Titul MBA nastartuje váš kariérní růst

Po dobře placené pozici ve vedení firmy touží kde kdo, ale jen „vyvoleným“ se vysněnou práci podaří skutečně získat. Chcete se k nim přidat i vy? V rozletu vás možná brzdí skutečnost, že vaši konkurenti nabízí něco navíc. Prozradíme vám konkrétní řešení, které vám zajistí rychlejší kariérní růst. Slyšeli jste již o studiu MBA? Pohodlně se posaďte a přečtěte si, jak vám prestižní titul může pomoci ve vaší kariéře nebo ve vlastní firmě.

Jobs1

Co je to MBA?

Titul MBA je zkratka anglického sousloví Master of Business Administration. Studium tohoto postgraduálního programu vychází z tradic anglosaských zemí a představuje moderní formu výuky určenou pro manažery, ředitele firem, zástupce státní správy, podnikatele i pracovníky neziskového sektoru.

Studium MBA nabízí možnost, jak si rozšířit znalosti a získat praktické dovednosti. Titul MBA vás odliší od ostatních uchazečů o práci a dá zaměstnavateli jasně najevo rozsah vašich kvalit. Oproti standardním vysokoškolským titulům je titul MBA spojen s hlubšími a aktuálními znalostmi v daném oboru. Zároveň garantuje schopnost aplikace praktických dovedností ve výkonu práce.

Jak studium MBA pomáhá v praxi?

Jedna z nejrenomovanějších byznys škol European School of Business & Management SE (dále jen ESBM) provedla průzkum, na základě kterého došla k zajímavým zjištěním. Z průzkumu je patrné, že MBA studium výrazně ovlivňuje průběh budoucí kariéry:

  • 87 % absolventů získalo atraktivnější nebo lépe placenou pozici již do 2 let od ukončení studia,
  • 98 % absolventů by studium na ESBM doporučilo ostatním,
  • 84 % absolventů kladně hodnotí nové pracovní i osobní kontakty, které navázali během studia.

Neméně zajímavé jsou údaje, které vyplynuly z dotazů směřovaných na zaměstnavatele:

  • 21 % zaměstnavatelů je ochotno se plně podílet na financování studia MBA svým zaměstnancům,
  • 36 % zaměstnavatelů by studium MBA proplatilo alespoň z části,
  • A teď to nejdůležitější. 93 % zaměstnavatelů hodnotí studium MBA na ESBM jako vysoce kvalitní. Jedno je jisté – pokud se na přijímacím pohovoru objeví uchazeč s titulem MBA, bude oproti ostatním ve výhodě.

Jobs2

Výhody studia MBA na ESBM

ESBM je prestižní škola, která má zájemcům o studium MBA hodně co nabídnout. Výuka je koncipována tak, aby se mohli zúčastnit i časově vytížení zájemci. Studium programu MBA trvá jeden rok a je rozděleno do tří bloků. Kombinace online a interaktivní výuky (workshopů) je efektivní a přístupná i slovenským studentům, kteří mohou odevzdávat seminární a závěrečné práce ve svém mateřském jazyce.

První blok se skládá z modulů z oblasti managementu, financí a HR, bez kterých se neobejde žádný manažer. Druhý blok se nese v duchu některé z osmi specializací dle individuálního zájmu a zaměření. Třetí blok obsahuje více než deset volitelných modulů, z nichž si student vybere dva.

Nezůstat stát na místě

Další velkou výhodou studia MBA na ESBM je možnost zahájení výuky kdykoliv během roku. Neztrácejte čas a nečekejte, až se otevře vámi požadovaný program. Zapojte se do moderního e-learningového systému a položte základy budoucí kariéry co nejdříve. O vaše vzdělání se postarají nejlepší profesionálové v daném oboru. Lektoři nejsou pouhými teoretiky – zastávají přední manažerské posty a působí u konzultačních společností.

ESBM využívá prověřený Oxfordský systém výuky, jehož podstatou je rozvoj schopností a dovedností studenta a jejich demonstrace na praktických příkladech. Učení se zpaměti se na prestižním institutu nekoná. Máte zájem? Pokračujte na www.esbm.cz pro bližší informace o jednotlivých studijních programech.

 (PR článek)

Další články k tématu

Zužitkujte manažerskou praxi a vydělávejte o 30 % více

Business Institut nedávno provedl výzkum mezi absolventy MBA programů, který přinesl zajímavá čísla. Z výzkumu vyplynulo, že 85 % absolventů potvrzuje návratnost investice do studia během dvou let od jeho ukončení a získání titulu MBA. Dle výzkumu pak 98 % dotazovaných studium MBA doporučuje ostatním zájemcům. Další výzkumy také prokazují, že absolventi těchto manažerských programů si … číst více

Učte se od nejlepších

Úspěch firmy v konkurenčním prostředí závisí na mnoha faktorech, jedním z těch nejdůležitějších je schopnost organizovat činnosti a řídit zdroje tak, aby byla produkována požadovaná kvalita s minimálními náklady a za přijatelnou cenu. Dosáhnout tohoto ideálního stavu však není jednoduché… ↑ Studentům MBA v Business Institut EDU přednášel například podnikatel Tomáš Čupr. Bez vzdělání to nepůjde Konkurenční situace … číst více

Lepší uplatnění: prestižní vzdělání MBA na ESBM

ESBM neboli European School of Business & Management SE je škola mezinárodního působení. Zaměřuje se na profesní vzdělávání v manažerských programech MBA. Vychází z dlouholetých zkušeností zahraničních univerzit a oxfordského systému výuky. Tento model se oproti kontinentálnímu odlišuje tím, že je zaměřen převážně na rozvoj logických schopností a dovedností studenta, které jsou dobře uplatnitelné v praxi. Naučte se … číst více

Dobrý nápad není všechno. Dělejte byznys chytře

Poslední roky vzniká v Česku mnoho zajímavých projektů. Lidé realizují své sny a často dokonce přecházejí ze zaměstnání na „volnou nohu“. Nové společnosti vyrůstají jako houby po dešti a rychle se rozšiřují. Na začátku stačí dobrý nápad a šikovný marketing. Co však dělat, abyste si firmu udrželi a generovali zisky? Dnes už se dá rozjet „vlastní byznys“ poměrně … číst více