Masarykova univerzita byla založena v roce 1919. Je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou. Skládá se z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Poskytuje studium v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních oborů a je zároveň významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Fakulta informatiky

Brno | testy

Obory: Matematická informatika  Paralelní a distribuované systémy  Počítačová grafika a zpracování obrazu  Počítačové sítě a komunikace  Počítačové systémy a zpracování dat  Programovatelné technické struktury   a dalších 18 oborů

Fakulta informatiky

Ekonomicko-správní fakulta

Brno-Pisárky | testy

Obory: Hospodářská politika  Regionální rozvoj a cestovní ruch  Regionální rozvoj a správa  Veřejná ekonomika a správa  Finance  Finance a právo  Ekonomie  Hospodářská politika a mezinárodní vztahy   a dalších 14 oborů

Filozofická fakulta

Brno

Obory: Filozofie  Religionistika  Kulturní studia Číny  Archeologie  Archivnictví  Etnologie  Historie  Muzeologie  Pomocné vědy historické  Pravěká archeologie Předního Východu  Informační studia a knihovnictví   a dalších 100 oborů

Fakulta sportovních studií

Brno

Obory: Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)  Management sportu  Regenerace a výživa ve sportu  Speciální edukace bezpečnostních složek  Tělesná výchova a sport  Fyzioterapie   a dalších 5 oborů

Fakulta sociálních studií

Brno | testy

Obory: Bezpečnostní a strategická studia  Politologie (i jednooborové)  Evropská studia (i jednooborové)  Mezinárodní vztahy (i jednooborové)  Genderová studia  Psychologie (i jednooborové)  Sociální antropologie   a dalších 29 oborů

Lékařská fakulta

Brno

Obory: Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Fyzioterapie  Nutriční terapeut  Optika a optometrie  Radiologický asistent  Zdravotní laborant  Nutriční specialista  Optometrie  Všeobecné lékařství  Zubní lékařství   a dalších 42 oborů

Pedagogická fakulta

Brno

Obory: Učitelství pro mateřské školy (jednooborové)  Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (jednooborové)  Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk (jednooborové)   a dalších 75 oborů

Právnická fakulta

Brno

Obory: Mezinárodněprávní obchodní studia  Obchodněprávní studia  Vyšší justiční úředník  Veřejná správa  Teorie a praxe trestního a správního procesu  Právo  Dějiny práva a římské právo  Teorie práva   a dalších 13 oborů

Přírodovědecká fakulta

Brno

Obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Obecná matematika  Finanční a pojistná matematika  Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (dvouoborové)  Modelování a výpočty  Statistika a analýza dat   a dalších 128 oborů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení na bakalářské a nenavazující magisterské obory na většinu fakult obsahuje Testy studijních předpokladů (TSP MU) - s výjimkou Fakulty sociálních studií a Lékařské fakulty. Fakulta sociálních studií využívá testů OSP a ZSV společnosti Scio (Národní srovnávací zkoušky). Přijímací řízení na navazující magisterské obory zpravidla obsahuje oborové testy. Přijímací zkouška na může být v případě některých oborů prominuta - více u konkrétních fakult, resp. oborů.