V létě osvěžujte i jazykové znalosti. Vyplatí se to

Pokud jste si přes rok chtěli vylepšit znalost cizího jazyka, ale prostě jste neměli čas, pak o prázdninách už není na co se vymlouvat. Mnoho jazykových škol pořádá letní kurzy jazyků. Jak ale vybrat ten správný?

shutterstock_170192996

↑ Využijte prázdniny k tomu, abyste se rozmluvili v cizím jazyce. Který to bude?

Co od kurzu očekáváte?

Člověk je od přírody tvor líný, a jak jde o další sebevzdělávání, potom zvlášť. Jenže třeba v případě jazykových znalostí jde o smysluplně investovaný čas i peníze. Znalost přinejmenším jednoho cizího jazyka je základní podmínkou pro přijetí na většinu vysokých škol, ale také u mnoha zaměstnavatelů.

Chcete-li vkročit do nového akademického roku či zaměstnání dobře připraveni, můžete vypilovat své znalosti třeba krátkodobou prací či kurzem v zahraničí a nebo s pomocí jazykového kurzu v některé z tuzemských jazykových škol. Je však vždycky dobré si předem rozmyslet, co vlastně od letního kurzu očekáváte.

Jak si vybrat úroveň

Před zápisem do každého jazykového kurzu máte u některých škol možnost vyplnit online jazykový test, který by vám měl pomoci ověřit vaši jazykovou úroveň a podle ní pak vybrat nejvhodnější kurz. Výsledek těchto testů má většinou podobu kódu složeného z písmene a čísla (A1, B2, C1 a podobně), tedy tak, jak ho definuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Tento systém je uznáván mezinárodně.

Úroveň B2 je minimum

Pokud studujete nebo se hlásíte na školu, kde cizí jazyk aktivně využijete, doporučuje se znalostní úroveň nejméně B2. „Je to nejnižší úroveň, při které je student cizího jazyka schopen v tomto jazyce skutečně komunikovat a třeba i zvládat cizojazyčné přednášky a čtení knih v originále,“ říká Žaneta Opluštilová, metodička pražské jazykové školy Glossa.

Vyhovující intenzita kurzu

Pokud se přes léto potřebujte rychle posunout ve svých znalostech, můžete využít buď kurzu celoletního, nebo intenzivního. Při výběru záleží na vašich časových možnostech, ale i na úrovni, kterou máte, respektive které chcete studiem dosáhnout. „Pokud mám již úroveň, se kterou jsem spokojen, volil bych variantu celoletní. Tyto kurzy probíhají po celé léto a naši znalost udržují, případně lehce prohlubují. Probíhají zpravidla jednou až dvakrát týdně,“ říká Václav Solich z brněnského Jazykového centra Correct.

„Naopak letní intenzivní kurzy jsou ideální v tom, že v poměrně krátké době zvládnu velké penzum látky, tedy pokrok je mnohem větší. Tento kurz bych volil, pokud se musím rozmluvit či se musím časem posunout o jednu a více úrovní,“ radí Solich.

shutterstock_114505486

↑ Cizí jazyk je třeba používat v reálných situacích. Třeba, když se v cizím městě ptáte na cestu.

Nic není nemožné

Žádný letní kurz ale většinou není tak zázračný, aby vás posunul o celou jednu jazykovou úroveň. „Pro důkladné osvojení si studované látky, gramatiky, slovní zásoby a podobně je potřeba důkladné procvičení, praxe v reálném kontextu a vyváženost přísunu nových informací. Pro posun o jednu jazykovou úroveň potřebujete zhruba osmdesát 90minutových lekcí, což by v případě dvou měsíců v létě znamenalo deset 90minutových lekcí týdně. Obávám se, že při podobné intenzitě by byl výsledek velmi nejistý. Letní kurzy je tak lepší využít pro zdokonalení se v některé z jazykových dovedností, například v samostatném ústním projevu,“ říká Tomáš Vokáč, director of studies z Caledonian School.

Český vs. zahraniční lektor

Český lektor, nebo rodilý mluvčí? To je věčná otázka. Výuka s každým z nich má něco do sebe, avšak rozhodně neplatí, že u vyšších úrovní je automaticky lepší rodilý mluvčí, zatímco u nižších český lektor. Kvalitní jazykové školy beztak kladou důraz na to, aby čeština během lekcí zaznívala co nejméně.

