Kdy a jak si můžete vybrat neplacené volno

Stěhujete se nebo budete své ženě asistovat u porodu? Zaměstnavatel vám musí poskytnout volno, i když v jeho neplacené podobě. Přečtěte si, jak je to s nárokem na neplacenou dovolenou a odvodem daní a pojištění.

shutterstock_183525227

Svatba. To je jedna z příležitostí, kdy vám zaměstnavatel musí poskytnout částečné neplacené volno.

Zvláštní dohoda

Neplacené volno zákoník práce nijak neupravuje. Je tedy třeba řídit se známou zásadou soukromého práva, která říká, že co není zakázáno, je dovoleno. Základem je tedy většinou zvláštní smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Svatba, porod, stěhování

Zaměstnavatel má právo vaši žádost o neplacené volno zamítnout. Existují ale výjimky – zaměstnavatel vám třeba musí poskytnout dva dny pracovního volna na svatbu, z toho jeden den připadne na obřad. Náhrada mzdy vám přísluší za jeden den, druhý se stane neplaceným volnem. Další volno bez náhrady mzdy, nejvýše dvoudenní, si můžete vybrat například k přestěhování, účasti na pohřbu, plnění školních povinností a podobně.

Neplacené volno pro zastupitele

Zvolili vás do městského zastupitelstva, ale zůstáváte v zaměstnání? V tomto případě se jedná o takzvanou výjimečnou překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Máte proto nárok až na 20 dní neplaceného volna ročně. Kromě zastupitelů platí totéž i pro přísedící u soudu.

Matky s malými dětmi

Neplacené volno je rovněž časté téma pro ženy končící mateřskou dovolenou, kterým se nepodaří sehnat pro dítě místo ve školce či předem vědí, že po skončení rodičovské dovolené budou muset u potomka ještě nějakou dobu setrvat. V takovém případě je nejlepší se předem dohodnout se zaměstnavatelem, zda je ochoten neplacené volno poskytnout a určit si dopředu jeho dobu.

Dan z příjmu a sociální pojištění neplaťte

Po dobu neplaceného volna nevykonáváte práci, až na výjimky vám tedy nepřísluší mzda nebo plat. Nemusíte proto odvádět daň z příjmu ani sociální pojištění. Vzhledem k tomu však nemáte nárok na nemocenskou nebo ošetřovné.

Zdravotní pojištění alespoň v minimální výši

Pracovní poměr však stále trvá, a tak je zaměstnavatel povinen platit za svého zaměstnance zdravotní pojištění, které se po dobu neplaceného volna zaměstnance vypočítává z minimální mzdy. Zaměstnanec také musí poměrně odvést zdravotní pojištění alespoň v minimální výši.

Písemná dohoda

Pokud zaměstnanec čerpal neplacené volno jen 5 dnů v měsíci, vypočtené zdravotní pojištění za 5 dní z minimální mzdy se přičte k vypočtenému běžnému pojištění za zbytek odpracovaného měsíce. Protože je to spíše zaměstnanec, kdo žádá o poskytnutí volna, v praxi často nastává situace, že po něm zaměstnavatel požaduje i úhradu zbylé části zdravotního pojištění. V takovém případě je nutné uzavřít písemnou smlouvu, kde bude sjednáno, že za dobu čerpání neplaceného volna uhradíte zaměstnavateli celou částku pojištění, tedy 13,5 %. Smlouva by měla dále obsahovat, jakým způsobem k zaplacení částky dojde.

Co je psáno, to je dáno

Vzhledem k chybějící obecné úpravě neplaceného volna se přístupy zaměstnavatelů liší a vše záleží na konkrétní dohodě. Sjednat neplacené volno je možné i ústně, ovšem kvůli předcházení sporům se písemná forma silně doporučuje.

Článek vypracovala pražská advokátní kancelář Jasanská & Co.

01_obecne_970x2103

Další články k tématu

Pozor na mzdový výměr. Firma může odměnu snižovat

Každá pracovní smlouva musí obsahovat tři podstatné náležitosti: vymezení druhu práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Výši mzdy není třeba ve smlouvě uvádět. Pokud částku nenajdete přímo ve smlouvě, pravděpodobně budete podepisovat ještě mzdový výměr. Mzdu může upravovat také kolektivní smlouva. Jaký je mezi nejčastějšími způsoby rozdíl? Mzdový výměr podepište nejpozději první … číst více

Na co máte nárok, když vás šéf posílá na školení

Zaměstnavatel vás může vyslat na kurz nebo školení a vy je nemůžete odmítnout. Odborné vzdělávání je totiž součástí vaší práce. Po dobu, kdy se školíte, ale máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, připomíná advokátní kancelář Jasanská & Co. Prohlubování kvalifikace má nejčastěji podobu nárazových školení, workshopů a konferencí. Mohou to být ale i hodiny, … číst více

Povodně: kdy máte nárok vzít si volno

Rozsáhlé záplavy způsobují problémy nejen přímo zasaženým, ale i spoustě dalších lidí, kteří mají kvůli dopravním uzavírkám složitou cestu do práce. Ovšem pozor, vymlouvat se na povodně vás může stát i místo. Spolu s právníky rozebereme 4 povodňové situace, které se zaměstnanců mohou v těchto kritických dnech týkat. 1. Mám zaplavený dům Vnikla vám velká voda do … číst více

Právní rádce: Jak se dohodnout na přesčasech

Základní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Nad to může zaměstnanec vykonávat ještě přesčasy – podle zákoníku práce až 150 hodin ročně. Pokud se však pracovník s firmou dohodne, lze tento limit překročit. Přesčasem se rozumí práce, která je vykonávaná nad stanovenou pracovní dobu, tedy nad 40 hodin týdně. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel přesčasy nařídit jen výjimečně, … číst více