AZ Smart je vzdělávací agenturou, která na českém trhu působí od roku 1997. Specializuje se převážně na přípravné kurzy na vysoké školy a jazykové vzdělávání. V současné době začala agentura nabízet také programy BBA a MBA. Absolventi těchto programů se uplatňují zpravidla na manažerských funkcích v soukromém sektoru.

www.az-smart.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeč je přijat ke studiu zvoleného oboru na základě prokázání dosaženého vzdělání, příp. praxe, podání přihlášky a uhrazení poplatku za přijímací řízení.

Přihlášku ke studiu je nutné podat do začátku zahájení studia (studium začíná v říjnu).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Reference

Reference

Přečtěte si ohlasy našich absolventů, abyste si udělali obrázek o kvalitě námi poskytovaných služeb. Rovněž zde naleznete některé odkazy na média, která o nás opakovaně publikují... číst více

Naši lektoři

Naši lektoři

Vzdělávací centrum AZ SMART velmi pečlivě vybírá lektory, se kterými spolupracuje. Každý prochází náročným výběrem, který vychází jak z kvalifikačních požadavků, tak z didaktických dovedností, praxe i samotného přístupu ke studentům. Přečtěte si kdo u nás působí dlouhodobě. číst více

Sobotní přípravné studium

Sobotní přípravné studium

Ve školním roce 2014/15 opět zahajujeme sobotní přípravná studia - koncepce "nultý ročník VŠ" (příprava na nejžádanější obory vysokých škol). Úspěšnost u přijímacích pohovorů: >90% absolventů. číst více