Pracovní dohody a odvod daně

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a dohoda o provedení práce (DPP) jsou nejčastější právní dokumenty, které řeší brigády a přivýdělky mimo hlavní pracovní poměr. S dodatečnými finančními příjmy se pojí i otázka jejich zdanění.

shutterstock_72969748

Zdanění odměny z dohod

Zdanění se odvíjí od kombinace několika situací, a to podle výše výdělku a zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani.

Při výdělku do 5 000 Kč včetně a nepodepsaném prohlášení k dani se zaměstnanci uplatní tzv. srážková daň ve výši 15 % (tu už nemusí řešit v daňovém přiznání, ale nemůže zažádat o její vrácení). Jestliže zaměstnanec prohlášení k dani podepsal, platí se zálohy na daň, zaměstnanec může uplatnit slevy na dani a na konci roku musí podat daňové přiznání.

Pokud je odměna vyšší než 5 000 Kč, platí se zálohy na daň, a v případě, že zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, může uplatnit slevy na dani.

Slevy na dani a jejich uplatnění

Prohlášení poplatníka na stejné období (nejméně 1 kalendářního měsíce) lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Jeho podepsáním zaměstnanec potvrzuje zaměstnavateli, že u něj uplatňuje nezdanitelné částky a slevy na dani, na které má nárok. Zaměstnavatel pak daň z odměny sníží o uplatněné slevy a vyplatí tak vyšší čistou odměnu. Pokud zaměstnanec prohlášení nepodepíše, zaměstnavatel mu strhne srážkovou daň v plné výši a zaměstnanec může o slevy na dani i nenávratně přijít.

Sleva na dani za poplatníka

V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob si může každý bez omezení uplatnit základní slevu na dani poplatníka. Dalšími slevami na dani pak jsou sleva studenta, sleva na manžela/ku, sleva na dítě, sleva invalidního důchodce nebo držitele ZTP/P a sleva na zaměstnance se zdravotním postižením.

Sleva na studenta

Slevu studenta lze uplatnit, pokud zaměstnanec studuje na státem uznané vysoké škole a je mu nejvýše 26 let, resp. 28 let u prezenčního doktorského studia. Jestliže zaměstnanec splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku tyto podmínky splňuje.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Právní rádce: kdy vás smí převést na jinou práci

V určitých případech vás zaměstnavatel na základě vaší žádosti nebo lékařského posudku musí převést na jinou práci, než jakou máte uvedenu v pracovní smlouvě. Kdy? Například po pracovním úrazu nebo v případě, že byste infekční chorobou mohli nakazit své okolí. Za určitých podmínek vás ale zaměstnavatel může přeřadit na jinou práci i bez vašeho souhlasu. Například pokud vás … číst více

Diskriminační otázky: Co na pohovoru nesmí padnout

Podle zákoníku práce se vás při pracovním pohovoru smí zaměstnavatel ptát pouze na to, co bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy, vzděláním a prací samotnou. V praxi se  můžete setkat s otázkami diskriminačního charakteru. Nejvíce se zaměstnavatelé dotazují na rodinný stav, počet a věk dětí, náboženské vyznání, nebo zda kouříte.  Na tyto otázky nemusíte reagovat, případně můžete zaměstnavatele upozornit na jejich … číst více

Studentské brigády aneb Práce mladistvých

Pokud chodíte alespoň čas od času na brigádu, studujete střední školu a plnoletost máte ještě před sebou, určitě pro vás bude dobré vědět, jak se na práci mladistvých dívá zákon.  Až po skončení základní školy Zaměstnavatel s vámi může uzavřít pracovněprávní vztah pouze pokud už vám bylo 15 let a ukončili jste povinnou školní docházku, tedy základní školu. Jako mladiství … číst více

Barvíte CV na růžovo? Riskujete právní postih

Na pracovním pohovoru vás ujišťují, že vyhovujete všem požadavkům a že vás přijmou. Zařizujete tedy vše potřebné, abyste mohli co nejdříve nastoupit, když tu přijde ledová sprcha: dozvíte se, že pozici, kterou vám přislíbili, obsadí někdo jiný. Můžete se proti takovému jednání bránit? Od 1. ledna tohoto roku ano. Příslib zaměstnání Výše uvedená situace je … číst více