V Consultingu běží čas rychleji než v jiných zaměstnáních

Mnoho mladých lidí neví, co si představit pod pojmem kariéra v oblasti Consulting. Portál „Kariéra bez hranic“ na toto téma přinesl rozhovor se Zuzanou Guller, ředitelkou pro lidské zdroje v regionu střední a východní Evropy ve společnosti Accenture.

» 4 minuty čtení «

accenture foto

↑ Zuzana Guller z Accenture:V Consultingu často nevíte, kde budete zítra, pro kterého klienta budete pracovat a co se budete muset naučit.”

Čím je podle vás charakteristické odvětví poradenství z hlediska pracovních pozic?

Na zaměstnance se kladou ty nejvyšší nároky, ať už z hlediska pracovního nasazení, ochoty přizpůsobit se požadavkům klienta nebo ochoty cestovat. Na druhou stranu, kariéra v tomto odvětví je mnohem dynamičtější. Jediným limitujícím faktorem pro růst je potenciál zaměstnance. V tomto odvětví neexistuje něco jako stereotyp, protože práce je založena na projektové bázi a okamžitě po dokončení jednoho projektu se přechází na další, který může být pro jiného klienta, v úplně jiné oblasti nebo dokonce v jiné zemi. Kariéra v odvětví poradenství také umožňuje hodně se naučit, ať už prostřednictvím špičkových školících programů nebo během samotné práce na projektech.

Vaše firma nabírá nové zaměstnance pravidelně, ne-li dokonce neustále. Čím to je? Souvisí to s množstvím klientů v regionu, jde o poskytování podpory jiným zemím nebo má to souvisí s fluktuací na těchto pozicích?

Accenture celosvětově systematicky roste, stačí se podívat na naše výroční zprávy. V České republice máme kromě silného Consultingu ještě i dvě Delivery centra – jedno pro technologická řešení se zaměřením na vývoj a údržbu softwarových řešení (víceméně klasický software-house) a jedno pro outsourcing podnikových procesů, které se stará o interní procesy našich klientů v oblastech jako jsou finance, účetnictví, zpracování objednávek a péče o zákazníky. Tato centra poskytují služby jednak lokálním a jednak globálním klientům. Jelikož je neustále poptávka po skvělých odbornících, které v České republice máme, i po našich službách, nabíráme průběžně. Stejně je to v poradenské sekci: jako globální firma jsme schopni umožnit zaměstnancům účast na projektech, ať už v České republice nebo v jiných zemích.

Accenture hledá nové konzultanty      Podívat se na nabídku

Čím se kariéra vysokoškolsky vzdělaného člověka v Consultingu liší řekněme od té v bance, auditorské firmě nebo ve výrobním podniku?

Consulting bych asi označila výrazem věčná změna. I když vzhledem k tomu, že děláme velké projekty, se i u nás může stát, že člověk u jednoho klienta zůstane delší dobu: více než jeden až dva roky. V mnoha jiných odvětvích nebo oblastech byznysu se dá říci, že když se člověk něco naučí, tak pak postupuje určitým zaběhnutým způsobem. V Consultingu často nevíte, kde budete zítra, pro kterého klienta budete pracovat, vedle jakých kolegů budete sedět a co se budete muset naučit. Člověk se neustále učí něco nového a musí se učit velmi rychle, aby dokázal držet krok s kolegy. Proto Consulting ambiciózním lidem nabízí mnoho příležitostí pro seberealizaci a splnění si kariérních cílů v čase, který je oproti jiným typům zaměstnání často mnohem kratší.

Jak z vašeho pohledu vypadá ideální kandidát pro poradenský sektor?

