MBA Řízení lidských zdrojů

MBA zdaleka není jen o managementu a byznysu. Mít dobrého personalistu je klíček k úspěchu každé firmy. MBA v oblasti HR vám může pomoci se jím stát.

shutterstock_241365595

Studijní MBA program Řízení lidských zdrojů je určen pro manažery personálních agentur, personalisty a všechny pracovníky, kteří se zabývají problematikou osobního rozvoje a personálního řízení organizace.

Průběh studia

Výuka MBA standardně probíhá po dobu dvou až tří semestrů. Každý semestr je dále rozdělen na několik modulů neboli vyučované tematické celky. V posledním semestru posluchač vypracovává disertační práci.

Témata modulů (předmětů)

Rozsah učiva je na většině škol podobný, mění se jen jeho rozvržení do modulů. Posluchači si prohloubí právní vědomí v oblasti pracovního práva. Chybět nesmí ani moduly specializované na psychologické aspekty vedení a řízení lidí. Nedílnou součástí jsou předměty věnované rozvoji zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, personálnímu plánování a strategii organizace. Dále třeba komunikace a řídící dovednosti pracovníků, firemní kultura a identita nebo personální systémy. Výuka neprobíhá jenom na teoretickém poli, studenti řeší praktické problémy a případové studie.

Přijímací řízení

Uchazeč o studium profesního programu MBA musí splňovat následující podmínky:

 • absolvované vysokoškolské studium alespoň na bakalářském stupni
 • dostatečná praxe v řídící pozici
 • jazyková zkouška

Kde studovat HR

AZ SMART – vzdělávací centrum – obor Řízení lidských zdrojů

 • Semestrální školné činí 39.900 Kč, celoroční školné činí 75.810 Kč
 • doba studia 2 semestry
 • studenti se scházejí jednou měsíčně, vyučuje se v pátek odpoledne a celou sobotu
 • výuka probíhá v českém jazyce

Ústav práva a právní vědy – obor Řízení lidských zdrojů a personální management

 • cena programu je 115.200 Kč bez DPH
 • doba studia 2 semestry
 • vyučuje se v českém jazyce nebo slovenském jazyce
 • distanční studium (nepovinná tematická setkání)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha – obor Řízení lidských zdrojů a Evropská unie

 • délka studia 3 semestry
 • kombinovaná forma studia

Business Institut – obor Řízení lidských zdrojů

 • cena programu je 117.600 Kč včetně DPH
 • délka studia 3 semestry
 • výuka probíhá v českém jazyce
 • vyučuje se formou e-learningu a tematických setkání s lektory

University of New York in Prague – obor Human Resources Management

 • školné činí 325.000 Kč za celý program
 • délka studia 19 měsíců
 • člen CAMBAS
 • uchazeči musí splnit test TOEFL (213 cbt, 79 ibt ) nebo IELTS (Academic score 6.5)
 • vyučuje se v angličtině

Zvažujete studium MBA? Ucelený přehled MBA programů najdete přímo na Jobs.cz.

Další články k tématu

MBA studium managementu v angličtině

Manažerská angličtina se od té „běžné“ liší zejména množstvím specifických termínů, které v běžném životě použije asi málokdo. Není divu, že s ohledem na tato specifika nejedna jazyková škola vypisuje kurzy obchodní či právě manažerské angličtiny. Nejste-li však v tomto ohledu už žádní začátečníci, můžete zkusit své znalosti zhodnotit v MBA studiu managementu vedeného ze … číst více

Kvalitu MBA programů zaručují různé typy akreditací

Protože jde původně o zahraniční typ úrovně studia a nespadá tedy do české vzdělávací soustavy, nezískávají u nás MBA programy akreditaci přímo od českého ministerstva školství. Akreditace, které mají do jisté míry zaručit jejich kvalitu, proto jednotlivým institucím nebo dílčím MBA programům udělují nejrůznější posudkové organizace. K tomu, aby daná vzdělávací instituce či jí nabízený … číst více

Rozdíl mezi tradičním MBA a Executive MBA

Oba studijní programy – tradiční MBA a Executive MBA prohlubují manažerské schopnosti. Zásadní odlišnost je v tom, že jsou určeny pro řídící pracovníky různého věku a především v různé fázi kariérního vývoje.   MBA studium se zaměřuje na prohloubení znalostí v oblasti firemního řízení. Protože se výuka orientuje především na problémy z praxe, jsou přijímáni ke studiu … číst více

Studenti MBA: Jací jsou?

Titul MBA má přínos jen pro toho, kdo má nějaké podřízené, říkáte si možná. „Studenti, kteří jdou studovat MBA, chtějí maximálně efektivně využít čas strávený studiem a získat konkrétní znalosti aplikovatelné do jejich praxe“, říká Lenka Petrovová z London International Graduate School. Při studiu MBA se určitě musí sejít skupina zajímavých lidí. Kdo dnes MBA studuje?  Zpravidla … číst více