Čech dokáže látku vysvětlit…

Volba lektora by se měla řídit hlavně tím, co od kurzu vyžadujete, tedy jaké oblasti jazyka potřebujete zlepšit. „Kvalifikovaný český lektor je dnes už i pro vyšší úrovně velmi dobrou volbou. Jeho jazykové dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni, často prakticky rovnocenné úrovni zahraničního lektora. Protože se sám musel jazyk naučit a systematicky ho pochopit, dokáže látku studentům přehledně vysvětlit,“ říká akademická ředitelka jazykové školy Glossa Pavla Pohořálková.

… rodilý mluvčí vás rozmluví

Výuka se zahraničním lektorem je zase vhodná tehdy, pokud se potřebujete rozmluvit a zároveň porozumět autentické cizí řeči v méně formálních situacích. „Zahraniční lektor dokáže studentům na vyšších úrovních poskytnout větší vhled do hovorového jazyka díky tomu, že má širší rejstřík slovní zásoby, a pomůže jim například rozlišit jemné stylistické odstíny v užití výrazů s podobným významem. Umí dobře posoudit, ,co se říká´ a ,co už se dnes neříká´ a poskytnout případně k danému jevu také bližší zasazení v rámci angloamerické kulturní tradice,“ vysvětluje Pohořálková.

Pro každodenní komunikaci i na dovolenou

I v létě lze vybírat z kurzů orientovaných na různé výukové oblasti. Nejčastější variantu představují kurzy zaměřené na obecný jazyk. Přihlásit se ale můžete i na čistě konverzační kurzy nebo na kurzy s přípravou k jazykové zkoušce. Jistou perličkou jsou kurzy zaměřené na dovolenková témata a nebo slangový jazyk.

A cena?

Cena jakékoli aktivity „navíc“ hraje pro většinu lidí velkou roli a určitě se to týká i jazykových kurzů. Ty letní vás vyjdou zpravidla na 3 až 5 tisíc korun, v závislosti na délce, lokalitě, kvalitě školy, případně i na jiných parametrech (maximální počet lidí ve skupině apod.). Před začátkem kurzu si vždy ověřte, zda jsou v ceně zahrnuty i výukové materiály.

Jak vybírat?

Při výběru kurzu je dobré začít s průzkumem nejprve u školy, která ho pořádá. Ověřte si reference, pozeptejte se známých na zkušenosti, zapátrat můžete i na diskuzích na internetu. Kvalitnější školy bývají většinou součástí nějaké asociace (například ACERT či AJŠA) a splňují určitá kvalitativní kritéria. Je také dobré si předem zjistit, za jakých podmínek byste mohli přestoupit do kurzu jiné úrovně nebo kurz z jakéhokoli důvodu ukončit.

» Vyberte si letní jazykový kurz na Jobs.cz

Lucie Černá

Další články k tématu

Čechy baví odborné kurzy víc než jazyky

Tři čtvrtiny Čechů zvažují, že se přihlásí do jazykového kurzu. Ve skutečnosti se však odhodlá jen 27 procent lidí. O odborná školení je mezi českými zaměstnanci mnohem větší zájem. Alespoň jednoho takového kurzu se loni zúčastnilo skoro 60 procent lidí. Zjistil to průzkum portálu Jobs.cz.  Odborná školení platí firmy častěji Proč jsou odborné kurzy oblíbenější než studium … číst více

8 kurzů, díky kterým konečně pohnete s angličtinou

Předsevzetí na nový rok znělo jasně: letos už opravdu pohnu s angličtinou. Jenže nejdřív toho bylo v práci hodně, pak nebyl čas a potom jste pro změnu nestíhali. A najednou je tu červen. Nevzdávejte to! Vybrali jsme kurzy, díky kterým si angličtinu zlepšíte přes léto. » 2 minuty čtení « ↑ Zlepšete si přes léto angličtinu. Kdy také … číst více

Prázdninová angličtina: 6 tipů na kurzy v zahraničí

Anglicky se nejlépe rozmluvíte v cizině, to dá rozum. Týden, dva nebo i více vaši „bé dvojku“ posunou někam úplně jinam. Prázdniny se blíží, tak toho využijte a spojte studium angličtiny s dovolenou. Vybrat si můžete třeba některý z těchto letních kurzů. » 2 minuty čtení « ↑ Letní pokec v angličtině. Třeba na kurzu na Floridě, v Londýně … číst více

Učte cizí jazyky: tyto zkoušky z vás udělají profi lektora

Poněkud ironické rčení říká, že kdo umí, umí, kdo neumí, učí. Ale zkuste se jen tak bez přípravy postavit před studenty a vysvětlit jim zákonitosti cizího jazyka tak, aby jim rychle a hlavně správně porozuměli! Najednou se ukazuje, že kdo učí cizí řeči, musí naopak umět dvojnásob: nejen jazyk samotný, ale i to, jak ho … číst více