Zaměstnání v divizi Consulting je ideálním startem kariéry pro čerstvé absolventy univerzitního studia. Nezáleží totiž na tom, v jaké etapě studia nebo kariéry se uchazeč právě nachází – nabízíme zajímavé a vhodné příležitosti na každé úrovni. Vhodný kandidát se nebojí zpochybňovat pravidla a vyslovit vlastní názor. Nechvěje se strachem při představě, že bude pracovat na projektech „kdekoliv“ pro klienty „kdesi tam vysoko“. Chce zdolávat výzvy a opustit teplé místo za pecí. Je připraven, pokud mu v úterý večer oznámí, že ve středu ráno začíná práci na novém projektu v Berlíně či Amsterdamu. Samozřejmě, rozsah a intenzita cestování závisí na roli a potřebách. Máme lidi, kteří jsou většinu kariéry na zahraničních projektech, ale i takové, kteří většinu času tráví u domácích klientů. I zde se vždy snažíme zohledňovat osobní preference zaměstnanců.

accenture recepce

↑ Recepce v Accenture: takhle vypadá třeba z pohledu uchazeče, který jde na pohovor.

Jak u vás vypadá výběrový proces – čím musí kandidát projít?

Náš výběrový proces do oblasti poradenství je postaven na tzv. assessment centre. Pomocí komplexní formy psychometrických testů a interaktivních diskusí zjišťujeme, nakolik je daný kandidát vhodný pro práci v naší firmě. Samozřejmou součástí jsou i pohovory s manažerem a závěrečný pohovor s partnerem firmy.

Na čem kandidáti nejvíce ztroskotávají? Co byste jim doporučila vylepšit?

To, na čem kandidáti ztroskotávají, je velmi individuální. Jelikož je proces výběru tak komplexní, možnost z něj vypadnout je v každé ze zmíněných fází. Nejčastějším problémem, se kterým se setkáváme, je komunikace a práce v týmu –  schopnost spolupracovat a zdůvodnit, proč chce kandidát postupovat určitým směrem. To, že kandidát neprojde výběrovým procesem u nás, však neznamená, že jeho kariéra v poradenství skončila. Často se setkávám s tím, že kandidát nastoupí do jiné poradenské firmy přesto, že u nás neuspěl. Každá firma má svá kritéria a hodnoty, které u uchazečů hledá –  pro firmu je podstatné najít toho „pravého a vhodného“ kandidáta pro sebe.

Existují typy lidí, které se podle vás do poradenství vůbec nehodí?

Každá poradenská firma má svá vlastní kritéria a představy. Typy, které se konkrétně u nás prosadí jen problematicky, jsou kandidáti bez snahy pracovat v týmu: individualisté, případně kandidáti, kteří situace vidí častěji jako problém než jako výzvu.

VIDEO: Seznamte se s Accenture

V čem si myslíte, že je vaše firma jiná než ostatní poradenské firmy? Proč by kandidáti měli zvážit právě vás?

Mnoho firem o sobě často tvrdí, že jsou největší, nejlepší, nej nej. Z mého pohledu za sebe nejvíce mluví fakta –  naše historie sahá do roku 1953, respektive ještě dále, a ve střední Evropě působíme od roku 1991. Každý rok nám udělují ocenění mnozí přední analytici nebo organizace (agentura IDC nás dva roky po sobě označila za „Světového lídra v oblasti systémové integrace”, časopis CRM Magazine nám čtyři roky po sobě udělil ocenění „Lídr na trhu poradenských služeb” pro oblast řízení vztahů se zákazníky, časopis Fortune nám udělil titul „Nejobdivovanější  společnost v oblasti IT služeb“ a mnoho dalších). Je dobré vědět, v jaké firmě člověk pracuje a co má možnost se naučit. Lidé v Consultingu u nás pracují pro nejdynamičtěji světové i lokální firmy, včetně 89 firem z žebříčku Fortune Global 100, kterým pomáhají najít způsob, jak se stát úspěšnějšími v každé oblasti jejich podnikání –  od strategického plánování až po každodenní činnosti. Mnoho jiných konzultantských firem takové zkušenosti kandidátům neumí poskytnout.

Poradenský sektor je pověstný kulturou, která je hnána snahou splnit termíny slíbené klientům, na úkor vyčerpání pracovníků a jejich rovnováhy mezi prací a osobním životem. Jak se k tomuto problému stavíte u vás?

Jsme si vědomi vysokých nároků kladených na naše zaměstnance a faktem je, že i náš náborový proces je přizpůsoben těmto nárokům. Na druhou stranu víme i to, že „práce není všechno” a našim zaměstnancům poskytujeme možnost kulturního i společenského vyžití prostřednictvím bohatého sociálního programu.

