Pracovní smlouvy a druhy úvazků

Víte, co je pružná pracovní doba nebo stlačený pracovní týden? A jaký je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce?

shutterstock_druhy pracovnich smluv

PRACOVNÍ SMLOUVY A DOHODY

1. Pracovní smlouva na dobu určitou a neurčitou

V každé pracovní smlouvě musí být uvedeny 3 základní náležitosti:

 • druh práce
 • místo výkonu práce
 • den nástupu do zaměstnání.

Jinak je neplatná. Výši výdělku je možné sjednat buď přímo ve smlouvě a nebo zvlášť ve mzdovém výměru.

Pracovní smlouvu na dobu určitou je možné uzavřít nejdéle na 3 roky. Zaměstnavatel ji poté může maximálně dvakrát prodloužit. Na dobu určitou tedy můžete být u jedné firmy zaměstnáni nejdéle 9 let (bude se jednat o 3 x 3 roky).

Pracovní smlouva na dobu neurčitou je pro uchazeče nejvýhodnější. Standardně se v ní sjednává dvouměsíční výpovědní lhůta, kterou může případně využít jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. V pracovních smlouvách na dobu určitou i neurčitou se obvykle sjednává i délka dovolené nebo zkušební doba.

2. Dohoda o provedení práce (DPP)

 • Rozsah práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele.
 • Pokud měsíční odměna nepřesáhne 10.000 Kč měsíčně, zaměstnanec z výdělku odvádí pouze daň, ale zdravotní a sociální pojištění  se mu nestrhává. Kdo pracuje na DPP, nemá obvykle nárok na dovolenou.

3. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

 • Sjednaný rozsah práce nesmí překročit 20 hodin týdně, což odpovídá polovičnímu úvazku.
 • Zdravotní a sociální pojištění se platí už při výdělku nad 2.500 Kč měsíčně.

» Právní rádce: Co raději připsat do pracovní smlouvy

shutterstock_druhy pracovnich uvazku

DRUHY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ

1. Poloviční úvazek

 • Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na kratší pracovní době s tím, že mzda bude vzhledem k tomuto rozvržení nižší.
 • O kratší pracovní dobu žádají nejčastěji lidé pečující o malé dítě, těhotné zaměstnankyně nebo ti, kteří se starají o nemocného blízkého. Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět.
 • Zaměstnanec pracuje například 4 hodiny denně 5 dní v týdnu. Pracovní podmínky jsou stejné, jako u plného úvazku: zaměstnanec má nárok na poměrnou část dovolené a firemních benefitů, v případě pracovní neschopnosti se na něj vztahují podobná pravidla jako na ostatní zaměstnance.

2. Pružná pracovní doba

 • Zaměstnanec si sám určuje začátek a konec pracovní doby podle časových úseků, které určí zaměstnavatel.
 • Příklad: Firma stanoví, že zaměstnanci mají být na pracovišti každý den od 10 do 15 hodin. Odkud a jak si odpracují zbytek, je na nich.
 • Pružnou pracovní dobu lze použít u částečných i plných pracovních úvazků.

3. Sdílené pracovní místo

 • Dva či více zaměstnanců sdílejí jedno pracovní místo.
 • Příklad: Firma hledá recepční. Najme dva zaměstnance na poloviční úvazek, kteří se poté na místě střídají například po dvou dnech práce.
 • Záleží na dohodě, kolik hodin který zaměstnanec odpracuje.

4. Práce z domova (homeoffice)

 • Zákoník práce umožňuje vykonávat práci mimo prostory zaměstnavatele, tedy například z domova.
 • Záleží na dohodě, jestli zaměstnanec bude pracovat z domova všechny pracovní dny v měsíci nebo jen některé. Vždy to vychází z konkrétní povahy práce.
 • Při práci z domova musí zaměstnanec dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako by byl normálně na pracovišti.
 • Práce z domova umožňuje například lidem s dětmi lépe skloubit rodinu a kariéru. Zaměstnavatelé zase šetří náklady, například za energie.

5. Konto pracovní doby

 • Zaměstnanec nepracuje klasicky od pondělí do pátku. Jeho obvyklými pracovními dny jsou pondělí až neděle s tím, že jeho nepřetržitý odpočinek v týdnu (víkend) může připadnout na jiné dny, než je sobota a neděle.
 • Zaměstnanec pracuje podle harmonogramu směn, který zaměstnavatel vypracuje na celé vyrovnávací období (maximálně na 52 týdnů). S harmonogramem musí být zaměstnanci seznámeni nejdéle dva týdny před jeho začátkem.
 • Jak to funguje v praxi? Zaměstnanec pracuje jeden týden méně a druhý více (tzv. krátký a dlouhý týden). Konto pracovní doby se využívá například v restauracích, obchodech, kadeřnictvích apod.

6. Stlačený pracovní týden

 • Na základě dohody může být pětidenní pracovní týden „stlačen“ do 4 dnů. Zaměstnanec tedy od pondělí do čtvrtka odpracuje 10 hodin a v pátek má volno.

Další rady k tématu

Plánování kariéry

Životopis, který vypadá jako chaotický seznam náhodně zastávaných povolání, personalistu zrovna neohromí. Mnohem lepší vyhlídky má uchazeč, jehož zkušenosti na sebe logicky navazují a doplňují se. » Prozkoumejte nejnovější nabídky práce na Jobs.cz Co je potřeba vědět pro plánování kariéry: Co umím? Realisticky zhodnoťte své vzdělání, praxi, jazykové znalosti a podobně. Co pro mne znamená … číst více

Jak hledat nové zaměstnání

Shánění místa je zaměstnání na plný úvazek, zní známá průpovídka. Uchazeče čeká pročítání inzerátů, čekání na odpovědi, obcházení pohovorů… Poradíme, jak si hledání co nejvíce usnadnit. » Prozkoumejte nejnovější nabídky práce na Jobs.cz Hledání přes internet Zaměstnavatelé vystaví na Jobs.cz kolem 20 tisíc nabídek měsíčně. Je tedy určitě z čeho vybírat – například přes pokročilé vyhledávání. … číst více