Barvíte CV na růžovo? Riskujete právní postih

Na pracovním pohovoru vás ujišťují, že vyhovujete všem požadavkům a že vás přijmou. Zařizujete tedy vše potřebné, abyste mohli co nejdříve nastoupit, když tu přijde ledová sprcha: dozvíte se, že pozici, kterou vám přislíbili, obsadí někdo jiný. Můžete se proti takovému jednání bránit? Od 1. ledna tohoto roku ano.

predsmluvni odpovednost

 Příslib zaměstnání

Výše uvedená situace je známá pod názvem příslib zaměstnání. Je to jednostranný akt zaměstnavatele, jehož obsahem je slib, že vás, tedy budoucího zaměstnance, přijme do pracovního poměru. Zákoník práce ale tuto oblast nijak neupravuje. Doporučujeme, abyste se domáhali uzavření příslibu písemně s lhůtou, ve které jako uchazeč práci přijmete. V případě nedodržení můžete po zaměstnavateli vymáhat náhradu škody podle ustanovení občanského zákoníku. Podobně bezmocný zůstával do letošního ledna také zaměstnavatel, kterému jste těsně před podpisem smlouvy mohli s klidem oznámit, že jste přijali jinou pracovní nabídku.

Postihy za nedodržení slibu

K 1. lednu 2014 byla do nového občanského zákoníku zavedena předsmluvní odpovědnost, která se vztahuje i na situace vznikající kolem pracovněprávních vztahů. Upravuje vztahy před uzavřením smluv a jakékoli nedodržení znamená nepoctivé jednání vůči druhé straně. Občanský zákoník zakládá touto úpravou nárok na náhradu škody poškozené straně, to jak vám, tak zaměstnavateli, v důsledku bezdůvodného neuzavření smlouvy. Principem je, že pokud odmítnete „za pět minut dvanáct“ uzavřít smlouvu, aniž k tomu máte tak zvaný spravedlivý důvod, musíte potenciálnímu zaměstnavateli nahradit.

Přijmete jinou nabídku? Zaplatíte výběrové řízení

Pokud třeba i den před podpisem smlouvy náhle přijmete nabídku od jiného zaměstnavatele, se kterým celou dobu paralelně jednali, může po vás „původní“ zaměstnavatel požadovat kromě ušlého zisku i marně vynaložené náklady na výběrové řízení.

Rozmysleli si to? Chtějte náhradu škody

Stejná práva máte i vy. Pokud vás zaměstnavatel nakonec nepřijme, můžete po něm vymáhat náhradu škody. Například máte před posledním kolem pracovního pohovoru, prý pouhou formalitou ze strany vedení, a tak odmítnete zajímavou nabídku od jiné společnosti. Při vyhlášení výsledků však zjistíte, že na slibované místo byl dosazen příbuzný ředitele podniku. V takovém případě můžete společnost zažalovat o náhradu škody, kterou je ušlá mzda, o níž jste přišli v důsledku odmítnutí jiné pracovní nabídky.

Dobré mravy zakotvené v zákoně

S předsmluvní odpovědností úzce souvisí i nové zavedená informační povinnost, která nařizuje stranám, aby si v průběhu vyjednávání sdělily všechny potřebné skutkové i právní okolnosti. Zamlčení skutečností, které by mohly odradit druhou stranu od uzavření smlouvy je považováno za nepoctivé jednání a pokud by v souvislosti s ním nastala škoda, mohla se poškozená strana domáhat náhrady. Předsmluvní informační povinností se ale nijak nemění ochrana soukromí zaměstnance a údaje nesouvisející s výkonem práce nadále nesmí být vyžadovány.

Do životopisu jen pravdu a nic než pravdu

Tuto povinnost porušuje například uchazeč, který ve svém životopise uvádí nepravdivé informace o dosaženém vzdělání či kvalifikaci anebo naopak zamlčí určité skutečnosti, o kterých si myslí, že by mu u budoucího zaměstnavatele mohly uškodit – například že má nastoupit do výkonu trestu, že je na něj vedena exekuce probíhající srážkami ze mzdy nebo neuvede svou alergii na materiál, se kterým má denně přicházet do styku, a tak neodvede řádný výkon práce.

Úprava předsmluvní odpovědnosti spolu s informační povinností by měla přispět ke zlepšení vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, protože nabádá obě strany k uvádění správných informací a čestnému jednání.

Článek vypracovala pražská advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Co nového na vás chystají personalisté? Nedejte se zaskočit

On-line životopisy a profily, assessment centre, rozřazovací pohovor po telefonu – někteří zaměstnavatelé jdou ještě dále. Nenechte se zaskočit, až po vás budou chtít, abyste na dálku na kameru odpovídali na jejich dotazy, nebo se pokusí odhalit vaši osobnost a přístup k práci dříve, než vás uvidí naživo. Videodotazníky Možná už jste zažili rychlý pohovor po … číst více

Vše, co potřebujete vědět o čerpání dovolené

Ač by se zdálo, že o dovolenou žádáte vy, zákoník práce to vidí jinak. Dle něj je to zaměstnavatel, kdo vám dovolenou nařizuje. Stejně tak se vyplatí vědět, že od roku 2012 došlo ke změně v převodu dovolené do dalšího roku. Pokud vás zaměstnavatel z dovolené odvolá, musí vám nahradit vaše náklady. Dovolenou je třeba vyčerpat v tom … číst více

Přecházíte ke konkurenci? Pozor na doložku

Ve firmě, kde pracuji, mě po třech letech povýšili. Od ledna budu působit ve středním managementu a povedu osmičlenný tým. Šéf mi řekl, že ještě před povýšením musím podepsat konkurenční doložku. Ta mi má v případě odchodu z firmy zakazovat práci nejen pro naši konkurenci, ale i pro přímé dodavatele po dobu jednoho roku. Na co si … číst více

Jak dlouho může trvat, než se vám firma ozve?

Než zavolá nebo napíše personalista a pozve vás na pohovor, může to trvat dva týdny nebo i měsíc. Buďte na to připraveni. Kde odpovídají nejrychleji Na jeden pracovní inzerát firmy dostanou 20, 30, 50, v některých případech i 100 odpovědí. Prokousat se takovým množstvím životopisů samozřejmě trvá. Nejrychleji se personalisté ozvou, když se zajímáte o pozici … číst více