Odchod ze zaměstnání

Po třech až pěti letech na jedné pozici přichází potřeba posunout se v kariéře dál. Někdy ale člověk skončí nedobrovolně – když firma propouští. Ve zkušební době může zaměstnanec odejít kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu.

shutterstock_odchod ze zamestnani

Dáváte výpověď

 • Pokud chcete odejít z firmy, jako první o tom, řekněte nadřízenému. Ostatní kolegy informujte až jako druhé v pořadí.
 • Šéf se vás možná bude ptát na důvody odchodu, případně vás přemlouvat. Buďte na to připraveni. Konkrétní důvody ale uvádět nemusíte, pokud nechcete, stejně jako můžete mlčet o svém novém zaměstnavateli.
 • Výpověď z pracovního poměru se podává písemně. Vytiskněte si ji ve dvou kopiích. Jednu předejte zaměstnavateli, druhou si od něj nechte potvrdit podpisem.
 • Výpověď je standardně spojena s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Ta začíná běžet první den nového měsíce, který následuje po měsíci podání výpovědi. Příklad: Milena podala výpověď k 28. září. Dvouměsíční výpovědní lhůta začne běžet 1. října a uplyne 30. listopadu. Do nového zaměstnání tedy Milena nastoupí nejdříve 1. prosince.
 • Další možností je výpověď dohodou – se zaměstnavatelem se můžete domluvit, že skončíte dříve než za dva měsíce, například za týden nebo i druhý den.

Vzor výpovědi dané zaměstnancem

 

Název a sídlo zaměstnavatele: ……………………………………………………………………

Výpověď z pracovního poměru

Vážení,u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne …………………………… zaměstnán/a jako ………………………………………………..

Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem ……………………………………..

V ……………………….. dne ……………………………………..

…………………………………………………..

podpis zaměstnance

datum narození:

adresa trvalého bydliště:

Převzal/a:

…………………………………………………..

datum, jméno, funkce a podpis zástupce zaměstnavatele

 

Propustili vás

Podle zákoníku práce smí zaměstnavatel propouštět v těchto případech:

a)   Organizační důvody – jde o takzvanou výpověď pro nadbytečnost. Zaměstnavatel ji předává v situacích, kdy ruší některá pracovní místa, případně firma nebo její část zaniká. V tomto případě mají zaměstnanci nárok na odstupné:

 • Pracovní poměr trval méně než rok: 1 měsíční plat
 • Pracovní poměr trval 1 až 2 roky: 2 měsíční platy
 • Pracovní poměr trval 2 roky a déle: 3 měsíční platy

b) Neuspokojivé pracovní výsledky – zaměstnavatel může propustit pracovníka, s jehož výkonem není dlouhodobě spokojený. Odstupné mu v tomto případě vyplácet nemusí.  Výpověď za těchto podmínek však není  jen tak. Firma musí zaměstnanci v posledních 12 měsících před propuštěním doručit alespoň jeden vytýkací dopis a poskytnout mu přiměřenou dobu na nápravu. Jinak je výpověď neplatná.

c)  Hrubé porušení pracovních povinností – za jeden pozdní příchod vás zřejmě nevyhodí, ale pokud se to stane podesáté, nemůžete se divit, že místo ztratíte. Mnohem rychleji může o zaměstnání přijít v případě, že přijdete opilí nebo úmyslně vyvoláte konflikt.

Co dělat při ztrátě zaměstnání

 • Založte si agenta na Jobs.cz, který vám pomůže sehnat nové místo. Zvolíte si požadavky, podle kterých agent bude prohledávat nabídky. Ty nejlepší vám pak pošle do mailu.
 • Vytvořte si na Jobs.cz profesní profil, kterým se představíte novým zaměstnavatelům.
 • Buďte profesionální a dělejte svou práci dobře až do konce.
 • Rozlučte se s kolegy a nadřízenými, poděkujte jim za spolupráci.
 • U nového zaměstnavatele nepomlouvejte poměry v předchozí firmě (a už vůbec ne na pracovním pohovoru).

Další rady k tématu

Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů. Po tuto dobu žena dostává peněžitou pomoc v mateřství. Pokud se poté rozhodne vrátit do zaměstnání, firma ji musí zařadit na její původní místo. Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou a trvá až 4 roky. Nastoupit na ni mohou matky i otcové nebo se v péči o dítě po nějaké době střídat. … číst více

Odchod do penze

I ve starobní penzi si lidé mohou přivydělávat – a ještě si tím do budoucna zvyšují důchod jako takový. Poslední dobou je stále žádanější předčasná penze – tito lidé si však mohou přivydělávat jen omezením. Odchod do důchodu O starobní důchod se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení. Kromě odpovídajícího věku musí lidé doložit i … číst více