CV produkťáka, projekťáka a manažera v IT firmě: prodejte to, co umíte a také svou osobnost

Rozumíte vývoji produktů. Řídíte náročné projekty. Vedete tým složený z různých IT specialistů. A možná se poohlížíte po nové práci. Stejně jako nedávno programátorům, tak také vám poradíme, jak napsat skvělé CV. Opíráme se o názory lidí z praxe. Vyzpovídali jsme personalisty, produkťáky a IT manažery. Prozradili nám, co rádi vidí v dobrých životopisech a co je naopak irituje.

A co ze syntézy rozhovorů vyplynulo? Že na těchto pozicích vám běžná struktura CV stačit nebude. Firmy totiž zajímá nejen to, co máte profesně za sebou, ale chtějí se dozvědět také o vaší motivaci, osobnosti a klidně i chybách, které vás posunuly dál. Zajímá je, jaký byl váš vliv na produkt nebo projekt, na kterém jste se podíleli. Přečtěte si, jak tyto „neuchopitelné“ věci do životopisu promítnout a odlišit se.

 

CV je váš kariérní příběh

Na produkťáka, projekťáka ani IT manažera se nedá „vystudovat“. Jsou to expertní pozice, do kterých člověk postupně dozraje. I proto se vyplatí pojmout CV trochu jinak. Běžná struktura (praxe, dovednosti, vzdělání…) vás totiž nedokáže prodat tak, jak si zasloužíte.

Ve vašem případě je CV spíš takový příběh. Příběh o tom, co máte profesně za sebou, čím jste prošli a co jste udělali proto, abyste se dostali až sem. Kromě pracovní minulosti pište také o budoucnosti – co chcete dělat a čeho chcete v kariéře dosáhnout.

„Lepší než strukturované je tzv. zkušenostní CV. Kandidát v úvodu popíše, co dělal, co má za sebou a shrne svou celkovou zkušenost. Prodá se skrz to, kým je teď a co ho utvářelo. Popíše, jakou má motivaci, co vlastně chce a proč. Díky tomu si udělám představu a až potom mě zajímá, v jakých firmách pracoval.“ (Dáša, personalistka)

„Favorizuju toho, kdo má v CV určitou genezi. Tedy že nebyl manažer od prvního dne, ale začínal třeba na supportu, pak dělal v back office a později na juniorní produkťácké pozici. Když vidím v CV takový vývoj, je pro mě jako kandidát cennější než někdo, kdo hned po škole nastoupil do velkého korporátu a po roce dělá konzultanta.“ (Ondřej, Lead Delivery Manager)

„Pokud je v CV patrná určitá geneze, dá se z toho hodně vyčíst. Například jakou má ambici růst a v jakých odvětvích sbíral zkušenosti. Když vidím, že byl v bankách, telcu, pak si zkusil nějaký startup a pak firmu typu Accenture, je jasné, že bude mít jiný set up než někdo, kdo seděl celý život někde na ministerstvu.“ (Ivana, personalistka)

↑ CV je ve vašem případě spíš kariérní příběh.

Stáhněte si šablonu CV z dílny Jobs.cz    Už to stahuju

Začněte s executive summary

Svůj kariérní příběh, předchozí zkušenosti i budoucí představu můžete popsat v motivačním dopisu. Do životopisu ale tato část patří také. Napište na začátek CV krátké shrnutí o sobě (executive summary). Díky těmto několika větám váš životopis získá osobnější nádech a navnadí druhou stranu na prozkoumání dalších částí CV.

„Od manažerské pozice čekám, že umí napsat executive summary. Shrnout, proč odpovídám a co mohu nabídnout, prostě se prodat a prokázat určitou seberefelexi. CV je pak spíš jen na doplnění obrysu.“ (Veronika, Delivery Manager)

„Chci se dozvědět, co chce dělat za práci a proč. Když je to lídr, tak čekám, že popíše, že vybudoval týmy a nějak s nimi pracoval. Jeden kandidát napsal, že za svůj největší profesní úspěch považuje, že vychoval 15 top manažerů. To bylo zajímavé.“ (Ivana, personalistka)

V executive summary by se o vás protistrana měla dozvědět:

 • Proč chcete získat danou pozici
 • Co můžete zaměstnavateli nabídnout
 • Čeho chcete na pozici dosáhnout
 • Jaká je vaše motivace

 

Vypadat to může třeba takhle: Na mé práci mě nejvíc baví, že vidím okamžitý dopad na uživatelích a produktu, vidím za sebou výsledky naší práce. Hledám firmu, kde Product Manager není jen tím, kdo plní příkazy seshora, ale kde produktový vývoj odráží potřeby uživatelů a celé firmy. Věřím v uživatelský výzkum, data a selský rozum. Do produktového vývoje se snažím zapojit celý tým, aby to nebyla „one man show“, ale výsledek práce celého týmu včetně vývojářů. Snažím se, aby věci, se kterými chodím, neměly jen krátkodobý efekt, ale zapadly do dlouhodobé strategie produktu.

