pár změn, na které je potřeba se připravit, ať už jste zaměstnanec nebo na volné noze. Pojďte se seznámit s těmi nejdůležitějšími. Čistá mzda Zajímá vás, kolik budete v novém roce dostávat čistého? Spočítejte si to jednoduše pomocí naší kalkulačky. Daňové přiznání Pokud vaše výplata v některém měsíci roku 2013 přesáhla částku 103 536 korun, musíte … číst více

Kdy vám zaměstnavatel musí dát volno navíc

Svatba, pohřeb, stěhování, nemoc – berete si na ně dovolenou? Nemusíte, zákoník práce nařizuje, aby vám v těchto lidských situacích vyšel zaměstnavatel vstříc. ↑ Dopravní zácpa. I to je situace, kdy vám šéf musí omluvit nepřítomnost v práci. Překážky na straně zaměstnance Ne vždy můžete dostát uloženým pracovním povinnostem, například kvůli nečekané nemoci nebo komplikované dopravní … číst více