Čerství maturanti: Kdy a kam se musíte nahlásit

Maturanty, kteří se po prázdninách nevrhnou do dalšího studia, čeká hledání práce a další povinnosti „z říše dospělých“. Na jaké státní instituce se musíte nahlásit a do kdy? Je potřeba dojít na úřad práce? Máte během hledání zaměstnání nárok na podporu? Advokátní kancelář Jasanská & Co. přináší odpovědi na 9 aktuálních otázek.

shutterstock_88733800

1. Do kdy mi náleží studentský status?

Pokud jste letos ukončili střední školu, máte status studenta do 31. srpna 2013. Znamená to například, že za vás až do konce prázdnin platí zdravotní pojištění stát. Poté si musíte pojištění začít platit sami nebo se přihlásit na úřad práce.

2. Musím se přihlásit na úřad práce?

Nemusíte. Je to jen vaše rozhodnutí, nicméně plynou z něj určité výhody. Budete mít lepší možnost získat vhodnou práci, zdravotní pojištění za vás hradí stát a můžete si požádat o dávku sociální potřebnosti, takzvaný doplatek do životního minima.

3. Můžu se přihlásit na jakýkoliv úřad práce?

Pokud se chcete přihlásit, je potřeba osobně dojít na úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště.

4. Kdy nejpozději se musím na úřad práce přihlásit?

Přihlásit se můžete až po skončení doby, kdy jste chráněni statusem studenta, tedy nejdříve 1. září. Doporučujeme se přihlásit v rozmezí od 1. září do 3. září. Pokud však na některý z těchto dnů připadá svátek nebo víkend, lhůta se prodlužuje.

5. Na jaké státní instituce se musím přihlásit?

Pokud již nebudete chráněni statusem studenta a nenastoupíte do zaměstnání nebo se nezaregistrujete na úřadu práce, musíte se nahlásit zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit minimální pojistné (v roce 2013 je to 1080 Kč měsíčně). Nikam jinam se nahlašovat nemusíte. Pokud byste však začali podnikat, budete muset začít platit i sociální pojištění.

6. Co když se nenahlásím?

V případě, že byste zdravotní pojistné neplatili, bude vám k této částce nabíhat penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den. Pokud by však celkově za celý kalendářní rok penále nepřesáhlo 100 Kč, pojišťovna ho po vás nebude vymáhat.

7. Kdy vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Podporu dostanou ti, kteří si v posledních dvou letech alespoň 12 měsíců platili důchodové pojištění, a to buď při zaměstnání nebo z jiné výdělečné činnosti. Jinak nárok na podporu nevzniká. Pokud tuto podmínku splníte, je třeba, abyste si o podporu požádali na úřadě práce, který vás vede v evidenci uchazečů o zaměstnání.

8. Evidují mě na úřadě práce. Můžu vzít brigádu?

Ano, můžete, avšak existuje jedno omezení. Pokud jste evidováni na úřadě práce, můžete si přivydělat pouze na „dohodu“ (tedy dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) a váš hrubý měsíční přivýdělek nesmí překročit 4000 Kč. Při více takových brigádách najednou se výdělky sčítají. Vaší povinností  je nejpozději v den nástupu na brigádu informovat o této činnosti příslušný úřad práce a pak ve stanovených lhůtách dokládat výši měsíčního výdělku.

9. Co když začnu rovnou pracovat? Musím se někde evidovat nebo to zařídí zaměstnavatel?

Pokud nastoupíte do zaměstnání ihned po ukončení studia, nikam se nahlašovat nemusíte. Daně, zdravotní i sociální pojištění vám bude zaměstnavatel automaticky strhávat z platu.

Článek vypracovala advokátní kancelář Jasanská & Co.

Další články k tématu

Převést na jinou práci vás mohou, i když nesouhlasíte

Pokud trpíte infekční chorobou, kterou byste mohli nakazit ostatní, musí vás zaměstnavatel přeřadit na jinou práci. A to i když s tím nesouhlasíte. Pokud vám kvůli tomu klesne mzda nebo plat, přísluší vám za dobu převedení doplatek do výše průměrného výdělku, kterého jste dosahovali předtím.  Kdy je převedení možné Zaměstnavatel vám musí přidělovat práci podle pracovní … číst více

Právní rádce: Ošetřování člena rodiny

Pokud vám onemocní dítě mladší 10 let nebo jiný blízký člen rodiny, máte nárok s ním zůstat doma a čerpat tzv. ošetřovné. Výše ošetřovného se uplatňuje tiskopisem, který vydá a potvrdí příslušný ošetřující lékař.  Dávka se vypočítá stejným způsobem jako nemocenská. ↑ Zůstat doma máte nárok i v případě, kdy například škola nařídí karanténu a dítě musí … číst více

Právní rádce: Jak se dohodnout na přesčasech

Základní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Nad to může zaměstnanec vykonávat ještě přesčasy – podle zákoníku práce až 150 hodin ročně. Pokud se však pracovník s firmou dohodne, lze tento limit překročit. Přesčasem se rozumí práce, která je vykonávaná nad stanovenou pracovní dobu, tedy nad 40 hodin týdně. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel přesčasy nařídit jen výjimečně, … číst více

Češi a práce: změny od ledna 2013

Čeští zaměstnanci si od ledna polepší hlavně v cestovních náhradách – zvyšují se příspěvky na stravné i paušály pro ceny benzinu a nafty. Lépe na tom budou i nezaměstnaní, kterým se zvýší podpora. Peníze lidem odčerpá hlavně vyšší DPH a zájemcům také vstup do II. pilíře důchodového pojištění. Vyšší cestovní náhrady Stravné:  Pokud zaměstnanec vyrazí na … číst více