TSP MU

Test studijních předpokladů, který používá Masarykova univerzita v Brně. Je používán v rámci přijímacího řízení do bakalářských a nenavazujících magisterských oborů na všech fakultách kromě Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií. Jedná se o test s uzavřenými odpověďmi čítající 70 úloh testujících verbální, analytické, numerické a symbolické myšlení, dále kulturní přehled, kritické myšlení a prostorovou představivost. Výsledek uchazeče je vyjádřen pomocí bodového skóre a percentilu.