Zužitkujte manažerskou praxi a vydělávejte o 30 % více

Business Institut nedávno provedl výzkum mezi absolventy MBA programů, který přinesl zajímavá čísla. Z výzkumu vyplynulo, že 85 % absolventů potvrzuje návratnost investice do studia během dvou let od jeho ukončení a získání titulu MBA. Dle výzkumu pak 98 % dotazovaných studium MBA doporučuje ostatním zájemcům. Další výzkumy také prokazují, že absolventi těchto manažerských programů si finančně polepší až o 30 %. 

cbs

Manažerská praxe je pro studium ideální základ

Lektoři i personalisté se shodují, že studium MBA je vhodné pro uchazeče, kteří mají za sebou již určité manažerské zkušenosti. „Není však pravidlem, že by studovali pouze lidé s dlouholetou praxí. O titul MBA mají v dnešní době stále více zájem i vysokoškolští absolventi s několikaletou praxí, kterým studium MBA pomáhá získat další manažerské zkušenosti a nasměrovat kariéru či podnikání tím správným směrem. Ačkoliv průměrný věk studenta programu MBA je 35 let, výjimkou nejsou studenti nad 60 let, kteří mají zájem o nové informace a aktuální trendy z oblasti managementu,“ vysvětluje Vlasta Váchová, ředitelka Cambridge Business School, jež nabízí prestižní studium MBA v České republice.

Studium je náročné, nikoliv však časově

Obvyklá délka studia je 1 až 2 roky. Konkrétní podobou se liší škola od školy, ale už z podstaty MBA titulu je počítáno s tím, že účastníci jsou velmi vytížení lidé. „U nás na Cambridge Business School trvá studium rok. Výuka je rozdělena do dvou semestrů po pěti tematických blocích. Část poznatků získají účastníci samostudiem z poskytnutých materiálů. Na jejich aplikaci v praxi jsou pak zaměřeny čtyři celodenní semináře s lektorem, které se konají vždy v sobotu, na začátku a v polovině semestru,“ popisuje MBA programy Váchová.

Zárukou kvality je profesionální lektorský tým

Špičkový lektorský kolektiv je nutnou podmínkou pro kvalitní vzdělání. Před zápisem ke studiu je důležité si zjistit, kdo na dané škole učí. „O výuku 11 programů se na Cambridge Business School stará více než 50 lektorů. Všichni jsou to špičkoví odborníci s mnohaletou praxí, ale také výborní učitelé,“ říká Libor Čihák, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost na Cambridge Business School.

Nejen prohloubení znalostí

Nabídka oborů studia MBA je poměrně široká, každý si tudíž může vybrat zaměření dle svého zájmu a preferencí. Mezi nejoblíbenější programy MBA patří Personální management, Finanční management či Marketing a Public Relations. V nabídce jsou ale i úzce zaměřené programy jako například Management ve zdravotnictví či Private Law.

Ačkoliv získávání vědomostí je ohniskem studia, neoddělitelnou součástí je i získávání nových kontaktů. To ostatně potvrzuje i Filip Ondruš, absolvent a nyní lektor MBA programu na Business Institutu: „Při studiu MBA jsem se setkal s mnoha zajímavými lidmi, ať už z řad studentů nebo lektorů, kteří působili na různých postech v českých i mezinárodních firmách rozličného charakteru. Dodnes s některými udržuji přátelský nebo obchodní vztah.“

Přidaná hodnota studia MBA se však skrývá i ve vyšším finančním ohodnocení. Absolventi se shodují, že díky studiu si nejen prohloubili manažerské znalosti a naučili se je aplikovat v praxi, ale především získali lepší pracovní pozici a s ní související vyšší mzdu.

Cover

(Článek je komerční prezentace Cambridge Business School)

Další články k tématu

Méně známé tituly, které lze v Česku získat

Titul MBA patří v Česku mezi nejznámější odborné kvalifikace. Vzdělání si však můžete zvýšit také absolvováním jiných profesních programů. Získat mezinárodně uznávaný diplom můžete nejčastěji v oblasti financí, daní, práva a personalistky. Víte, co přesně se skrývá za zkratkami ACCA, CFA, MSC a dalšími? Finanční náročnost Že jste slyšeli maximálně o někom s titulem MBA? Není se co … číst více

Lepší uplatnění: prestižní vzdělání MBA na ESBM

ESBM neboli European School of Business & Management SE je škola mezinárodního působení. Zaměřuje se na profesní vzdělávání v manažerských programech MBA. Vychází z dlouholetých zkušeností zahraničních univerzit a oxfordského systému výuky. Tento model se oproti kontinentálnímu odlišuje tím, že je zaměřen převážně na rozvoj logických schopností a dovedností studenta, které jsou dobře uplatnitelné v praxi. Naučte se … číst více

Titul MBA nastartuje váš kariérní růst

Po dobře placené pozici ve vedení firmy touží kde kdo, ale jen „vyvoleným“ se vysněnou práci podaří skutečně získat. Chcete se k nim přidat i vy? V rozletu vás možná brzdí skutečnost, že vaši konkurenti nabízí něco navíc. Prozradíme vám konkrétní řešení, které vám zajistí rychlejší kariérní růst. Slyšeli jste již o studiu MBA? Pohodlně se posaďte … číst více

Dobrý nápad není všechno. Dělejte byznys chytře

Poslední roky vzniká v Česku mnoho zajímavých projektů. Lidé realizují své sny a často dokonce přecházejí ze zaměstnání na „volnou nohu“. Nové společnosti vyrůstají jako houby po dešti a rychle se rozšiřují. Na začátku stačí dobrý nápad a šikovný marketing. Co však dělat, abyste si firmu udrželi a generovali zisky? Dnes už se dá rozjet „vlastní byznys“ poměrně … číst více