Zkušební doba

Zkušební dobu je možné sjednat u pracovních poměrů na dobu určitou i neurčitou. Smyslem zkušební doby je, aby si zaměstnanec a zaměstnavatel ověřili, zda jsou schopni dlouhodobé spolupráce.

shutterstock_zkusebni doba

Jak sjednat zkušební dobu

  • Zkušební dobu lze sjednat nejpozději v den nástupu do zaměstnání.
  • U běžných pozic může zkušební doba činit nejdéle 3 po sobě následující měsíce.
  • U vedoucích pozic může jíž až o 6 po sobě následujících měsíců.
  • Ve zkušební době může zaměstnanec i zaměstnavatel pracovní poměr kdykoliv ukončit, a to bez udání důvodu.

Nemoc ve zkušební době

  • Pokud zaměstnanec ve zkušební době onemocní, v prvních 21 dnech nemoci je podle zákoníku práce chráněn proti výpovědi.
  • O dny, kdy pracovník marodil a nebyl v zaměstnání, se pak zkušební doba prodlužuje.
  • Příklad: Josef nastoupil do práce 1. ledna s tím, že byla sjednána tříměsíční zkušební doba. V únoru Josef strávil 10 dní na neschopence. O těchto 10 dní se mu poté prodlouží zkušební doba.

» Právní rádce: Co raději připsat do pracovní smlouvy

Další články k tématu