Diskriminační otázky: Co na pohovoru nesmí padnout

Podle zákoníku práce se vás při pracovním pohovoru smí zaměstnavatel ptát pouze na to, co bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy, vzděláním a prací samotnou. V praxi se  můžete setkat s otázkami diskriminačního charakteru. Nejvíce se zaměstnavatelé dotazují na rodinný stav, počet a věk dětí, náboženské vyznání, nebo zda kouříte. 

shutterstock_1061868

Na tyto otázky nemusíte reagovat, případně můžete zaměstnavatele upozornit na jejich nevhodnost a irelevantnost.

Máte děti? Kouříte?

Mezi otázky považované za diskriminující patří vedle uvedených i otázky týkající se rasy, zdravotního stavu či národnosti.

Pro ilustraci uvádíme několik příkladů zakázaných či problematických otázek:

 • Máte zvláštní přízvuk. Odkud pocházíte?
 • Jste občanem ČR?
 • Plánujete mít děti? Kdy? Máte malé děti?
 • Jaký je Váš rodinný stav? (vdaná/ý, svobodná/ý, rozvedená/ý…)
 • Byl/a jste někdy trestně stíhaný/á?
 • Angažujete se v nějakých klubech či společenských organizacích?
 • Trápí vás nějaká nemoc?
 • Věříte v Boha?
 • Jste příslušníkem nějaké církve?
 • Jakého jste vyznání?
 • Angažujete se v politice? Jste členem nějaké politické organizace?
 • Kouříte?
 • Jste těhotná?
 • Kdo bude s dětmi doma, když budou nemocné?

Jak zareagovat?

Odpovíte

Pokud vám osobně nevadí sdělení důvěrné informace, můžete odpovědět. Počítejte však s tím, že odpověď může mít dopad na Vaše případně (ne)přijetí. Na druhou stranu zodpovězením otázky ukazujete, že jste odhodlání a důvěřujete. Dejte si však pozor na to, zda nejde pouze o test.

Odmítnete odpovědět

V této situaci můžete ztratit i získat. Dejte si pozor, abyste nevyvolali dojem, že nechcete spolupracovat či jste konfliktní a své rozhodnutí sdělte asertivně. Například můžete říct: „Není mi příjemné odpovídat na tuto otázku a mám za to, že nesouvisí s prací, o níž mám zájem“.

Odpovíte na pozměněnou otázku

Tato možnost se jeví jako nejlepší ze tří možných. Zamyslete se nad skutečným smyslem dotazu a odpovězte ne přímo na položenou otázku, ale zdůrazněte informaci, kterou zaměstnavatel chce vědět. Příkladem může být otázka na občanství příslušné země, kdy zaměstnavateli řeknete, že tato otázka se vám zdá příliš osobní. Můžete jej ujistit, že máte veškerá povolení pro výkon práce v České republice.

Jak se bránit diskriminaci

Bránit se můžete několika způsoby. Můžete dát podnět Státnímu úřadu inspekce práce. Ten prošetří, zda zaměstnavatel neporušuje zákaz diskriminace či nezajištění rovného zacházení. Výsledkem by mohlo být uložení pokuty zaměstnavateli ve výši až 1 000 000 Kč. Skutečnost, že k takovému jednání ze strany zaměstnavatele došlo, může na Státní úřad inspekce práce nahlásit prakticky každý.

K soudu jsou potřeba důkazy

Dále můžete zvážit podání žaloby u soudu, k níž ale musíte mít dostatečné důkazy, ideálně písemné. Zaměstnavatel musí v případě soudního sporu prokázat, že k diskriminaci nedošlo. Dožadovat se můžete upuštění od diskriminačního jednání (pokládání diskriminačních otázek), odstranění jeho negativních následků (nepřijetí do zaměstnání) či přiměřeného zadostiučinění v penězích.

Můžete také upozornit přímo zaměstnavatele při pohovoru, což jistě ovlivní rozhodování zaměstnavatele, zda s Vámi uzavře pracovní poměr či nikoli. A stejně tak může forma vedení pohovoru ovlivnit váš pohled na zaměstnavatele a na to, zda pro něj chcete pracovat.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Pozor na mzdový výměr. Firma může odměnu snižovat

Každá pracovní smlouva musí obsahovat tři podstatné náležitosti: vymezení druhu práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Výši mzdy není třeba ve smlouvě uvádět. Pokud částku nenajdete přímo ve smlouvě, pravděpodobně budete podepisovat ještě mzdový výměr. Mzdu může upravovat také kolektivní smlouva. Jaký je mezi nejčastějšími způsoby rozdíl? Mzdový výměr podepište nejpozději první … číst více

Na co máte nárok, když vás šéf posílá na školení

Zaměstnavatel vás může vyslat na kurz nebo školení a vy je nemůžete odmítnout. Odborné vzdělávání je totiž součástí vaší práce. Po dobu, kdy se školíte, ale máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, připomíná advokátní kancelář Jasanská & Co. Prohlubování kvalifikace má nejčastěji podobu nárazových školení, workshopů a konferencí. Mohou to být ale i hodiny, … číst více

Povodně: kdy máte nárok vzít si volno

Rozsáhlé záplavy způsobují problémy nejen přímo zasaženým, ale i spoustě dalších lidí, kteří mají kvůli dopravním uzavírkám složitou cestu do práce. Ovšem pozor, vymlouvat se na povodně vás může stát i místo. Spolu s právníky rozebereme 4 povodňové situace, které se zaměstnanců mohou v těchto kritických dnech týkat. 1. Mám zaplavený dům Vnikla vám velká voda do … číst více

Právní rádce: Jak se dohodnout na přesčasech

Základní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Nad to může zaměstnanec vykonávat ještě přesčasy – podle zákoníku práce až 150 hodin ročně. Pokud se však pracovník s firmou dohodne, lze tento limit překročit. Přesčasem se rozumí práce, která je vykonávaná nad stanovenou pracovní dobu, tedy nad 40 hodin týdně. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel přesčasy nařídit jen výjimečně, … číst více