Vencovského aula

slavnostní aula, která se nachází na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Konají se v ní imatrikulace, promoce, přednášky významných hostů atp.