UČO

číselné označení, které jednoznačně identifikuje studenta. Je používáno na Masarykově univerzitě