 

Anebo takhle: Začínala jsem jako Project Manager. Postupem času jsem začala objevovat nové přístupy k řízení projektů a produktu a zajímat se o agilní metody, které mě nadchly. Posunula jsem se na roli Scrum Mastera, která je blíž tomu, co bych chtěla dělat. Baví mě totiž dynamika týmu, porozumění týmovým rolím, různým typům osobností a odhalování možných zlepšení ve fungování týmu – ať už jde o „komunikační šumy“ nebo hledání, jak zvýšit efektivitu a dodat tak hodnotu rychleji. Zajímám se proto i o produktový vývoj, protože mi to pomáhá pochopit celý systém fungování.

Praxe: pište o projektech, produktech a své roli v nich

Během rozhovorů s lidmi z praxe si několik z nich postesklo: „Někdy máme pocit, že si kandidáti píšou CV pro spíš sebe, ale ne pro personalistu.“ Co je tím myšleno? Že je popis praxe moc obecný. Kandidát napíše, kde a jak dlouho pracoval a tím víceméně končí. Personalisté si však od této části CV slibují mnohem více. Potřebují si na základě informací představit, jak se na novou pozici hodíte, v čem budete silní a zda vyřešíte potřeby firmy.

„U praxe se dívám na informace o projektu. Často tam toho moc není. Vedl jsem tým – to je málo, když se hlásí na manažerskou pozici. Hledám achievements, co dokázal. Například: Pomohl jsem nabrat lidi na 25 pozic, byl jsem zodpovědný za koučink. Prostě aby v popisu více pokryl to, co dělal ve vztahu k týmu.“ (Jirka, headhunter)

„Projekťáci jsou dvojího typu. Jedni takoví, kteří mají rádi proces a formu a přicházejí z procesně orientovaných firem. Ti pro mě nejsou vůbec zajímaví. Potřebuju ty, kteří jsou hands-on. Ti, co mají rádi proces, to jen řídí, sbírají od ostatních informace, ale neudělají na tom nic. Ti hands-on udělají spoustu práce a jejich popis role v projektu pak vypadá úplně jinak.“ (Ivana, personalistka)

Touto optikou pište o své praxi. Začněte poslední zkušeností, protože je nejaktuálnější a personalisty bude zajímat nejvíc. Přibližte, na jakých produktech a projektech jste pracovali a upřesněte svou roli v nich. Popište cílovku produktu, jaký měl produkt nebo projekt dopad a jak jste to svou prací (respektive prací vašeho týmu) ovlivnili. Uveďte, jak jste měli nastavené cíle a jak jste jich dosáhli. Zmiňte nástroje a metodiky, se kterými pracujete. Samozřejmostí je uvést název firmy a dobu, kterou jste v ní strávili (nejen roky, ale i měsíce).

A ke zvážení přidáváme ještě jednu věc, která možná bude znít zvláštně – do CV můžete napsat také o chybách, kterých jste se dopustili a které vás nakonec posunuly dál. Samozřejmě nikdo nečeká, že se v životopise budete shazovat. Konkrétně třeba u produktových manažerů ale chyby a přešlapy neodmyslitelně patří k rozvoji.

 

Jak to může v CV vypadat?

Firma: Šťastný manager

Pozice: Product Owner

Období: 11/2017 – současnost

Popis pozice:

Pracuji v produktovém agilním týmu složeného ze čtyř vývojářů, Product Ownera, Scrum Mastera a UX designéra pro webový portál www.stastny-manager.com, který je největším komunitním portálem pro IT managery v ČR a má základnu více jak 15 000 aktivních uživatelů měsíčně. Náš tým má na starosti část uživatelského fóra, kde se nám v posledním roce podařilo splnit cíl „Zvýšit počet příspěvků na uživatele“ o 50 %. Bohužel se nám nepodařilo zlepšit systém na nahlašování nevhodných příspěvků, protože jsme předpokládali větší zapojení komunity, což se nakonec ukázalo jako mylný předpoklad. V současnosti pracujeme na pokročilé technologii rozpoznání „dirty words“ přímo v textu pomocí machine learning.

Zodpovídala jsem za:

 • Nastavení cílů a jejich plnění – Roadmapa a OKR
 • Produkt přináší hodnotu uživatelům a firmě
 • Prioritizaci backlogu pro vývoj
 • Vedení discovery procesu – ověřování hypotéz, uživatelský výzkum, vyhodnocování experimentů
 • Sladění mezi dalšími produktovými týmy

 Pracuji s:

 • JIRA / Confluence
 • Google Analytics, Qlik, Metabase
 • Miro
 • Figma, Sketch
 • Google Optimize
 • OKR
 • Roadmapa „Now, Next, Future“
Stáhněte si šablonu CV z dílny Jobs.cz    Už to stahuju

A ještě jeden příklad:

Pozice: Delivery manager

Firma: Šťastný manager

Období: 11/2017 – současnost

Popis pozice: Pracuji v produktovém agilním týmu složeném ze 4 vývojářů, Product ownera, Scrum mastera a UX designéra pro webový portál www.stastny-manager.com, který je největším komunitním portálem pro IT managery v ČR a má základnu více jak 15 000 aktivních uživatelů měsíčně. Jsem součástí týmu, který má na starosti uživatelské fórum. Mým úkolem je zajistit, aby měl tým co nejlepší podmínky pro dodání cílů. Hledám možnosti, jak zefektivnit naši práci, procesy a komunikaci tak, abychom dodali co největší hodnotu v nejrychlejším možném čase. V posledním roce se nám povedlo s týmem přejít ze Scrumu na čistý Kanban. Dospěli jsme k tomu po několika měsících poté, co jsme zjistili, že náš tým je hodně vytěžovaný požadavky mimo sprint a často jsme nedodali ve sprintu slíbená issues. Kanban nám umožňuje pružněji reagovat na požadavky a odbavovat podle aktuálních priorit.

