MBA

MBA neboli Master of Business Administration

Proč mají zkušení manažeři s několikaletou praxí potřebu znovu usednout do školních lavic? Aby byli konkurence schopní na pracovním trhu, musí neustále zdokonalovat své hard a soft skills. Za tímto účelem vzniklo MBA studium. O co se jedná Master of Business Administration, zkráceně MBA, představuje postgraduální studium jehož cílem je prohloubení znalostí v oblasti řízení. Jedná se … číst více

Prof. Tomáš Zima o svém MBA: Nechtěl jsem ústav řídit jen intuicí

Prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., už od dětství uchvacovaly přírodní vědy. Svůj život zasvětil především chemii, biochemii a dalším medicínským disciplínám. V současné době působí mj. jako děkan 1. lékařské fakulty UK, předseda Vědecké rady GA ČR, od roku 1999 je též přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) … číst více

Studium MBA – dobrá volba

Důvody pro získání studium MBA programů mohou být různé. Na MBA dnes panuje mnoho názorů, najdete jak jeho zastánce, tak jeho odpůrce. Počet MBA studentů neklesá, tzn. že ti, kdo MBA studují, k tomu mají nějaký důvod. Několika držitelů MBA titulu jsme proto požádali, aby se s námi podělili o své zkušenosti se studiem.  „Při … číst více