Accenture hledá nové konzultanty      Podívat se na nabídku

Mnoho poradenských firem se ve své strategii získávání talentů zaměřuje na absolventy – čím to je?

Globální firmy mají většinou svou specifickou podnikovou kulturu, klíčové hodnoty, dokonce i svou „řeč“ – běžně používané zkratky a termíny. Pro čerstvého absolventa je snadné nastavit se na podnikovou kulturu, jelikož není ovlivněn z minulosti jinými kulturami a postupy. Pro zaměstnance, kteří přijdou do firmy už se zkušenostmi, je často těžší si zvyknout. Řekla bych, že pro mnoho firem je snazší najmout absolventy, kteří jsou v přeneseném významu nepopsaný papír.

accenture sidlo

↑ Sídlo firmy Accenture v komplexu The Park na pražském Chodově.

Stává se, že si klienti stěžují, pokud jsou k nim na projekty posíláni konzultanti, kteří v podstatě nemají žádnou vhodnou komerční zkušenost? Jelikož jde o sice šikovné, ale přece jen nezkušené absolventy?

Co se týče naší firmy, tento problém se u nás nevyskytuje. Pro projekty máme standardně definovanou pyramidu: strukturu, kde podle typu projektu víme, kolik by na něm mělo být lidí ve vedení, kolik týmů a tedy i vedoucích týmů, kolik pracovníků v rámci týmů. Nikdy se, pokud vím, nestalo, že bychom na projekt poslali skupinu nezkušených absolventů bez zkušených vedoucích týmů nebo přímo manažerů. Každá, i jakkoli malá negativní zkušenost, může být tou poslední zkušeností u daného klienta, takže podle toho se i chováme. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce s klienty, nikoliv jednorázové projekty.

Jak vypadá potenciální kariérní postup čerstvého absolventa, který u vás začne hned po škole?

Meritokracie je důležitou součástí naší podnikové kultury a kariérního růstu. Zaměstnance nepřesouváme na vyšší pozice proto, že se domníváme, že mají na to, aby plnili náročnější úkoly. Děláme to proto, že jejich pracovní výkon již příslušné úrovni odpovídá. Kariérní růst v Consultingu není časově omezen. Někteří z našich lidí od nás odejdou s širokým portfoliem vysoce žádaných dovedností na špičkové pozice v oblasti průmyslu a technologií, zatímco jiní zůstanou svou kariéru rozvíjet u nás. Bez ohledu na to, jak dlouho zůstanou, neustále jim nabízíme vhodné možnosti pro rozvoj kariéry. Vzhledem k tomu, že máme i divize pro technologická řešení a také pro outsourcing podnikových procesů, možnosti uplatnění absolventů u nás jsou velmi rozsáhlé.

relaxroom

↑ Pro zaměstnance tu mají i relaxační místnost.

Co předurčuje interní úspěch čerstvě přijatých zaměstnanců? Čím si mohou zajistit, aby mohli růst?

Všichni naši noví zaměstnanci, kteří přišli čerstvě ze školy, mají stejnou startovní čáru. Každý zaměstnanec má svého osobního „poradce pro kariéru“ (Career Counsellor), který zajistí, aby zaměstnanec měl o své výkonnosti přesnou a objektivní zpětnou vazbu, a nový zaměstnanec ho také má možnost poprosit o radu týkající se jakékoli stránky své kariéry. Chceme, aby naši lidé rychle pokročili a poskytujeme jim pomoc, aby toho dosáhli, ať už dobrou radou, množstvím dostupných školení, příležitostmi na projektech atd. A zbytek je už na nich a na jejich dennodenním výkonu.

Jak se jako zaměstnavatel stavíte k tématu diskriminace na základě pohlaví a věku? Používání vyjádření jako „Nabízíme vám práci v mladém dynamickém týmu“ v inzerátech se v zahraničí považuje za zakázanou formu přímé diskriminace. Jak se na to díváte vy?

