První dny na novém místě

První dny v novém zaměstnání nováčci podepisují pracovní smlouvy, vyplňují vstupní dotazník nebo absolvují lékařskou prohlídku.

shutterstock_prvni dny

Co po vás zaměstnavatel může chtít

Zápočtový list

Zápočtový list je nutné přinést co nejdříve. Předchozí zaměstnavatel vám jej musí vydat hned po ukončení pracovního poměru. Do zápočtového listu se uvádí zastávaná pozice, jak dlouho zaměstnání trvalo a výše platu.

Doklady o vzdělání

Nováčci obvykle předkládají doklady o dosaženém vzdělání, nejčastěji kopie vysokoškolských diplomů nebo maturitních vysvědčení. Firmy někdy požadují notářsky ověřené kopie.

Výpis z rejstříku trestů

U některých pozic zaměstnavatelé požadují čistý výpis z rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce. Výpis z rejstříku vystaví na počkání na každé pobočce České pošty (u přepážky CzechPoint), a to za poplatek 100 korun.

Vstupní lékařská prohlídka

Firmy po nováčcích žádají potvrzení o dobrém zdravotním stavu. Na vstupní prohlídku můžete jít ke svému praktickému lékaři, ale zaměstnavatel vás může poslat i do zařízení, se kterým má uzavřenou smlouvu. Vyšetření je vždy zaměřeno pouze na schopnost vykonávat práci, kterou máte uvedenu v pracovní smlouvě.

Osobní dotazník

V novém zaměstnání se také vyplňuje vstupní dotazník, který si archivuje personální oddělení. V dotazníku se uvádí datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, číslo bankovního účtu, číslo případné životní pojistky, penzijního pojištění a podobně.

Dohoda o hmotné zodpovědnosti

Případná dohoda o hmotné zodpovědnosti určuje, za jaký majetek zaměstnanec přebírá odpovědnost. Dohodu je nutné uzavřít písemně a je ji možné sjednat pouze s plnoletým zaměstnancem. V dohodě musí být uveden majetek, který je určen k oběhu nebo spotřebě a se kterým bude zaměstnanec přímo nakládat. Předmětem hmotné odpovědnosti proto nemohou být například inventář kanceláře, osobní počítač, služební auto apod.

Další rady k tématu

Zkušební doba

Zkušební dobu je možné sjednat u pracovních poměrů na dobu určitou i neurčitou. Smyslem zkušební doby je, aby si zaměstnanec a zaměstnavatel ověřili, zda jsou schopni dlouhodobé spolupráce. Jak sjednat zkušební dobu Zkušební dobu lze sjednat nejpozději v den nástupu do zaměstnání. U běžných pozic může zkušební doba činit nejdéle 3 po sobě následující měsíce. U … číst více

Pracovní život

Do zaměstnání nechodíme jen pracovat, ale i navazovat a udržovat mezilidské vztahy. Třeba na vánočním večírku nebo v helmách na raftech – to když firma pořádá teambuilding. Teambuilding Teambuilding může být celofiremní nebo jen týmový – kdy se stmeluje pouze konkrétní oddělení. V některých firmách je účast na teambuildingu dokonce povinná. Podle nálezu Nejvyššího soudu z … číst více