Moje zodpovědnost:

 • Nastavení procesů – agilní přístup
 • Facilitace schůzek a workshopů
 • Mentoring jednotlivých členů týmu v oblastech osobního rozvoje a komunikačních schopnostech

 

Dovednosti: pište třeba o tom, jaké knihy čtete

V klasickém CV patří sekce Dovednosti například popis počítačových nebo jazykových znalostí. Vy už ale víte, že běžné CV nepíšete. Co tedy mezi dovednostmi zmínit?

Personalisté rádi uvidí, že se kontinuálně vzděláváte. Neznamená to jen navštěvovat školení a konference. Ale také číst knihy, poslouchat podcasty se zajímavými lidmi z oboru nebo je třeba sledovat na Twitteru. A právě tohle můžete do CV uvést. Životopis bude zase trochu osobitější a odlišíte se od ostatních kandidátů.

„Na produkťáka se nikde nestuduje, je to spíš learning by doing. Měl by napsat, odkud čerpá informace, co čte, kde byl na konferencích. Je pro mě důležité dozvědět se, co má v rámci rozvoje za sebou, o co se zajímá a jaké autory čte. Když vidím, že jezdí každý rok do Berlína nebo Kodaně na UX konference, sleduje GitHuby, tak to svědčí o tom, že ho to zajímá a chce to dělat do budoucna.“ (Dáša, personalistka)

A jakých chyb se v CV vyvarovat?

Lidí z praxe jsme se ptali i na chyby, které v životopisech produkťáků, projekťáků a IT manažerů vídají. Tady je shrnutí, na co si dát pozor:

 • Praxe je seřazená od nejstarší po nejnovější (správně je to naopak!)
 • Uvádění zbytečných až banálních dovedností, jako je znalost Wordu a Excelu
 • U popisu pracovních zkušeností chybí kontext, nejsou dostatečně popsané produkty, projekty a role kandidátů v nich
 • Uvádějí vzdělání před praxí (na těchto pozicích záleží spíš na zkušenostech než titulu)
 • CV je nepřehledné, chaotické – těžko se v tom hledá „co chtěl básník říci“
 • Z životopisu nevystupuje osobnost kandidáta – spíše to vypadá, že CV trochu odbyl, nedal do toho žádnou energii
Stáhněte si šablonu CV z dílny Jobs.cz    Už to stahuju

Další články k tématu

Programátorské CV: pište o projektech, technologiích i o tom, co vás láká do budoucna

O programátory je na trhu pořád obrovský zájem. Až by se mohlo zdát, že CV je v jejich případě jen zbytečný cár papíru. Lidé z praxe to ale vidí úplně jinak! Vyzpovídali jsme 8 IT manažerů a 5 personalistů, kteří nabírají programátory. Shodli se, že jim často chodí příliš stručné, univerzální a snadno zaměnitelné životopisy, … číst více

Ušijte CV na míru konkrétní pozici. Tady je návod

Personalisté životopisy nečtou slovo od slova. Spíše je očima skenují a hledají relevantní klíčová slova. Proto své CV vždy upravte na míru konkrétní pozici. Přečtěte si náš článek, ve kterém vás navedeme, co je dobré zvýraznit a přepsat tak, abyste zaujali. Když víte, kam sáhnout, úprava vám zabere maximálně 10 minut. Zvýrazňujte Nejprve potřebujete důkladně … číst více

Druhá půlka CV. Prodejte své dovednosti, vlastnosti a zájmy

Při psaní životopisu je důležité popsat nejen praxi a vzdělání, ale také dovednosti a vlastnosti. Dát trochu najevo, kdo jste. Firmy totiž namísto robotů hledají opravdové lidi. Jak nechat ze životopisu „vykouknout“ svou osobnost, a přitom nepůsobit zoufale, vlezle, příliš sebevědomě nebo jako příručka marketingu? « 3 minuty čtení » Druhou půlkou životopisu myslíme vše, co … číst více

Vybočte z řady. Jak prodat v CV své vlastnosti, aby nepůsobily jako klišé

3 minuty čtení Jsem spolehlivý, flexibilní, komunikativní. Taková slova používá řada uchazečů v domnění, že patří do jakési povinné výbavy životopisů. Je pravda, že požadavky na tyto vlastnosti se v pracovních inzerátech vyskytují. Měly by se v CV vůbec uvádět? Ano, ale má to svá pravidla.   Píšete životopis a právě jste se dostali k sekci vlastnosti. … číst více