V naší organizaci je zajištěno rovné zacházení a stejné možnosti kariérního postupu jak pro ženy i muže, tak pro různé věkové skupiny. Neděláme rozdíly ze žádného jiného hlediska než z hlediska znalostí a schopností potřebných pro danou práci, které jsou měřeny přesnými kritérii. Celá tato snaha vychází z klíčových hodnot, kterými se naše společnost řídí. Jednou z nich je „Respekt k jednotlivci“, což  znamená, že si vážíme různorodosti a snažíme se zajistit zajímavé a přístupné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance a jednat s lidmi tak, jak bychom chtěli, aby se jednalo s námi.

Co takový člověk, který má mezi 35 a 40 lety a zvažuje změnu kariéry, chce jít do poradenství. Dá se to? Co byste mu/jí poradila?

Záleží na konkrétních zkušenostech daného člověka. V případě, že nemá zkušenosti relevantní pro poradenství v oblastech, ve kterých pracujeme, musí počítat s tím, že možná bude začínat kariéru „od začátku“. Například kdyby člověk pracující jako biolog chtěl jít ve 40 letech dělat konzultanta a celou svou dosavadní kariéru by pracoval jako biolog, bylo by velmi obtížné mu uznat danou praxi. Jeho zkušenosti totiž nejsou stejně přínosné pro náš typ práce a projektů jako například u kandidáta, který pracuje jako vedoucí oddělení strategie.

Na závěr: vzpomenete si jako HR manažerka na nějakou speciální, vtipnou situaci, která se vám při pohovorech, výběrech nebo práci se zaměstnanci stala?

Vždycky tvrdím, že práce s lidmi je nevyzpytatelná a lidé vždy něčím překvapí, i po letech a letech zkušeností. Nedávno se mi například stalo, že kandidát, který měl v životopise uvedeno, že rád poznává nové lidi, odmítl mluvit s jiným recruiterem než s tím, který mu zadal testy. Byl na pokraji slz, když ho oslovil jiný z recruiterů a chtěl mu pomoci se zablokovaným testem na počítači. Při práci s lidmi se člověk setká s mnoha situacemi, ať už dojemnými nebo veselými. A to je jeden z důvodů, proč je práce v HR tak zajímavá.

Accenture hledá nové konzultanty      Podívat se na nabídku

(Komerční článek)

Další články k tématu

10 fatálních chyb, kterými zabíjíte své CV

Kdy naposledy jste aktualizovali svůj životopis? Přestaňte práci se svým životopisem brát jako rutinu a podívejte se na své CV vždy novýma očima. Vyvarujete se tak zdánlivě stokrát opakovaným chybám, které na první zdání dnes už nikdo nedělá. Personalisté vám potvrdí, že se s nimi setkávájí dnes a denně, a to i u pozic, kde … číst více

5 nej kariérních článků, které stojí za přečtení

Jaké kariérní tipy má cenu číst? Inspirujte se tím, co čtou ostatní. Vybrali jsme pro vás články, které vás na Jobs.cz nedávno výrazně zaujaly. Nahlédněte do kanceláří předních českých technologických firem a hned potom zjistěte, čím odsuzujete své CV k vyhození do koše. Když vám firma po měsíci odpoví, nezabijte své šance už první větou, … číst více

Vyrábějí pro Samsung i Lego. Teď hledají posily

V jižních Čechách, kousek od rakouských hranic, vznikají komponenty pro špičkové vstřikovací stroje na míru pro firmy jako jsou BMW, Lego nebo Samsung. Na vývoji spolupracuje a vyrábí je strojírenský závod ENGEL v Kaplici. „Hledáme hlavně špičkové CO2 svářeče a konstruktéry. Uvítáme i čerstvé absolventy,“ říká Michal Šusták, HR manažer. Kdo zvládá techniku a také (alespoň trochu) … číst více

Co nového na vás chystají personalisté? Nedejte se zaskočit

On-line životopisy a profily, assessment centre, rozřazovací pohovor po telefonu – někteří zaměstnavatelé jdou ještě dále. Nenechte se zaskočit, až po vás budou chtít, abyste na dálku na kameru odpovídali na jejich dotazy, nebo se pokusí odhalit vaši osobnost a přístup k práci dříve, než vás uvidí naživo. Videodotazníky Možná už jste zažili rychlý pohovor po … číst více