V zaměstnání

Pracovní život

Do zaměstnání nechodíme jen pracovat, ale i navazovat a udržovat mezilidské vztahy. Třeba na vánočním večírku nebo v helmách na raftech – to když firma pořádá teambuilding. Teambuilding Teambuilding může být celofiremní nebo jen týmový – kdy se stmeluje pouze konkrétní oddělení. V některých firmách je účast na teambuildingu dokonce povinná. Podle nálezu Nejvyššího soudu z … číst více

První dny na novém místě

První dny v novém zaměstnání nováčci podepisují pracovní smlouvy, vyplňují vstupní dotazník nebo absolvují lékařskou prohlídku. Co po vás zaměstnavatel může chtít Zápočtový list Zápočtový list je nutné přinést co nejdříve. Předchozí zaměstnavatel vám jej musí vydat hned po ukončení pracovního poměru. Do zápočtového listu se uvádí zastávaná pozice, jak dlouho zaměstnání trvalo a výše … číst více

Zkušební doba

Zkušební dobu je možné sjednat u pracovních poměrů na dobu určitou i neurčitou. Smyslem zkušební doby je, aby si zaměstnanec a zaměstnavatel ověřili, zda jsou schopni dlouhodobé spolupráce. Jak sjednat zkušební dobu Zkušební dobu lze sjednat nejpozději v den nástupu do zaměstnání. U běžných pozic může zkušební doba činit nejdéle 3 po sobě následující měsíce. U … číst více