Převést na jinou práci vás mohou, i když nesouhlasíte

Pokud trpíte infekční chorobou, kterou byste mohli nakazit ostatní, musí vás zaměstnavatel přeřadit na jinou práci. A to i když s tím nesouhlasíte. Pokud vám kvůli tomu klesne mzda nebo plat, přísluší vám za dobu převedení doplatek do výše průměrného výdělku, kterého jste dosahovali předtím. 

shutterstock_108889619

Kdy je převedení možné

Zaměstnavatel vám musí přidělovat práci podle pracovní smlouvy a vy jste povinni ji podle jeho pokynů vykonávat. Mohou ale nastat situace, kdy vás musí převést na jinou práci bez ohledu na váš názor a potíže, které vám kvůli tomu mohou vzniknout. Zaměstnavatel však musí vždy přihlížet k tomu, aby práce, na kterou vás převede, byla vyhovující vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i kvalifikaci.

Zaměstnavatel vás MUSÍ převést na jinou práci když:

  • Změna zdravotního stavu

Například pokud trpíte dlouhodobou nemocí nebo kvůli pracovnímu úrazu či nemoci z povolání. Předpokladem je lékařský posudek nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumával. Pokud vám hrozí nemoc z povolání a přeřazení na jinou práci sebou nese snížení mzdy, musí vám ji zaměstnavatel dorovnat na původní výši.

  • Ženy s malými dětmi

Pokud těhotná žena, kojící žena nebo matka dítěte mladšího než 9 měsíců vykonávají práce, které jim zákon zapovídá, musí je zaměstnavatel přeřadit na jinou vhodnou práci, při které dosáhnou stejného výdělku. Jedná se například o práce s neúměrnou fyzickou zátěží, práce ve velmi hlučném prostředí, práce s karcinogeny či mutageny a určitými chemickými látkami, práce, při nichž by mohlo dojít k ozáření, práce ve velmi teplém či naopak velmi chladném prostředí, práce, při nichž často dochází k úrazům (manipulace s výbušninami, s dezinfekcí, s vysokým elektrickým napětím, s nebezpečnými zvířaty či také práce v uzavřených psychiatrických odděleních).

  • Práce v noci

Pokud takové ženy pracují v noci, mohou požádat o přeřazení na denní práci a zaměstnavatel jim musí vyhovět. Podobně zaměstnanec, který pracoval v noci, ale lékař mu noční práci „zakáže“, musí být přeřazen na denní směny. Na rozdíl od žen s malými dětmi ale musí svůj požadavek doložit lékařským posudkem.

  • Infekční choroby

Pokud trpíte infekční chorobou, kterou byste mohli nakazit své okolí, musí vás zaměstnavatel přeřadit na jinou práci. Důvodem je hlavně chránit vaše kolegy před nakažením. Jedná se například o onemocnění akutními virovými záněty jater, žloutenkou, cholerou, antraxem, tuberkulózou, břišním tyfem či spalničkami. Pokud je s přeřazením na jinou práci spojeno snížení mzdy, musí vám ji zaměstnavatel dorovnat na původní výši.

  • Rozhodnutí úřadu

K vašemu přeřazení může přispět i soud, správní úřad a podobné instituce. Například když vám ve správním řízení zabaví řidičák a vy jako řidič z povolání nebudete moci vykonávat práci. V takovém případě vás může zaměstnavatel přeřadit na jinou práci a v určitých případech i propustit.

Změna musí být písemně

Zaměstnavatel s vámi musí důvod převedení na jinou práci a dobu jeho trvání předem projednat. Pokud převedením došlo ke změně pracovní smlouvy, musí vám zaměstnavatel vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci.

Převedení bez vašeho souhlasu

Kromě vyjmenovaných případů mohou nastat i situace, kdy vás zaměstnavatel může převést na jinou práci, aniž s tím souhlasíte. Například pokud je proti vám vedeno trestní řízení pro podezření, že chcete zaměstnavateli způsobit škodu.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Vše, co potřebujete vědět o čerpání dovolené

Ač by se zdálo, že o dovolenou žádáte vy, zákoník práce to vidí jinak. Dle něj je to zaměstnavatel, kdo vám dovolenou nařizuje. Stejně tak se vyplatí vědět, že od roku 2012 došlo ke změně v převodu dovolené do dalšího roku. Pokud vás zaměstnavatel z dovolené odvolá, musí vám nahradit vaše náklady. Dovolenou je třeba vyčerpat v tom … číst více

Právní rádce: Když vás zaměstnává pracovní agentura

Agenturní zaměstnávání je v současnosti vyhledávanou a oblíbenou formou flexibilního zaměstnání. Je vhodné především pro ty, kteří hledají práci při studiu či rodičovské dovolené, chtějí práci na zkrácený úvazek nebo sezónní práci. Při agenturním zaměstnávání vzniká jakýsi pomyslný trojúhelník, kde vystupuje zaměstnanec (vy), agentura práce (AP) jako zaměstnavatel a uživatel, tj.  zaměstnavatel, pro kterého bude … číst více

Pracovní dohody a odvod daně

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a dohoda o provedení práce (DPP) jsou nejčastější právní dokumenty, které řeší brigády a přivýdělky mimo hlavní pracovní poměr. S dodatečnými finančními příjmy se pojí i otázka jejich zdanění. Zdanění odměny z dohod Zdanění se odvíjí od kombinace několika situací, a to podle výše výdělku a zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani. Při … číst více

Kamery a čipy v práci. Jak moc nás mohou sledovat?

Může šéf pomocí GPS sledovat, kudy se pohybujete služebním autem? A má firma právo instalovat do kanceláře kamery, aniž by vám o tom dopředu řekla? Projděte si s námi tři časté situace, které mohou v praxi nastat a udělejte si jasno ve svých právech. 1. Sledování firemního počítače V pracovní době se občas kouknete na … číst více